Tieliikennelaki määrää liikennesäännöt Suomessa. Laissa käsitellään muun muassa tienkäyttäjän velvollisuudet ja vastuut. Tieliikennelain noudattamista valvoo poliisiMyös Rajavartiolaitos ja Tulli valvovat tieliikennelain noudattamista toimialueillaan. Liikennerikkomuksista määrättävät liikennevirhemaksut on säädetty tieliikennelain 6 luvussa. Liikennevirhemaksu on kiinteä rahallinen rangaistus eri rikkomuksista, jotka laissa on lueteltu. Autoilijalle ja moottoripyöräilijälle liikennevirhemaksut vaihtelevat eri teoista sadasta kahteen sataan euroon. Pyöräilijälle liikennevirhemaksu on 40 euroa ja jalankulkijalle 20 euroa. Mopoilijalle liikennevirhemaksun suuruus on puolestaan sata euroa.

Tieliikennelain rikkominen voidaan katsoa myös liikenteen vaarantamiseksi tai törkeäksi liikenteen vaarantamiseksi. Niistä samoin kuin rattijuopumuksesta on säädetty rikoslain 23 luvussa. Näistä rangaistus on yleensä sakko, jonka rahallinen määrä riippuu henkilön tuloista. Poliisin sivuilta löytyvän sakkolaskurin avulla voi laskea rangaistuksen suuruuden muutamissa yleisimmin esiintyvistä liikennerikkomuksista.

Ajantasaisen tieliikennelain löydät finlex-verkkopalvelusta. Tieliikennelainsäädäntöä koskevista asioista vastaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Liikennemerkit

Liikennemerkit ovat yleisin liikenteen ohjaustapa. Merkkien ulkoinen olemus, väri ja muoto, kertovat millaista sanomaa tienkäyttäjälle halutaan välittää. Kannallaan olevat kolmiot ovat varoitusmerkkejä, puna-keltaiset pyöreät merkit kieltävät tai rajoittavat, siniset pyöreät ovat määräysmerkkejä ja seitsemän merkin ryhmä, jossa on eri muotoisia ja värisiä merkkejä, kuuluu etuajo-oikeus ja väistämismerkkeihin.

Lisäksi liikennemerkkeihin kuuluu ohje- ja opastusmerkkejä sekä lukuisa määrä lisäkilpiä. 

Suomessa liikennemerkit määritellään tieliikenneasetuksessa. Maanteillä käytetyistä liikennemerkeistä vastaa Väylä. Uusi, 1.6. voimaantullut tieliikennelaki tuo myös uusia merkkejä. Uudet merkit kokonaisuudessaan löydät myös Väylän sivuilta. Liikennemerkkien selitykset löytyvät Finlex-palvelusta (liikennemerkit löytyvät skrollamalla sivua alaspäin). 

Uusi tieliikennelaki tuo katukuvaan uusia liikennemerkkejä. Tässä niistä kuusi vasemmalta oikealle: Ylärivissä vähimmäisnopeus, keskusta ja väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Alarivissä pyöräkaista, polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty sekä nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty.

Liikennemerkkien selitykset luokittain:

  • Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta. Varoitusmerkki on yleensä tasasivuisen kolmion muotoinen. Sen kärki on suunnattu ylöspäin ja sen reunat ovat punaiset. Merkin keskustassa on keltaisella pohjalla vaaran laatua osoittava kuvio. Tutustu varoitusmerkkeihin.
  • Etuajo-oikeutta tai väistämisvelvollisuutta osoittaviin merkkeihin kuuluu myös niin sanottu kärkikolmio, joka osoittaa väistämisvelvollisuuden risteyksessä. Tutustu etuajo-oikeus- ja väistämismerkeihin
  • Kieltoa tai rajoitusta osoittava merkki on yleensä ympyrän muotoinen ja punareunainen. Tutustu kielto- ja rajoitusmerkkeihin
  • Määräystä osoittava merkki on ympyrän muotoinen. Siinä on valkoinen reunus ja sinisellä pohjalla määräystä kuvaava valkoinen kuvio. Tutustu määräysmerkkeihin
  • Suorakaiteen muotoisilla sääntömerkeillä annetaan sääntöjä tienkäyttäjille sekä osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää liikennesääntöä sovelletaan. Esimerkiksi suojatiemerkki on sääntömerkki, jonka säännöt koskevat sekä jalankulkijaa että ajoneuvon kuljettajaa. Tutustu sääntömerkkeihin.
  • Tiellä kulkevan opastusta ja suunnistusta varten käytetään opastusmerkkejä, joiden pohjaväri on usein sininen ja tekst valkoinen. Tutustu opastusmerkkeihin.

Liikennemerkin lisäkilvet

Lisäksi on olemassa erilaisia lisäkilpiä. Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemisessä ja vaikutuksen rajoittamisessa.

Pysäköinti

Taajamien liikenneympäristöä, taajamien liikennemerkkejä, paikkakohtaisia liikenneratkaisuja ja tien kunnossapitoa koskevista asioista vastaa oman kunnan liikennesuunnittelu. Kunnallinen pysäköinninvalvonta valvoo myös pysäköintikieltojen noudattamista. Kunnalliseen pysäköinninvalvontaan kannattaa olla yhteydessä, jos jokin pysäköintiin liittyvä asia askarruttaa.

Yksityiselle alueelle pysäköinti ilman kiinteistön omistajan tai -haltijan lupaa on kielletty. Yksityiselle alueelle pysäköintiä valvovat usein yksityiset pysäköinnin valvojat. Virheellisestä pysäköinnistä yksityiselle alueelle seuraa yleensä yksityisen pysäköintiä valvovan yrityksen määräämä valvontamaksu, jonka suuruudesta ja ohjeista on ilmoitettu pysäköintipaikan yhteydessä.

Tutustu tarkemmin pysäköintiin liittyviin kysymyksiin.

Tiemerkinnät

Tiemerkinnöistä, kuten sulkuviivoista tai suojatiemerkinnästä, on säädetty tieliikennelain säädösliitteessä.

Ohjeistuksen yleisimmistä tiemerkinnöistä löydät Väylän sivuilta.

Liikenneasioihin liittyviä hyödyllisiä lisätietoja

Ajokortteja, rekisteröintiä, ajoneuvotekniikkaa ja kuljettajakoulutusta koskevissa kysymyksissä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yleisten teiden kunnossapitoa sekä ympäristöä ja väyläsuunnittelua koskevissa kysymyksissä vastaa Väylävirasto.

Autokouluja ja uuden kuljettajan koulutusta koskevissa kysymyksissä vastaa Suomen autokoululiitto.

Ajoneuvovakuutuksia ja korvauksia koskevissa kysymyksissä vastaa Liikennevakuutuskeskus.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat suorittavat tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintaa. Onnettomuustietoinstituutti toimittaa tutkijalautakunta-aineistosta muun muassa vuosittaisia raportteja ja tietopalvelua.