Siirry sisältöön
Iäkäs henkilö auton ratissa

Yli 64-vuotiaiden henkilövahingot tieliikenteessä

Yli 64-vuotiaiden kuolemien ja loukkaantuneiden määrä on laskenut kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli vuosittain keskimäärin 66 ja loukkaantui lähes 600 yli 64-vuotiasta tienkäyttäjää. Vuoden 2021 tietojen mukaan 74 ikäryhmään kuuluvaa loukkaantui vakavasti. Tämän lisäksi virallisen tilaston ulkopuolella hoitoilmoitusaineistossa oli 171 vakavasti loukkaantunutta.

Tieliikenteessä menehtyneistä 30 prosenttia ja loukkaantuneista 12 prosenttia oli ikääntyneitä. Yli puolet heistä menehtyi tai loukkaantui taajamien ulkopuolella.  

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet yli 64-vuotiaat 2013-2022 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet yli 64-vuotiaat 2013-2022:

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Liikennekuolemista joka toinen ja loukkaantumisista lähes kaksi kolmesta tapahtui auton kyydissä matkustettaessa. Henkilövahingoista joka kuudes tapahtui pyöräiltäessä ja joka seitsemäs jalankulkijoille.

Autossa matkustavina menehtyi puolet ja loukkaantui kaksi kolmesta yli 64-vuotiaista. Nokkakolareissa kuoli joka kolmas ja loukkaantui joka viides autossa matkustaneista. Ulosajoissa kuoli ja loukkaantui joka neljäs autossa matkustaneista. Risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa kuoli joka neljäs ja loukkaantui joka viides. Yli 75-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kohonnut koko väestön riskiin verrattuna.

Pyöräilijöinä kuoli joka neljäs ja loukkaantui joka kuudes. Pyöräilijöistä lähes puolet menehtyi ja kaksi kolmesta loukkaantui risteyksessä.

Jalankulkijoina kuoli joka viides ja loukkaantui joka seitsemäs. Kolmannes kuolemantapauksista ja yli puolet loukkaantumisista tapahtui suojatiellä.

Tieliikenteessä kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000 asukasta kohden vuonna 2022:

Tieliikenteessä kuolleet yli 64-vuotiaat tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2022:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin.  Vuosi 2022 on ennakkotietoja.