Siirry sisältöön
Erilaisia ihmisiä liikenteessä

Pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä

Pyöräilijöiden henkilövahinkojen määrä on vähentynyt 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 20 ja loukkaantunut 500 pyöräilijää. Vuoden 2022 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 42. Lisäksi virallisten tilastojen ulkopuolella hoitoilmoitusaineistossa oli 241 vakavasti loukkaantunutta pyöräilijää. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista joka kahdeksas oli pyöräilijä.

Taajamissa tapahtui seitsemän kymmenestä kuolemantapauksesta ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Kolme neljästä menehtyneistä oli miehiä. Loukkaantuneista miehiä oli hieman yli puolet.

Henkilövahingot ikäryhmittäin

Kaikista kuolleista pyöräilijöistä lähes kaksi kolmesta oli ikääntyneitä (65-vuotiaita tai sitä vanhempia). Loukkaantuneista pyöräilijöistä lähes joka viides oli lapsia (0-14-vuotiaita).

Noin puolet kuolemantapauksista auton ja polkupyörän törmäyksiä

Suurin osa poliisin tilastoista puuttuvista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai ulosajoja syystä tai toisesta. Pyöräilijän ja autoilijan välisissä törmäyksissä seuraukset ovat yleensä vakavammat kuin yksittäisonnettomuuksissa: pyöräilijän kuolemantapauksissa noin joka toisessa tapauksessa osallisena oli auto.

Henkilövahingosta seitsemän kymmenestä tapahtui risteyksissä. Puolet henkilövahingoista tapahtui pyörätien jatkeella risteyksessä.

Kypärän käyttö kannattaa

Pyöräilijän menehtymisen aiheuttaa usein päävamma. Onnettomuustietoinstituutin pyöräilyraportin 2022 mukaan vuosien 2016-2020 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä kaksi kolmesta ei käyttänyt kypärää. Kypärä olisi eri todennäköisyyksillä pelastanut heistä joka toisen (26 ihmistä). Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tähän aineistoon eivät tule ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet kypärän käytön ansiosta.

Kuolleet ja loukkaantuneet pyöräilijät 2014-2023

Kuvassa vasemmalla kuolleet polkupyöräilijät ja oikealla loukkaantuneet polkupyöräilijät.

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ikäryhmittäin, kumulatiivinen kertymä vuosilta 2021-2023:

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2021-2023. Vuosi 2023 ennakkotietoja.