Siirry sisältöön
Iäkäs henkilö auton ratissa

Yli 64-vuotiaiden henkilövahingot tieliikenteessä

Yli 64-vuotiaiden kuolemien määrä on laskenut lähes viidenneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut neljänneksellä vastaavana aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli vuosittain keskimäärin 67 ja loukkaantui 730 yli 64-vuotiasta tienkäyttäjää. Vuoden 2019 tietojen mukaan 77 ikäryhmään kuuluvaa loukkaantui vakavasti.

Tieliikenteessä menehtyneistä lähes kolmannes ja loukkaantuneista 15 prosenttia oli ikääntyneitä. Lähes kaksi kolmesta heistä menehtyi ja puolet loukkaantui taajamien ulkopuolella.  

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet yli 64-vuotiaat 2011-2020 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet yli 64-vuotiaat 2011-2020:

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Liikennekuolemista ja loukkaantumisista lähes kaksi kolmesta tapahtui auton kyydissä matkustettaessa, joka kuudes jalankulkijoille ja joka kuudes pyöräiltäessä.

Autossa matkustavina kuoli 60 prosenttia ja loukkaantui 62 prosenttia yli 64-vuotiaista. Nokkakolareissa kuoli neljä kymmenestä ja loukkaantui joka viides autossa matkustaneista. Ulosajoissa kuoli ja loukkaantui joka neljäs autossa matkustaneista. Risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui joka viides. Yli 75-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kohonnut koko väestön riskiin verrattuna.

Pyöräilijöinä kuoli joka viides ja loukkaantui joka kuudes. Pyöräilijöistä puolet menehtyi ja neljä viidestä loukkaantui risteyksessä.

Jalankulkijoina kuoli joka seitsemäs ja loukkaantui joka kuudes. Kolmannes kuolemantapauksista ja yli puolet loukkaantumisista tapahtui suojatiellä.

Tieliikenteessä kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000 asukasta kohden vuonna 2020:

Tieliikenteessä kuolleet yli 64-vuotiaat tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2020:

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin.  Vuosi 2020 ennakkotietoja.