Siirry sisältöön
Erilaisia ihmisiä liikenteessä

Pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä

Pyöräilijöinä kuolleiden määrä on kymmenen vuoden takaisella tasollaan. Loukkaantuneiden määrä on vähentynyt kolmanneksella vastaavana aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 24 ja loukkaantunut 540 pyöräilijää. Vuoden 2021 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 38. Lisäksi virallisten tilastojen ulkopuolella hoitoilmoitusaineistossa oli 223 vakavasti loukkaantunutta pyöräilijää. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista joka seitsemäs oli pyöräilijä.

Taajamissa tapahtui seitsemän kymmenestä kuolemantapauksesta ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Kolme neljästä menehtyneistä oli miehiä. Loukkaantuneista miehiä oli hieman yli puolet.

Henkilövahingot ikäryhmittäin

Kaikista kuolleista pyöräilijöistä lähes kaksi kolmesta oli ikääntyneitä (65-vuotiaita tai sitä vanhempia). Loukkaantuneista pyöräilijöistä lähes joka viides oli lapsia (0-14-vuotiaita).

Noin puolet kuolemantapauksista auton ja polkupyörän törmäyksiä

Suurin osa poliisin tilastoista puuttuvista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai ulosajoja syystä tai toisesta. Pyöräilijän ja autoilijan välisissä törmäyksissä seuraukset ovat yleensä vakavammat kuin yksittäisonnettomuuksissa: pyöräilijän kuolemantapauksissa noin joka toisessa tapauksessa osallisena oli auto.

Henkilövahingosta seitsemän kymmenestä tapahtui risteyksissä. Noin puolet henkilövahingoista tapahtui pyörätien jatkeella risteyksessä.

Kypärän käyttö kannattaa

Pyöräilijän menehtymisen aiheuttaa usein päävamma. Onnettomuustietoinstituutin pyöräilyraportin 2022 mukaan vuosien 2016-2020 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä kaksi kolmesta ei käyttänyt kypärää. Kypärä olisi eri todennäköisyyksillä pelastanut heistä joka toisen (26 ihmistä). Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tähän aineistoon eivät tule ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet kypärän käytön ansiosta.

Kuolleet ja loukkaantuneet pyöräilijät 2013-2022

Kuvassa vasemmalla kuolleet polkupyöräilijät ja oikealla loukkaantuneet polkupyöräilijät.

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ikäryhmittäin, kumulatiivinen kertymä vuosilta 2020-2022:

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2020-2022. Vuosi 2022 ennakkotietoja.