Siirry sisältöön
Iäkäs henkilö auton ratissa

Yli 64-vuotiaiden henkilövahingot tieliikenteessä

Yli 64-vuotiaiden kuolemien määrä on kasvanut lähes viidenneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut kolmanneksella vastaavana aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli vuosittain keskimäärin 63 ja loukkaantui 650 yli 64-vuotiasta tienkäyttäjää. Vuoden 2020 tietojen mukaan 93 ikäryhmään kuuluvaa loukkaantui vakavasti.

Tieliikenteessä menehtyneistä joka neljäs ja loukkaantuneista 15 prosenttia oli ikääntyneitä. Lähes kaksi kolmesta heistä menehtyi ja puolet loukkaantui taajamien ulkopuolella.  

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet yli 64-vuotiaat 2012-2021 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet yli 64-vuotiaat 2012-2021:

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Liikennekuolemista joka toinen ja loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui auton kyydissä matkustettaessa. Henkilövahingoista joka viides tapahtui pyöräiltäessä ja joka kuudes jalankulkijoille.

Autossa matkustavina menehtyi puolet ja loukkaantui 60 prosenttia yli 64-vuotiaista. Nokkakolareissa kuoli joka kolmas ja loukkaantui joka viides autossa matkustaneista. Ulosajoissa kuoli ja loukkaantui joka neljäs autossa matkustaneista. Risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa kuoli joka neljäs ja loukkaantui joka viides. Yli 75-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kohonnut koko väestön riskiin verrattuna.

Pyöräilijöinä kuoli joka neljäs ja loukkaantui joka viides. Pyöräilijöistä puolet menehtyi ja kaksi kolmesta loukkaantui risteyksessä.

Jalankulkijoina kuoli ja loukkaantui joka kuudes. Kolmannes kuolemantapauksista ja yli puolet loukkaantumisista tapahtui suojatiellä.

Tieliikenteessä kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000 asukasta kohden vuonna 2021:

Tieliikenteessä kuolleet yli 64-vuotiaat tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2021:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin.  Vuosi 2021 on ennakkotietoja.