Siirry sisältöön
Tieliikenteen identiteetit vaikuttavat myös siihen, millaisessa valossa näemme muihin ryhmiin kuuluvat tienkäyttäjät.
25-64-vuotiaiden henkilövahingot tieliikenteessä

25-64-vuotiaiden kuolemien määrä on laskenut lähes kolmanneksella ja loukkaantuneiden määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vuosien 2021-2023 aikana kuoli vuosittain keskimäärin 95 ja loukkaantui 1800 iältään 25-64-vuotiasta tienkäyttäjää. Vuoden 2022 tietojen mukaan 138 ikäryhmään kuuluvaa loukkaantui vakavasti. Tämän lisäksi virallisen tilaston ulkopuolella hoitoilmoitusaineistossa oli 227 vakavasti loukkaantunutta.

Tieliikenteessä menehtyneistä ja loukkaantuneista lähes puolet oli 25-64-vuotiaita. Neljä viidestä heistä menehtyi ja yli puolet loukkaantui taajamien ulkopuolella.  

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet 25-64-vuotiaat 2014-2023 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet 25-64-vuotiaat 2014-2023:

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Liikennekuolemista kaksi kolmesta ja loukkaantumisista 70 prosenttia tapahtui auton kyydissä matkustettaessa. Henkilövahingoista 13 prosenttia tapahtui pyöräiltäessä ja kuusi prosenttia jalankulkijoille.

Autossa matkustavina menehtyi kaksi kolmesta ja loukkaantui 70 prosenttia ikäryhmästä. Nokkakolareissa kuoli yli puolet ja loukkaantui joka viides autossa matkustaneista. Ulosajoissa kuoli joka kolmas ja loukkaantui joka neljäs autossa matkustaneista. Saman ajosuunnan onnettomuuksissa (kuten peräänajoissa) loukkaantui joka kolmas.

Moottoripyöräilijöinä kuoli 14 prosenttia ja loukkaantui kahdeksan prosenttia. Heistä lähes puolet menehtyi ja joka neljäs loukkaantui ulosajoissa.

Pyöräilijöinä kuoli kuusi prosenttia ja loukkaantui 13 prosenttia. Pyöräilijöistä joka kolmas menehtyi ja kolme neljästä loukkaantui risteyksessä.

Jalankulkijoina kuoli joka kymmenes ja loukkaantui kuusi prosenttia. Lähes kaikki kuolemantapaukset tapahtuivat muualla kuin suojatiellä. Loukkaantumisista yli puolet tapahtui suojatiellä.

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin.  Vuosi 2023 on ennakkotietoja.