Siirry sisältöön

Liikennekuolemien määrä rattijuopumustapauksissa on vähentynyt viidellä prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vuonna 2021 kuolleita oli ennakkotietojen mukaan 41 ja loukkaantuneita 336. Vuoden 2020 tietojen mukaan 71 ihmistä loukkaantui vakavasti.

Rattijuopumustapauksissa on viimeisen kolmen vuoden aikana kuollut keskimäärin 47 ja loukkaantunut 430 henkilöä vuosittain. Tämä on kaikista tieliikenteessä menehtyneistä viidennes ja loukkaantuneista kymmenesosa. Menehtyneistä ja loukkaantuneista neljä viidestä oli miehiä.

Taajamien ulkopuolella tapahtui neljä viidestä kuolemista ja kaksi kolmesta loukkaantumisesta. Uhreista lähes 60 prosenttia menehtyi ulosajoissa ja 30 prosenttia kohtaamisonnettomuuksissa. Loukkaantumisista kolme neljästä tapahtui ulosajoissa ja joka kymmenes kohtaamisonnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui joka viides kuolemantapauksista ja kolmannes loukkaantumisista. Kuolemista neljä viidestä tapahtui ulosajoissa. Loukkaantumisista lähes 60 prosenttia tapahtui ulosajoissa ja 12 prosenttia samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Rattijuopumustapauksissa kuolee ja loukkaantuu paljon nuoria. Kuolleista neljännes ja loukkaantuneista kolmannes oli 15–24-vuotiaita. Rattijuopumustapauksien henkilövahingot keskittyvät kesäkuukausille. Menehtyneistä lähes kolme neljästä on juopuneita kuljettajia, joka kuudes juopuneen matkustajia ja joka kymmenes sivullisia. 

Noin joka 560:s kuljettaja on rattijuoppo ja noin joka 160:s kuljettaja ajaa alkoholia veressään (rangaistavuuden rajan alle jääneet). Poliisin tietoon tuli ennakkotietojen mukaan noin 17 500 rattijuopumustapausta vuonna 2021. Määrä oli 13 prosenttia edellisvuotista alhaisempi.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet rattijuopumustapauksissa 2012-2021 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet rattijuopumustapauksissa 2012-2021:

Tieliikenteessä kuolleet rattijuopumustapauksissa iän mukaan (kumulatiivinen kertymä 2019-2021):

Tieliikenteen henkilövahingot rattijuopumustapauksissa vahingoittuneen iän mukaan (kumulatiivinen kertymä 2019-2021):

Tieliikenteen henkilövahingot rattijuopumustapauksissa kuukausittain 2019-2021:

Rattijuopumustapauksissa kuolleet (keskiarvo vuosilta 2019-2021):

Alkoholitapaukset liikennevirrassa koko maassa:

Poliisin tietoon tullut rattijuopumus 1990-2021:

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Tiedot sisältävät pelkästään alkoholirattijuopumukset. Vuosi 2021 on ennakkotietoja.

 Alkoholitapaukset: poliisi, THL.