Siirry sisältöön
Turvallinen ajonopeus on tärkeää
Henkilövahingot henkilöautossa

Henkilöautossa kuolleiden määrä on laskenut viidenneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut vastaavana aikana.

Vuosien 2021-2023 aikana henkilöautossa on kuollut vuosittain keskimäärin 114 ja loukkaantunut yli 2 000 ihmistä. Vuoden 2022 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 158.

Kaikista tieliikenteen uhreista 56 prosenttia menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa. Menehtyneistä 70 prosenttia oli miehiä. Loukkaantuneista yli puolet oli miehiä.

Taajamien ulkopuolella tapahtui yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksesta ja kaksi kolmesta loukkaantumisesta. Uhreista yli puolet menehtyi nokkakolareissa ja kolmannes ulosajoissa. Loukkaantumisista kolmannes tapahtui ulosajoissa ja joka neljäs samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui joka kymmenes kuolemantapaus ja kolmannes loukkaantumisista. Kuolemantapauksista yli puolet tapahtui ulosajoissa ja joka neljäs risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa. Loukkaantumisista yli neljäsosa tapahtui samojen ajosuuntien onnettomuuksissa ja yli neljäsosa risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa. Ulosajoissa loukkaantui joka neljäs.

Nuorilla kuljettajilla on kolminkertainen kuolemanriski

Kaikista henkilöautossa kuolleista ja loukkaantuneista joka neljäs oli iältään 15-24-vuotias.  Nuorten 18-20-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna. Henkilövahinkoja tapahtuu paljon 18- vuotiaiden henkilöautoilijoiden ryhmässä.

Turvavyötä käyttämällä neljä kymmenestä olisi pelastunut

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa kaikista henkilö- ja pakettiautossa olleista 33 prosenttia ei käyttänyt turvavyötä vuonna 2022. Onnettomuuksissa kuolleista 45 henkilöä ei käyttänyt turvavyötä. Turvavyön käyttö olisi pelastanut heistä eri todennäköisyyksillä 38 prosenttia (17 henkilöä) (Lähde: Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportti 2022. Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet.).

Vasemmalla tieliikenteessä henkilöautossa kuolleet vuosina 2014-2023. Oikealla tieliikenteessä henkilöautossa loukkaantuneet 2014-2023.

Tieliikenteessä kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000 asukasta kohden vuonna 2023:

Henkilövahingot iän mukaan henkilöautossa ja mopoilijana vuonna 2023:

Henkilövahingot henkilöautossa alueittain:

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2021 – 2023. Vuosi 2023 on ennakkotietoja.