Tieliikennelaki määrää liikennesäännöt Suomessa. Laissa käsitellään muun muassa tienkäyttäjän velvollisuudet ja vastuut. Lain noudattamista valvoo poliisi. Liikennerikkomuksista määrättävät rikesakot ja sakot pohjautuvat sisäasiainministeriön vahvistamaan käsikirjaan. Poliisin sivuilta löytyvän sakkolaskurin avulla voi laskea rangaistuksen suuruuden muutamissa yleisimmin esiintyvistä liikennerikkomuksista.

Ajantasaisen tieliikennelain löydät finlex-verkkopalvelusta. Tieliikennelainsäädäntöä koskevista asioista vastaa liikenne- ja viestintäministeriö.

** 1.6.2020 tulee voimaan uusi tieliikennelaki. Laissa mm. yhdistetään nykyisen tieliikennelain ja -asetuksen sisältö. Uusi laki sisältää myös nykyisen rikesakon korvaavan liikennevirhemaksun sekä menettelyn että liikennevirheiden maksun määrän osalta.

Uusi tieliikennelaki tuo tullessaan myös uusi  liikennemerkkejä ja monen nykyisenkin liikennemerkin ulkoasu hieman muuttuu. Tutustu uusiin liikennemerkkeihin Väyläviraston sivuilla.

Liikennemerkit

Liikennemerkit ovat yleisin liikenteen ohjaustapa. Merkkien ulkoinen olemus, väri ja muoto, kertovat millaista sanomaa tienkäyttäjälle halutaan välittää. Kannallaan olevat kolmiot ovat varoitusmerkkejä, puna-keltaiset pyöreät merkit kieltävät tai rajoittavat, siniset pyöreät ovat määräysmerkkejä ja kuuden merkin ryhmä, jossa on eri muotoisia ja värisiä merkkejä, kuuluu etuajo-oikeus ja väistämismerkkeihin.

Lisäksi liikennemerkkeihin kuuluu ohje- ja opastusmerkkejä sekä lukuisa määrä lisäkilpiä. 

Suomessa liikennemerkit määritellään tieliikenneasetuksessa. Maanteillä käytetyistä liikennemerkeistä vastaa Väylävirasto. 

Liikennemerkkien selitykset luokittain:

  • Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta. Varoitusmerkki on yleensä tasasivuisen kolmion muotoinen. Sen kärki on suunnattu ylöspäin ja sen reunat ovat punaiset. Merkin keskustassa on keltaisella pohjalla vaaran laatua osoittava kuvio. Tutustu varoitusmerkkeihin.
  • Etuajo-oikeutta tai väistämisvelvollisuutta osoittaviin merkkeihin kuuluu myös niin sanottu kärkikolmio, joka osoittaa väistämisvelvollisuuden risteyksessä. Tutustu etuajo-oikeus- ja väistämismerkeihin
  • Kieltoa tai rajoitusta osoittava merkki on yleensä ympyrän muotoinen ja punareunainen. Tutustu kielto- ja rajoitusmerkkeihin
  • Määräystä osoittava merkki on ympyrän muotoinen. Siinä on valkoinen reunus ja sinisellä pohjalla määräystä kuvaava valkoinen kuvio. Tutustu määräysmerkkeihin
  • Suorakaiteen muotoisilla ohjemerkeillä annetaan ohjeita tienkäyttäjille sekä osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää liikennesääntöä sovelletaan. Tutustu ohjemerkkeihin.
  • Tiellä kulkevan opastusta ja suunnistusta varten käytetään opastusmerkkejä, joiden pohjaväri on usein sininen ja tekst valkoinen. Tutustu opastusmerkkeihin.

Liikennemerkin lisäkilvet

Lisäksi on olemassa erilaisia lisäkilpiä. Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemisessä ja vaikutuksen rajoittamisessa.

Pysäköinti

Taajamien liikenneympäristöä, taajamien liikennemerkkejä, paikkakohtaisia liikenneratkaisuja ja tien kunnossapitoa koskevista asioista vastaa oman kunnan liikennesuunnittelu. Kunnallinen pysäköinninvalvonta valvoo myös pysäköintikieltojen noudattamista. Kunnalliseen pysäköinninvalvontaan kannattaa olla yhteydessä, jos jokin pysäköintiin liittyvä asia askarruttaa.

Yksityiselle alueelle pysäköinti ilman kiinteistön omistajan tai -haltijan lupaa on kielletty. Yksityiselle alueelle pysäköintiä valvovat usein yksityiset pysäköinnin valvojat. Virheellisestä pysäköinnistä yksityiselle alueelle seuraa yleensä yksityisen pysäköintiä valvovan yrityksen määräämä valvontamaksu, jonka suuruudesta ja ohjeista on ilmoitettu pysäköintipaikan yhteydessä.

Tutustu tarkemmin pysäköintiin liittyviin kysymyksiin.

Tiemerkinnät

Ohjeistuksen yleisimmistä tiemerkinnöistä löydät Väylän sivuilta.

Liikenneasioihin liittyviä hyödyllisiä lisätietoja

Ajokortteja, rekisteröintiä, ajoneuvotekniikkaa ja kuljettajakoulutusta koskevissa kysymyksissä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yleisten teiden kunnossapitoa sekä ympäristöä ja väyläsuunnittelua koskevissa kysymyksissä vastaa Väylä.

Autokouluja ja uuden kuljettajan koulutusta koskevissa kysymyksissä vastaa Suomen autokoululiitto.

Ajoneuvovakuutuksia ja korvauksia koskevissa kysymyksissä vastaa Liikennevakuutuskeskus.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat suorittavat tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintaa. Onnettomuustietoinstituutti toimittaa tutkijalautakunta-aineistosta muun muassa vuosittaisia raportteja.