Siirry sisältöön
Kärkikolmion takaa tulevan auton on väistettävä risteyksessä.

Vajetta autoilevien ja pyöräilevien väistämistilanteiden osaamisessa

Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä selvitettiin suomalaisten liikennesääntöjen tuntemusta. Eniten ongelmia koettiin olevan autoilevien ja pyöräilevien välisissä väistämissäännöissä. Liikenneturva kampanjoi tänä keväänä keskeisistä väistämissäännöistä ja muistuttaa havainnoimaan risteyksissä myös jalankulkijat ja pyöräilijät.

Kun Liikenneturvan kyselyssä* vastaajia pyydettiin arvioimaan sääntökokonaisuuksien osaamista, alle puolet (44 %) koki, että pyöräilyn ja autoilun väliset väistämissäännöt osataan edes melko hyvin. Sääntöjen vastainen kulku kaupunkialueella myös ärsyttää – riippumatta siitä, millä kulkutavalla ollaan liikkeellä.

”Kävelijällä tai pyöräilijällä ei ole peltikuorta ympärillään. Risteyksissä tapahtuvat onnettomuudet, joissa toisena osapuolena on autoileva, ovat monesti seurauksiltaan vakavia. Sääntöjä noudattamalla vältetään konflikteja ja vaaratilanteita”, summaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti.

Jos tien päällä koetaan, että toiset eivät kunnioita sääntöjä, voi seurauksena olla ärsyyntymistä. Väistämissääntöjen huono tuntemus tai noudattamattomuus vaikeuttaa myös ennakointia liikenteessä, mikä sekin voi ärsyttää.

”Harva arvostaa yllätyksiä liikenteessä. Yllättyminen voi herättää kiukkua, mikä taas voi johtaa vaaralliseen kierteeseen: riskinottoon, sääntöjen rikkomiseen, toisen tienkäyttäjän ”kouluttamiseen” tai muuhun kiusantekoon, jolle ei ole liikenteessä sijaa”, Ruutti painottaa. ’

”Liikenteen sääntökulttuurin kunnianpalautus onkin kaikkien etu. Kun säännöt tunnetaan ja niitä noudatetaan, virheellinen käyttäytyminen vähenee ja liikenne muuttuu sujuvammaksi. Myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee.”

Kuinka hyvin mielestäsi seuraavat sääntökokonaisuudet osataan: pyöräilijöiden ja autoilijoiden väliset väistämissäännöt.

Sääntöjen noudattaminen on myös asennekysymys

Sääntöjen noudattamisessa ei ole kyse vain siitä, kuinka hyvin säännöt osataan. Täytyy olla myös tahtoa noudattaa sääntöjä.

”Vaikka liikenteessä havaitsisi toisten tienkäyttäjien rikkovan sääntöjä, se ei oikeuta ketään tekemään samoin tai rikkomaan jotakin toista sääntöä. Kun pitää huolen, että itse noudattaa sääntöjä, voi pelastaa jopa sellaisen tilanteen, jossa virheen tekee joku muu”, Ruutti muistuttaa.

”Toki ongelma voi olla myös sääntöjen tulkinnassa käytännössä. Epäselvyyksiä voi syntyä esimerkiksi silloin, jos risteystä lähestytään liian kovalla vauhdilla, ei oteta näköesteitä huomioon tai silloin, jos ei tehdä havaintoja myös jalkakäytävien ja pyöräteiden suuntaan. Liikenne koostuu ihmisistä ja jokainen meistä tekee virheitä aina joskus. Toisten virheisiin voi suhtautua ärsyyntymisen sijaan myös empatialla”, Ruutti toteaa.

Kampanja keskittyy väistämissääntötilanteisiin

Liikenneturvan kampanjassa keväällä keskitytään väistämissääntötilanteisiin. Toimintaohjeita risteyksiin, liikenneympyröihin ja pyöräilijän tien ylityksiin voi kerrata kampanjasivulta Liikenneturva.fi/TunneLiikennesäännöt.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten liikennesääntöosaamista kyselytutkimuksella maalis-huhtikuussa 2022. Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1029 henkilöä, joista autoilevia oli 81 prosenttia.