Siirry sisältöön

Liikennekuolemien määrä rattijuopumustapauksissa on vähentynyt kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut vastaavana aikana.

Vuonna 2022 kuolleita oli ennakkotietojen mukaan 38 ja loukkaantuneita 395. Vuoden 2021 tietojen mukaan 58 ihmistä loukkaantui vakavasti.

Rattijuopumustapauksissa on viimeisen kolmen vuoden aikana kuollut keskimäärin 49 ja loukkaantunut yli 400 henkilöä vuosittain. Tämä on kaikista tieliikenteessä menehtyneistä lähes neljännes ja loukkaantuneista kymmenesosa. Menehtyneistä neljä viidestä ja loukkaantuneista kolme neljästä oli miehiä.

Taajamien ulkopuolella tapahtui neljä viidestä kuolemista ja kaksi kolmesta loukkaantumisesta. Uhreista yli 60 prosenttia menehtyi ulosajoissa ja 30 prosenttia kohtaamisonnettomuuksissa. Loukkaantumisista lähes kolme neljästä tapahtui ulosajoissa ja 15 prosenttia kohtaamisonnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui joka viides kuolemantapauksista ja kolmannes loukkaantumisista. Kuolemista lähes kaksi kolmesta tapahtui ulosajoissa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui ulosajoissa ja 12 prosenttia samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Rattijuopumustapauksissa kuolee ja loukkaantuu paljon nuoria. Kuolleista viidennes ja loukkaantuneista kolmannes oli 15–24-vuotiaita. Rattijuopumustapauksien henkilövahingot keskittyvät kesäkuukausille. Menehtyneistä lähes kolme neljästä on juopuneita kuljettajia, joka kuudes juopuneen matkustajia ja joka kymmenes sivullisia. 

Noin joka 560:s kuljettaja on rattijuoppo ja noin joka 160:s kuljettaja ajaa alkoholia veressään (rangaistavuuden rajan alle jääneet). Poliisin tietoon tuli yli 16 000 rattijuopumustapausta vuonna 2022. Määrä oli seitsemän prosenttia edellisvuotista alhaisempi.

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet rattijuopumustapauksissa 2013-2022 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet rattijuopumustapauksissa 2013-2022:

Tieliikenteessä kuolleet rattijuopumustapauksissa iän mukaan (kumulatiivinen kertymä 2020-2022):

Tieliikenteen henkilövahingot rattijuopumustapauksissa vahingoittuneen iän mukaan (kumulatiivinen kertymä 2020-2022):

Tieliikenteen henkilövahingot rattijuopumustapauksissa kuukausittain 2020-2022:

Rattijuopumustapauksissa kuolleet (keskiarvo vuosilta 2020-2022):

Alkoholitapaukset liikennevirrassa koko maassa:

Poliisin tietoon tullut rattijuopumus 1990-2022:

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Tiedot sisältävät pelkästään alkoholirattijuopumukset. Vuosi 2022 on ennakkotietoja.

 Alkoholitapaukset: poliisi, THL.