Siirry sisältöön
Turvallinen ajonopeus on tärkeää

Henkilövahingot henkilöautossa

Henkilöautossa kuolleiden määrä on laskenut 15 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on puolittunut vastaavana aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana henkilöautossa on kuollut vuosittain keskimäärin 125 ja loukkaantunut noin 2 400 ihmistä. Vuoden 2020 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 187.

Kaikista tieliikenteen uhreista lähes kuusi kymmenestä menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa. Menehtyneistä kolme neljästä oli miehiä. Loukkaantuneista yli puolet oli miehiä.

Taajamien ulkopuolella tapahtui yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksesta ja kaksi kolmesta loukkaantumisesta. Uhreista puolet menehtyi nokkakolareissa ja kolmannes ulosajoissa. Loukkaantumisista neljä kymmenestä tapahtui ulosajoissa ja joka neljäs samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui joka kymmenes kuolemantapaus ja kolmannes loukkaantumisista. Kuolemantapauksista kaksi kolmesta tapahtui ulosajoissa ja joka seitsemäs nokkakolareissa. Loukkaantumisista lähes joka kolmas tapahtui ulosajoissa ja yli neljäsosa samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Nuorilla kuljettajilla on kaksinkertainen kuolemanriski

Kaikista henkilöautossa kuolleista viidennes ja loukkaantuneista yli neljäsosa oli iältään 15-24-vuotias.  Nuorten 18-20-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna (kuva 3). Kuvassa 4 näkyy suuri henkilövahinkokasauma 18- vuotiaiden henkilöautoilijoiden ryhmässä.

Turvavyötä käyttämällä neljä kymmenestä olisi pelastunut

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa kaikista henkilö- ja pakettiautossa olleista kolmannes ei käyttänyt turvavyötä vuonna 2020. Vuoden 2020 onnettomuuksissa kuolleista 61 henkilöä ei käyttänyt turvavyötä. Turvavyön käyttö olisi pelastanut heistä eri todennäköisyyksillä 44 % (26 henkilöä) (Lähde: Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportti 2020. Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet.).

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä henkilöautossa kuolleet vuosina 2012-2021. Oikealla tieliikenteessä henkilöautossa loukkaantuneet 2012-2021.

Tieliikenteessä kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000 asukasta kohden vuonna 2021:

Henkilövahingot iän mukaan henkilöautossa ja mopoilijana vuonna 2021:

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2019 – 2021. Vuosi 2021 on ennakkotietoja.