Gå till innehållet

Resultat för: driving in finland

105 sökresultat
...trafikfostran Typ Analogt, föremål/vara Längd Över 30 min, över 60 min Årsklockan för småbarnspedagogikens trafikfostran Ålder Småbarnspedagogik (0–7 år) Tema Säkerhet, trafikfostran Typ Analogt Längd Över 60 min Föregående Nästa...
Läs mer
...I kampanjen deltar Hjärnskadeförbundet rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Invalidförbundet,Finans Finland, Meteorologiska institutet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands Röda Kors,...
Läs mer
...Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands Röda Kors, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Taitavat suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet. *Trafikskyddets enkätundersökning genomfördes...
Läs mer
...ПО ФИНЛЯНДИИ (Öppnas i ett nytt fönster) (PDF) Finlandia en coche (Öppnas i ett nytt fönster) (PDF) Guidare in auto in Finlandia (Öppnas i ett nytt fönster) (PDF) La Finlande...
Läs mer
...fönster) Skelett-test (på finska): Luustoliitto.fi/luustotesti (Öppnas i ett nytt fönster) I kampanjen deltar: Hjärnskadeförbundet rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland, Icebug Finland, Meteorologiska institutet, Icebug Finland, Invalidförbundet,...
Läs mer
...Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands Röda Kors, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet. Hittade du...
Läs mer
...skäl att vara mer uppmärksam: dålig sikt, livlig trafik eller många redan inträffade olyckor. Även om olyckan inte inträffade för egen del när man frångick stopplikten, är detta inte ett...
Läs mer
Nästan alla som svarade på Trafikskyddets enkät anser bestämt att man måste ingripa i en närståendes bilkörning om det inte längre är säkert på grund av en sjukdom. Ändå känner...
Läs mer
...tas tillräckligt på allvar som en trafiksäkerhetsrisk. Lika många anser att det är viktigt att närstående eller passagerare ingriper då de märker att förarens körskick inte är på sin plats”,...
Läs mer
...i backspegeln. Du får inte börja köra om på en sträcka med förbjuden omkörning eller i en korsning. En omkörning innebär inte heller ett specialtillstånd för överhastighet. *Trafikskyddet undersökte finländarnas...
Läs mer
...(klass 7–9), trafiksäkerhetsveckan Tema Förutseende, säkerhet, interaktion i trafiken Typ Analogt, utomhusuppgift Längd Över 30 min I trafiken Säker körning på motorcykel Motorcykelns säkerhet förbättras när motorcyklisten anpassar sin hastighet...
Läs mer
...säkerhet, säkerhetsutrustning, trafikfostran Typ Analogt, föremål/vara Längd Över 30 min, över 60 min Årsklockan för småbarnspedagogikens trafikfostran Ålder Småbarnspedagogik (0–7 år) Tema Säkerhet, trafikfostran Typ Analogt Längd Över 60 min...
Läs mer