Siirry sisältöön

Liikennekuolemien määrä alkoholirattijuopumustapauksissa on vähentynyt kolmanneksella ja loukkaantuneiden määrä lähes kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vuonna 2020 kuolleita oli ennakkotietojen mukaan 50 ja loukkaantuneita 500. Vuoden 2019 tietojen mukaan 63 ihmistä loukkaantui vakavasti.

Alkoholirattijuopumustapauksissa on viimeisen kolmen vuoden aikana kuollut keskimäärin 43 ja loukkaantunut 485 henkilöä vuosittain. Tämä on kaikista tieliikenteessä menehtyneistä viidennes ja loukkaantuneista kymmenesosa. Menehtyneistä neljä viidestä ja loukkaantuneista kolme neljästä oli miehiä.

Taajamien ulkopuolella tapahtui neljä viidestä kuolemista ja kaksi kolmesta loukkaantumisesta. Uhreista kaksi kolmesta menehtyi ulosajoissa ja joka neljäs kohtaamisonnettomuuksissa. Loukkaantumisista kolme neljästä tapahtui ulosajoissa ja lähes joka kymmenes kohtaamisonnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui joka viides kuolemantapauksista ja kolmannes loukkaantumisista. Kuolemista yhdeksän kymmenestä tapahtui ulosajoissa. Loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui ulosajoissa ja 12 prosenttia samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Alkoholirattijuopumustapauksissa kuolee ja loukkaantuu paljon nuoria. Kuolleista kolmannes ja loukkaantuneista 44 prosenttia oli 15–24-vuotiaita. Rattijuopumustapauksien henkilövahingot keskittyvät kesäkuukausille. Menehtyneistä lähes kolme neljästä on juopuneita kuljettajia, joka kuudes juopuneen matkustajia ja joka kymmenes sivullisia. 

Alkoholirattijuoppojen määrä liikennevirrassa nousi hieman vuonna 2018. Myös maistelleiden määrä kasvoi hieman. Noin joka 770:s kuljettaja on rattijuoppo ja noin joka 130:s kuljettaja ajaa alkoholia veressään (rangaistavuuden rajan alle jääneet). Poliisin tietoon tuli ennakkotietojen mukaan noin 20 300 rattijuopumustapausta vuonna 2020. Määrä oli 10 prosenttia edellisvuotista korkeampi.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet alkoholirattijuopumustapauksissa 2011-2020 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet alkoholirattijuopumustapauksissa 2011-2020:

Tieliikenteessä kuolleet alkoholirattijuopumustapauksissa iän mukaan (kumulatiivinen kertymä 2016-2020):

Tieliikenteen henkilövahingot alkoholirattijuopumustapauksissa vahingoittuneen iän mukaan (kumulatiivinen kertymä 2018-2020):

Tieliikenteen henkilövahingot alkoholirattijuopumustapauksissa kuukausittain 2018-2020:

Alkoholirattijuopumustapauksissa kuolleet (keskiarvo vuosilta 2018-2020):

Alkoholitapaukset liikennevirrassa koko maassa:

Poliisin tietoon tullut rattijuopumus 1990-2020:

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Vuosi 2020 on ennakkotietoja.

 Alkoholitapaukset: poliisi, THL.