Siirry sisältöön
Pysäköintikieltoalueen voimassaolon päättyminen

Jos on pysäköintikielto-merkki ja sen alapuolella lisäkilpi, jossa pysäköinti sallitaan parkkikiekkoa käyttämällä 2 h ajalla 8-16. Saako klo 16 jälkeen pysäköidä kyseiselle tieosuudelle ”vapaasti” vai onko pysäköinti kielletty klo 16 – 08? Jos on sallittua niin miksi ihmeessä siinä ei ole vain P-merkkiä lisäkilpineen?  

Kuvauksen perusteella oletan, että kyseessä on liikennemerkki C38 (pysäköinti kielletty), jonka yhteydessä ovat lisäkilvet H19 (pysäköinnin alkamisajan ilmoittamisvelvollisuus) ja H17 (voimassaoloaika). Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) liitteessä 3.3 olevassa liikennemerkin C38 määritelmässä kerrotaan seuraavaa:

”Merkillä kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37. Merkin yhteydessä voidaan sallittu pysäköintiaika osoittaa lisäkilvellä.”

Lisäkilpi H17 kertoo, milloin kyseinen liikennemerkki on voimassa. Arkilauantaita merkitsevä voimassaoloaika olisi merkitty sulkeisiin ja sunnuntaita, itsenäisyyspäivää, vapunpäivää tai kirkollista juhlapäivää merkitsevä voimassaoloaika punaisella.

Lisäkilpi H19 kertoo, kuinka pitkäksi aikaa pysäköinti on sallittu alkamisajan ilmoittaen.

Kuvattu merkkiyhdistelmä tarkoittasi siis, että pysäköinti on kielletty arkisin kello 08:00–16:00, mutta pysäköinti merkin voimassaoloaikana on sallittu enintään kahden tunnin ajan pysäköinnin alkamisaika ilmoittaen. Muina aikoina merkkiyhdistelmä ei ole voimassa, eli pysäköinti muulloin kuin arkisin 08:00–16:00 on vapaata.

C38 ilmoittaa pysäköintikiellosta, kun taas liikennemerkillä E2 (pysäköintipaikka) osoitetaan ajoradasta tiemerkinnöin erotettua tai erillistä pysäköintialuetta. Näitä merkkejä käytetään siis hieman erilaisiin tilanteisiin.