Siirry sisältöön
Liikenteen seurannat

Tienkäyttäjien käyttäytymistä seurataan vuosittain liikenteen seurannoissa. Seurantatietojen avulla täydennetään onnettomuustilastojen antamaa kuvaa liikenteen turvallisuuden kehityksestä. Lisäksi arvioidaan toteutettujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia.

Tietoja liikennekäyttäytymisestä kerätään säännöllisin väliajoin samoilla menetelmillä ja samoissa tutkimuspaikoissa. Esimerkiksi jalankulkijoiden liikennevalojen noudattaminen tai suuntamerkin käyttö vaihtelee runsaasti seurantapaikasta riippuen. Vakioitujen seurantatapojen ansiosta tulokset kertovat liikennekäyttäytymisen muutoksista.

Tuoreimmat tulokset

Turvavyön käyttö henkilöautoissa

Henkilöautoissa etupenkillä matkustavista 97 % käytti turvavyötä taajamissa ja taajamien ulkopuolella. Takapenkillä turvavyötä käyttää 90 % taajama-alueella. Seuranta tehtiin vuonna 2022.

Turvavyön käyttö pakettiautoissa

Pakettiautoissa matkustavista 85 prosenttia käyttää turvavyötä taajamassa. Taajamien ulkopuolella turvavöitä käyttää 87 %. Seuranta tehtiin vuonna 2022.

Vilkun käyttö

Autoilijoista 83 prosenttia (N=10616) näytti suuntamerkkiä risteyksissä ja 74 % liikenneympyrästä poistuessaan (N=11106). Seuranta tehtiin vuonna 2023.

Jalankulkijoiden liikennevalojen noudattaminen

Jalankulkijoista 88 % noudattaa liikennevaloja. Seuranta tehtiin vuonna 2021.

Pyöräilykypärän käyttö

Vuonna 2023 tehdyn seurannan mukaan pyöräilykypärää käyttää 55 % pyöräilijöistä.

Jalankulkijoiden heijastimien käyttö

Jalankulkijoista 61 % käyttää heijastinta pimeän aikaan valaistussa ympäristössä. Seuranta on tehty vuonna 2022. Tarkkailussa havaittiin 21113 jalankulkijaa.

Pyörän valot

Pyörässä etuvaloa käyttää pimeällä 61 %. Pyörässä punaista takavaloa käyttää pimeällä 49 %. Punainen takavalo tuli pakolliseksi 1.6.2020. Seuranta on tehty vuonna 2022.

Alkoholitapaukset liikennevirrassa

Valtakunnallisissa puhallusratsioissa vuonna 2022 poliisi puhallutti 39 487 kuljettajaa. Rattijuopoiksi kirjattiin 73 kuljettajaa (0,18 %). Alkoholia nauttineita, mutta alle rajan jääneitä oli 248 (0,63 %). Lähde: poliisi.


Pitkän aikavälin seurannat

Turvavyön käyttö henkilöautoissa


Turvavyön käyttö pakettiautoissa


Suuntamerkin käyttö


Pyöräilykypärän käyttö


Jalankulkijoiden liikennevalojen noudattaminen


Heijastimen käyttö valaistuissa ympäristöissä*

*2016 mittaustapa uusittu; tarkkailupaikkojen määrä kasvanut. Ei vertailukelpoinen aiempaan | *Mätningen förnyats 2016. Icke jämförbar med den tidigare tidsserien. | *Measurement method revised in 2016; data gathering points added. Not comparable to previous years.