Siirry sisältöön
Erilaisia ihmisiä liikenteessä

Pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä

Pyöräilijöinä kuolleiden määrä on noussut neljänneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on vähentynyt kolmanneksella vastaavana aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 26 ja loukkaantunut 570 pyöräilijää. Vuoden 2020 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 59. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä lähes joka kymmenes ja loukkaantuneista joka kahdeksas oli pyöräilijä.

Taajamissa tapahtui seitsemän kymmenestä kuolemantapauksesta ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Kolme neljästä menehtyneistä oli miehiä. Loukkaantuneista miehiä oli hieman yli puolet.

Henkilövahingot ikäryhmittäin

Kaikista kuolleista pyöräilijöistä lähes kaksi kolmesta oli ikääntyneitä (65-vuotiaita tai sitä vanhempia). Loukkaantuneista pyöräilijöistä 16 prosenttia oli lapsia (0-14-vuotiaita).

Noin puolet kuolemantapauksista auton ja polkupyörän törmäyksiä

Suurin osa poliisin tilastoista puuttuvista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatumisia tai ulosajoja syystä tai toisesta. Pyöräilijän ja autoilijan välisissä törmäyksissä seuraukset ovat yleensä vakavammat kuin yksittäisonnettomuuksissa: pyöräilijän kuolemantapauksissa noin joka toisessa tapauksessa osallisena oli auto.

Henkilövahingosta seitsemän kymmenestä tapahtui risteyksissä. Noin puolet henkilövahingoista tapahtui pyörätien jatkeella risteyksessä.

Kypärän käyttö kannattaa

Pyöräilijän menehtymisen aiheuttaa usein päävamma. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosien 2018–2020 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä 43 pyöräilijää ei käyttänyt kypärää. Kypärä olisi eri todennäköisyyksillä pelastanut heistä joka kolmannen (16) (Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportit vuosilta 2018 – 2020). Kypärän käytön suojaavuusvaikutusta arvioitaessa täytyy ottaa huomioon, että tähän aineistoon eivät tule ne pyöräilijät, jotka ovat pelastuneet kypärän käytön ansiosta.

Kuolleet ja loukkaantuneet pyöräilijät 2012-2021

Kuvassa vasemmalla kuolleet polkupyöräilijät ja oikealla loukkaantuneet polkupyöräilijät.

Tieliikenteessä kuolleet polkupyöräilijät ikäryhmittäin, kumulatiivinen kertymä vuosilta 2019-2021:

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2019-2021. Vuosi 2021 ennakkotietoja.