Siirry sisältöön
Tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevaa.
Väistämissäännöt pätevät myös pyöräilyväylillä

Nykyinen tieliikennelaki korostaa pyöräilijän roolia ajoneuvon kuljettajana. Liikenneturvan kysely kertoo, että pyöräilijän roolista on joillain epäselvyyksiä, mikä voi johtaa vääriin tulkintoihin tien päällä. Myös pyöräilevien keskinäiset väistämistilanteet ovat osalle epäselviä. Näistä muistutellaan myös Jyväskylän pyöräilyviikolla.

Liikenneturvan kyselyssä* valtaosa tiesi, että pyöräilijöiden kuuluu ajoradalla ajaessaan noudattaa samoja sääntöjä kuin autoilijoidenkin – muun muassa antaa jalankulkijalle tietä suojatiellä. Osa vastanneista luuli virheellisesti, ettei ajoradalla saisi pyöräillä laisinkaan.

”Jokaisella kadulla tai tiellä ei aina ole erikseen pyöräilyväylää. Silloin pyöräilijän paikka on ajoradalla. Vain alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä ja silloinkaan se ei saa haitata jalankulkua. Kun pyöräilijä ajaa ajoradalla, häntä koskettavat samat säännöt kuin muidenkin ajoneuvojen kuljettajia: annetaan jalankulkijoille tietä suojatiellä, pysähdytään punaisiin valoihin ja näytetään käännyttäessä suuntamerkkiä. Ja toki samat säännöt pätevät myös pyöräteillä ajaessa”, luettelee Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Oikein vai väärin? Pyöräilijöiden kuuluu noudattaa samoja sääntöjä kuin autoilijoidenkin (kuvan tilanteessa).

Ajoradalla pyöräillen

Oikein vai väärin? Pyöräilijän B on annettava tietä suojatietä ylittävälle jalankulkijalle.

Oikein vai väärin?
Ajoradalla ei saisi pyöräillä.

Lähestulkoon jokainen vastanneista tiesi, että kärkikolmion tai stop-merkin takaa tullessaan pyöräilijänkin tulee väistää risteyksessä muita liikkujia.

Totta vai tarua? Pyöräilijän ei tarvitse väistää muita tullessaan risteykseen kärkikolmion tai stop-merkin takaa.

Huomioi ajosuunta ajoradalla ja pyöräkaistalla

Pyöräkaista on ajoradasta vain pyöräliikenteelle osoitettu osa. Myös sähköpotkulaudoilla ja muilla pyöräilijän liikennesääntöjä noudattavilla kevyillä sähköajoneuvoilla kuljetaan pyöräkaistalla. Liikenneturvan kyselyssä pyöräkaistan säännöt eivät olleet selviä ihan jokaiselle. Kolme neljästä tiesi oikein, ettei pyöräkaistalla saa ajaa mopolla. Samoin reilu kolme neljästä tiesi oikein myös sen, ettei pyöräkaistalla saa ajaa pyörällä molempiin suuntiin.

”Pyöräkaista on yksisuuntainen pyöräliikenteen järjestely, joka voidaan merkitä joko pyöräilijän tiemerkinnällä tai pyöräkaistan liikennemerkillä. Pyöräkaistalla noudatetaan samoja sääntöjä kuin ajoradalla. Tämä koskee myös ajosuuntaa”, Piippa summaa.

Pyöräkaista on vain pyöräilijöille, sillä ei saa ajaa mopolla.

Totta vai tarua? (Kuvan tilanteessa)

Pyöräkaistalla saa ajaa mopolla.

Pyöräkaistaa saa ajaa pyörällä molempiin suuntiin.

Noudata väistämissääntöjä pyöräteiden risteyksessä

Pyöräteiden tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia. Tämän tiesi oikein 77 prosenttia Liikenneturvan kyselyyn vastanneista. Osa uskoi, että tilanteeseen ei ole olemassa sääntöä.

”Ajoneuvojen kuljettajia koskevat liikennesäännöt pätevät myös pyöräilyväylillä. Tämä tarkoittaa sitä, että pyöräilijän on lähestyttävä pyöräteidenkin risteyksiä sellaisella nopeudella, että hän ennättää havainnoida muun liikenteen ja väistää tarvittaessa”, Piippa huomauttaa.

Pyöräilyviikolla jatketaan sääntöjen parissa

Liikenneturva on kampanjoinut väistämissäännöistä parin viikon ajan ja teema jatkuu Pyöräilyviikonkin tapahtumissa Jyväskylässä.

”Sääntöjen tunteminen ja niiden noudattaminen tekevät liikenteestä turvallisempaa ja jouhevampaa ihan kaikilla kulkupeleillä, vaikka liikkuisi vain pyöräilyväylillä. Pyöräilijälle keskeiset säännöt olemme koonneet Jalan ja pyöräillen -oppaaseen, johon on helppo tutustua, vaikka verkossa”, Piippa vinkkaa

Tapaat Liikenneturvan Pyöräilyviikolla Jyväskylässä (Avautuu uuteen ikkunaan):

  • Fillarifestareilla 7.-8.5.
  • Turvallista pyöräilyä -webinaarissa 9.5.
  • Pyörällä töihin -tapahtumassa 10.5.
  • Pyörällä kouluun -tapahtumassa 11.5.

Kumman kuuluu väistää?

*Liikenneturva selvitti suomalaisten liikennesääntöosaamista kyselytutkimuksella maalis-huhtikuussa 2022. Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1029 henkilöä, joista autoilevia oli 81 prosenttia. Kyselyn tulokset linkin takana. (Avautuu uuteen ikkunaan)