Pyöräily on erinomaista arkiliikuntaa ja nuorelle hyvä kulkuneuvo niin koulumatkoille kuin vapaa-ajallekin. Pyörällä liikkuminen on vaivatonta ja matka taittuu nopeasti. Yläkouluikäinen on usein jo taitava pyörän käsittelijä, mutta kyky hahmottaa liikenneympäristöä on vielä kehittymässä. Nuoren kanssa on hyvä käydä läpi turvallisen pyöräilyn keskeisiä tekijöitä:

  • Reitin valinnalla voit lisätä pyöräilyn turvallisuutta ja mukavuutta. Kiinnitä huomiota tien ylityksiin, sillä risteykset ovat usein pyöräilijöiden vaaranpaikkoja.
  • Sovita ajonopeus ja välimatka muihin liikennetilanteen ja ympäristön mukaan. Kevyen liikenteen väylillä on usein monen ikäisiä ja erilaisilla valmiuksilla olevia kulkijoita. Päiväkotien ja koulujen lähistöllä kannattaa olla erityisen varovainen, sillä lasten valmiudet liikkua liikenteessä ovat vasta kehittymässä.
  • Liikenteen tarkkailu vaatii keskittymistä. Musiikin kuuntelu tai kännykän käyttö voivat viedä tarkkaavaisuutta pois liikennetilanteesta.
  • Ennakoiva pyöräilijä kertoo muille omista aikeistaan. Pyöräillessä ollaan koko ajan vuorovaikutuksessa muiden tienkäyttäjien kanssa. Omien aikeiden ilmaiseminen esimerkiksi suuntamerkkiä näyttämällä tai soittokelloa rimpauttamalla parantaa kaikkien mahdollisuuksia ennakoida ja toimia turvallisesti.

Pyöräilijänkin on tärkeä tuntea liikennesäännöt. Vain alle 12-vuotiaata saavat pyöräillä jalkakäytävällä. Nuoren kanssa kannattaakin yhdessä harjoitella ajoradalla pyöräilyä ja väistämissääntöjä liikenteessä. Väistääkö autoilija vai pyöräilijä pyörätien jatkeella? Keskeisimmät pyöräilyyn ja kävelyyn liittyvät liikennesäännöt voi kerrata yhdessä nuoren kanssa Jalan ja pyörällä -oppaasta tai sääntöanimaatioistamme.

Kypärä myös yläkoululaisen päähän

Pyöräilykypärän käyttö on laissa säädetty. Kypärä ehkäisee tehokkaasti pään vammoja. Yläkouluun siirtyminen on kuitenkin vaihe, jolloin pyöräilykypärän käyttö vähenee huomattavasti.  Kun ymmärtää nuoren syitä olla käyttämättä kypärää, voi myös löytää keinon saada nuori käyttämään kypärää.

Usein nuoret vetoavat esimerkiksi ulkonäköön, kypärän kuljettamisen hankaluuteen ja siihen, että kaveripiiristä kenenkään muun ei tarvitse enää käyttää kypärää. Pyöräilykypäriä on monenlaisia ja mieluisan kypärän hankkimiseen kannattaa nähdä vaivaa.

Nuoren elämässä vanhempien ja lähipiirin lisäksi tärkein vaikuttajaryhmä ovat omat kaverit. Ryhmäpaineessa voi kypärä jäädä pois, vaikka periaatteessa sen käytön itse mieltäisikin fiksuksi. Vanhempana voit auttaa nuorta tunnistamaan ryhmän normien merkitystä omaan käyttäytymiseen ja tarjota mahdollisuuksia jo etukäteen yhdessä miettiä, miten ryhmäpaineen alla voi ilmaista oman mielipiteen jämäkästi ja miten omista turvallisista valinnoista pidetään kiinni. Pelko ryhmän ulkopuolelle jäämisestä on todellinen ja sen voittamiseksi nuori tarvitsee ymmärrystä siitä, mistä ryhmän vuorovaikutuksen säännöt syntyvät.

Kun nuori perustelee kypärän käyttämättömyyttä sillä, että kukaan muukaan ei käytä kypärää, pohdi yhdessä nuoren kanssa, mistä ryhmässä hyväksyttävä käyttäytyminen muodostuu. Monet muutkin varmasti miettivät samoja asioita ja luulevat, että kaveripiirissä kaikki pitävät kypärän käyttöä typeränä, vaikka todellisuudessa näin ei ole. Kypärää käyttäen murretaan tätä joukkoharhaa ja tehdään kypärän käyttö hyväksyttäväksi.

Kypärän käyttöön voi myös yhdessä etsiä perusteluja. Tutkitustihan kypärä suojaa päätä onnettomuuden sattuessa. Se, että on taitava ajaja, ei sulje pois vahingon tai onnettomuuden mahdollisuutta. Pyöräilytapaturmiin voi varautua ennalta käyttämällä kypärää – itse onnettomuutta sen käyttö ei ehkäise. Pyöräilykypärän käyttöön liittyen levitetään etenkin sosiaalisessa mediassa paljon väärää tietoa.

Aikuisen asenteilla ja esimerkillä on myös pyöräilykypärän käyttämiseen suuri vaikutus. Vanhemman ja muiden aikuisten kypärän käyttö viestii myös siitä, että kypärä ei kuulu pelkästään lapsuuteen eikä kypärän käyttämättömyys ole yksi aikuistumiseen kuuluva riitti. Koko perheen on näytettävä esimerkkiä kypärän käytöstä.

Mitä voin vanhempana tehdä?

  • Yläkouluun siirryttäessä myös koulumatka usein muuttuu. Käykää nuoren kanssa yhdessä läpi, mitä reittiä koululle kannattaa ajaa pyörällä. Turvallisin reitti ei aina ole lyhyin!
  • Yläkouluikäinen ei enää saa ajaa jalkakäytävällä. Ajoradalla ajettaessa liikennesääntöjen tuntemisen merkitys kasvaa. Käykää yhdessä nuoren kanssa läpi etenkin keskeiset väistämissäännöt ja miettikää lähiympäristöstä erilaisia esimerkkejä liikennetilanteista ja niissä toimimisesta.
  • Omalla esimerkilläsi on suuri merkitys. Millaista esimerkkiä itse annat turvallisesta pyöräilystä ja liikennesääntöjen noudattamisesta? Onhan kypärä myös omassa päässäsi?
  • Miettikää yhdessä nuoren kanssa, miten voi vastata, jos joku kaveripiirissä arvostelee kypärän käyttöä.
  • Kypärän käyttö on helpompaa, kun kypärä on mieluisa ja itse valittu. Nuorta itseään miellyttävään kypärään kannattaa panostaa.