Siirry sisältöön
Erilaisia ihmisiä liikenteessä

Pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä

Pyöräilijöinä kuolleiden määrä on noussut yli 50 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut vastaavana aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 25 ja loukkaantunut 620 pyöräilijää. Vuoden 2018 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 274. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista joka kahdeksas oli pyöräilijä.

Taajamissa tapahtui seitsemän kymmenestä kuolemantapauksesta ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Kolme neljästä menehtyneistä oli miehiä. Loukkaantuneista miehiä oli hieman yli puolet.

Henkilövahingot ikäryhmittäin

Kaikista kuolleista pyöräilijöistä puolet oli ikääntyneitä (65-vuotiaita tai sitä vanhempia). Loukkaantuneista pyöräilijöistä 16 prosenttia oli lapsia (0-14-vuotiaita).

Noin puolet kuolemantapauksista auton ja polkupyörän törmäyksiä

Suurin osa poliisin tilastoista puuttuvista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai ulosajoja syystä tai toisesta. Pyöräilijän ja autoilijan välisissä törmäyksissä seuraukset ovat yleensä vakavammat kuin yksittäisonnettomuuksissa: pyöräilijän kuolemantapauksissa noin joka toisessa tapauksessa osallisena oli auto.

Henkilövahingosta 73 prosenttia tapahtui risteyksissä. Noin puolet henkilövahingoista tapahtui pyörätien jatkeella risteyksessä.

Kypärän käyttö kannattaa

Pyöräilijän menehtymisen aiheuttaa usein päävamma. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosien 2017–2019 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä 41 pyöräilijää ei käyttänyt kypärää. Kypärä olisi eri todennäköisyyksillä pelastanut heistä joka kolmannen (14) (Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportit vuosilta 2017- 2019). Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tähän aineistoon eivät tule ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet kypärän käytön ansiosta.

Kuolleet ja loukkaantuneet pyöräilijät 2011-2020

Kuvassa vasemmalla kuolleet polkupyöräilijät ja oikealla loukkaantuneet polkupyöräilijät.

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ikäryhmittäin, kumulatiivinen kertymä vuosilta 2018-2020:

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2018-2020. Vuosi 2020 ennakkotietoja.