Siirry sisältöön
Tieliikenteen identiteetit vaikuttavat myös siihen, millaisessa valossa näemme muihin ryhmiin kuuluvat tienkäyttäjät.

25-64-vuotiaiden henkilövahingot tieliikenteessä

25-64-vuotiaiden kuolemien määrä on laskenut kolmanneksella ja loukkaantuneiden määrä 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli vuosittain keskimäärin 104 ja loukkaantui lähes 2 000 iältään 25-64-vuotiasta tienkäyttäjää. Vuoden 2021 tietojen mukaan 172 ikäryhmään kuuluvaa loukkaantui vakavasti. Tämän lisäksi virallisen tilaston ulkopuolella hoitoilmoitusaineistossa oli 183 vakavasti loukkaantunutta.

Tieliikenteessä menehtyneistä ja loukkaantuneista lähes puolet oli 25-64-vuotiaita. Neljä viidestä heistä menehtyi ja yli puolet loukkaantui taajamien ulkopuolella.  

Kuvassa vasemmalla tieliikenteessä kuolleet 25-64-vuotiaat 2013-2022 ja kuvassa oikealla tieliikenteessä loukkaantuneet 25-64-vuotiaat 2013-2022:

Henkilövahingot tienkäyttäjäryhmittäin

Liikennekuolemista kaksi kolmesta ja loukkaantumisista 70 prosenttia tapahtui auton kyydissä matkustettaessa. Henkilövahingoista 13 prosenttia tapahtui pyöräiltäessä ja kuusi prosenttia jalankulkijoille.

Autossa matkustavina menehtyi kaksi kolmesta ja loukkaantui 70 prosenttia ikäryhmästä. Nokkakolareissa kuoli yli puolet ja loukkaantui joka viides autossa matkustaneista.Ulosajoissa kuoli joka kolmas ja loukkaantui lähes joka kolmas autossa matkustaneista.

Moottoripyöräilijöinä kuoli 13 prosenttia ja loukkaantui kahdeksan prosenttia Heistä 40 prosenttia menehtyi ja joka neljäs loukkaantui ulosajoissa.

Pyöräilijöinä kuoli seitsemän prosenttia ja loukkaantui 13 prosenttia. Pyöräilijöistä joka kolmas menehtyi ja 70 prosenttia loukkaantui risteyksessä.

Jalankulkijoina kuoli kahdeksan prosenttia ja loukkaantui kuusi prosenttia. Lähes kaikki kuolemantapaukset tapahtuivat muualla kuin suojatiellä. Loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui suojatiellä.

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin.  Vuosi 2022 on ennakkotietoja.