Gå till innehållet
Nuoria mopoilijoita liikenteessä

Sjunde- till niondeklassare i trafiken

När den unga börjar på sjunde klass finns det många saker som föräldrarna kan oroa sig för: rökning och användning av andra rusmedel, dejting, nätanvändning och mobbning. Trafiksäkerheten väcker inte nödvändigtvis samma oro, trots att den unga närmar sig åldern då risken för trafikolyckor ökar.

En ung person är oerfaren i trafiken

En ung person som börjar på sjunde klass har redan lärt sig mycket, men är fortfarande ganska oerfaren i trafiken. Hjärnan på en 13–18-årig person är inte heller fullt utvecklad ännu. Främre pannloben, där hjärnans ”styrcentral” sitter, utvecklas sist. Regleringen av impulser och känslor håller fortfarande på att utvecklas och unga kan ta onödiga risker. Ungdomarna tänker inte heller nödvändigtvis på vilka följder de egna gärningarna kan ha.

Ökat riskbeteende i trafiken

När den unga börjar på sjuan förändras skolresan, ofta också färdsättet. De unga söker sina gränser och det syns i hur de rör sig och ser på tryggheten. Användningen av cykelhjälm upphör till exempel ofta när man börjar på sjuan. Sjundeklassare börjar få vänner som har en moped eller drömmer om sin egen moped. Man får ofta skjuts med vänner och frestelsen att prova en väns moped är stor, även man ännu inte har rätt att köra. Viljan att tillhöra en grupp och sökandet av godkännande från andra kan också få unga att göra saker de vanligen inte skulle göra.

Föräldrarnas exempel i trafiken viktigt

En ung människa behöver skydd av en vuxen, även om hen påstår något annat. Föräldrarna har ett stort inflytande på hur unga människor beter sig i trafiken, och ungdomar lyssnar på sina föräldrar – även om det inte alltid verkar så. Barn lägger nog märke till när en förälder visar att de bryr sig. Riskbeteende måste hanteras i tid.

Unga människor är mycket medvetna om sina föräldrars körstil och hastighet. Föräldrarnas beteende betyder mer än vad de säger. Detta gäller inte bara körsättet utan även användningen av säkerhetsutrustning.

Vad kan jag göra som förälder?

 • Var ett bra föredöme. Visa den unga personen att du uppskattar säkert trafikbeteende.
 • Uppmuntra den unga att göra säkra val.
 • Ingrip i den ungas riskbeteende.
 • Ställ frågor och lyssna på den unga personens svar om trafikbeteende.

Nedan hittar du tips för föräldrar listade under olika ämnesområden.

Val av färdsätt

 • Uppmuntra den unga att gå eller cykla så mycket som möjligt. Tänk noga på vart du skjutsar den unga i bil. De trafikvanor man lär sig som ung återspeglas även i de val man gör som vuxen.
 • Speciellt skolvägsmotionen ökar märkbart mängden vardagsmotion. Att gå eller cykla till skolan stöder även piggheten och lärandet.
 • Tänk på vilket exempel du ger ditt barn när du väljer färdsätt. Hur tar du dig till exempel till närbutiken?

Trygg cykling

 • När den unga börjar i sjuan förändras ofta skolresan. Gå tillsammans igenom, vilken rutt som är bäst att använda när den unga cyklar till skolan. Den säkraste rutten är inte alltid den kortaste!
 • Barn i årskurs 7–9 får inte längre cykla på trottoaren. När man cyklar på en körbana blir det viktigare att känna till trafikreglerna. Gå i synnerhet igenom de viktigaste väjningsreglerna med den unga och fundera på olika trafiksituationer i närmiljön och hur man ska agera i dem.
 • Ditt eget exempel spelar en stor roll. Vilket exempel ger du själv på säker cykling och efterlevnad av trafikregler? Du har väl också en hjälm på huvudet?
 • Fundera tillsammans med den unga på vad man kan svara om någon i kompiskretsen kritiserar den som bär hjälm.
 • Hjälmen är lättare att använda när den är bekväm och självvald. Det är värt att satsa på en hjälm som den unga själv gillar.

Trygg mopedkörning

 • Kom överens om trygg mopedkörning. Tre viktiga saker som du kan avtala om med den unga är:
  • Om du dricker, kör du inte
  • Åk aldrig med en berusad förare eller en trimmad moped
  • När du kör moped och åker som passagerare använder du alltid en hjälm som är ordentligt fastspänd.
  • Påminn även om annan säkerhetsutrustning.
 • Valet av lämpliga rutter framhävs vid körning med moped eller mopedbil. Hjälp den unga att tänka ut lämpliga rutter, till exempel för fritidsintressen eller skolan, med beaktande av hastighetsbegränsningar, trafikvolymer och vägförhållanden.
 • Uppmuntra barnet att ta hänsyn till andra trafikanter vid mopedkörning. Ge positiv feedback på förutseende körstil. Det är viktigt att beakta hastigheten utifrån situationen, observera övrig trafik och hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd.

Ouppmärksamhet i trafiken

 • Diskutera med den unga om användning av mobiltelefon i trafiken.
 • Kom överens om att när man korsar vägen och i korsningar är det inte tryggt att fokusera på meddelanden, spel eller andra sätt att använda mobiltelefonen.
 • Om man måste svara i telefon mitt i trafiken, ska man stanna när man talar i telefon.
 • Diskutera användning av hörlurar i trafiken. När man cyklar eller kör moped påverkar exempelvis musiken samtidigt förmågan att observera den omgivande trafikmiljön. Även när du går måste hörlurarnas volym vara tillräckligt låg för att ljud i omgivningen ska höras tydligt och på tillräckligt långt avstånd.
 • Kom ihåg att du är ett föredöme och det har enorm betydelse – den unga lär sig genom att härma dig. Var själv ett föredöme genom ditt beteende och undvik att tala i mobiltelefon till exempel samtidigt som du cyklar eller promenerar med den unga.

Rusmedel och trafik

 • Visa den unga att du bryr dig om hen och vad som händer hen. Påminn om att det inte finns en situation som är så hemsk att den unga inte kan ringa sin förälder och be om hjälp.
 • När det gäller rusmedelsanvändning och trafikbeteende spelar även förälderns eget exempel roll. Hur rättfärdigar du dina dryckesvanor för en ung person? Vilken modell ger du ditt barn om hur du bedömer ditt körskick efter t.ex. en utekväll eller en fest?
 • Ta upp konsekvenserna av att köra berusad med den unga.
 • Visa intresse för den ungas åsikter och erfarenheter av användning av rusmedel i sin närhet – och hur den unga förhåller sig till andra rusmedel än alkohol. Diskutera inte bara alkohol utan också effekterna av andra rusmedel på körskicket.
 • Ungdomars inställning till framför allt cannabis har blivit mer och mer positiv och det finns också en hel del felaktig information om hur cannabis påverkar deras körförmåga. Studera ämnet tillsammans och diskutera varför man inte kan köra under påverkan av något rusmedel.
 • Fundera tillsammans på hur man kan vägra att åka med en berusad förare eller hindra en vän från att köra när hen är berusad.   

Synlighet i mörker

 • Användning av reflex är trevligare om barnet eller den unga själv får välja sin reflex. Dagens urval inkluderar reflexer som passar många smaker och stilar.
 • Se till att den ungas cykel har korrekt och fungerande körljus och reflexer.
 • Diskutera med den unga om vikten av att använda reflex. När du till exempel kör kan du uppmuntra den unga att observera hur bra fotgängare som använder en reflex syns i trafiken och, å andra sidan, hur svårt det är att upptäcka en person som bär mörka kläder och saknar reflex. När man åker bil blir vikten av att använda en reflex mer påtaglig för den unga.

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid synligheten hos ungdomar som kör moped. Instruera den unga att själv kontrollera att mopedens körljus fungerar innan hen kör iväg. En färggrann hjälm och en kördräkt med reflexer ökar mopedförarens synlighet för andra trafikanter.