Siirry sisältöön
Turvallinen ajonopeus on tärkeää

Henkilövahingot henkilöautossa

Henkilöautossa kuolleiden määrä on laskenut neljänneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut 40 prosentilla vastaavana aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana henkilöautossa on kuollut vuosittain keskimäärin 124 ja loukkaantunut noin 2 200 ihmistä. Vuoden 2021 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 170.

Kaikista tieliikenteen uhreista lähes kuusi kymmenestä menehtyi henkilöautossa. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui henkilöautossa. Menehtyneistä kolme neljästä oli miehiä. Loukkaantuneista yli puolet oli miehiä.

Taajamien ulkopuolella tapahtui yhdeksän kymmenestä kuolemantapauksesta ja kaksi kolmesta loukkaantumisesta. Uhreista puolet menehtyi nokkakolareissa ja kolmannes ulosajoissa. Loukkaantumisista neljä kymmenestä tapahtui ulosajoissa ja joka neljäs samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui joka kymmenes kuolemantapaus ja kolmannes loukkaantumisista. Kuolemantapauksista yli puolet tapahtui ulosajoissa ja lähes joka viides risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa. Loukkaantumisista lähes joka kolmas tapahtui ulosajoissa ja yli neljäsosa samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Nuorilla kuljettajilla on kolminkertainen kuolemanriski

Kaikista henkilöautossa kuolleista neljännes ja loukkaantuneista yli neljäsosa oli iältään 15-24-vuotias.  Nuorten 18-20-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna. Henkilövahinkoja tapahtuu paljon 18- vuotiaiden henkilöautoilijoiden ryhmässä.

Turvavyötä käyttämällä joka toinen olisi pelastunut

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa kaikista henkilö- ja pakettiautossa olleista 41 prosenttia ei käyttänyt turvavyötä vuonna 2021. Onnettomuuksissa kuolleista 65 henkilöä ei käyttänyt turvavyötä. Turvavyön käyttö olisi pelastanut heistä eri todennäköisyyksillä joka toisen (33 henkilöä) (Lähde: Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportti 2021. Tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet.).

Vasemmalla tieliikenteessä henkilöautossa kuolleet vuosina 2013-2022. Oikealla tieliikenteessä henkilöautossa loukkaantuneet 2013-2022.

Tieliikenteessä kuolleet henkilöauton kuljettajat ikäryhmän 100 000 asukasta kohden vuonna 2022:

Henkilövahingot iän mukaan henkilöautossa ja mopoilijana vuonna 2022:

Henkilövahingot henkilöautossa alueittain:

Tämä tarkastelu perustuu pääosin Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2020 – 2022. Vuosi 2022 on ennakkotietoja.