Siirry sisältöön
Pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalue

Kadunvarrella on pysäköintikieltomerkki c38, jossa pysäköintiaika on osoitettu lisäkilvellä 4h 6-18 aikavälillä. Voiko auton pysäköidä samalle kadunvarrelle ennen pysäköintikieltomerkkiä? Koskeeko pysäköintikieltomerkki koko katua, vai alkaako kieltomerkki siitä, mihin se on sijoitettu ja siitä seuraavaan risteykseen?

Pysäköinti kielletty -liikennemerkki on voimassa tien sillä puolen, johon se on pystytetty. Auton voi pysäköidä samalle kadunvarrelle ennen pysäköintikieltomerkkiä ellei lisäkilvellä H9.1 ole ilmoitettu, että vaikutusalue on merkistä molempiin suuntiin. Huomioi, että kadunvarrella voi ennen pysäköintikieltomerkkiä C38 olla joku toinen pysäköintiä rajoittava tekijä. Merkki on voimassa seuraavan maantien tai kadun risteykseen, merkkiin C37–C44 taikka merkillä E2 tai E3 osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.