Gå till innehållet
Liikenteessä jalankulkijoita, pyöräilijä ja autoilija.
En europeisk jämförelse visar att finländare kör trötta, med mobiltelefonen i handen och kör ofta för fort

En färsk internationell ESRA3-undersökning kartlade beteendet i trafiken i olika europeiska länder. Jämfört med genomsnittet kör finländska förare oftare med överhastighet, trötta och med mobilen i handen. Rattfylleri är mindre vanligt än genomsnittet. Rattfylleri är också mindre accepterat medans att cykla berusad är mer accepterat.

I den omfattande ESRA3-undersökningen har trafikbeteendet nyligen undersökts i totalt 39 olika länder, varav 22 i Europa*. Respondenterna tillfrågades både om sin egen verksamhet i trafiken under de senaste 30 dagarna och om hur acceptabelt olika saker är – till exempel att köra utan säkerhetsbälte.

”När man granskar riskbeteendet i trafiken under föregående månad skjuter finländarna med många indikatorer förbi undersökningens medelvärde. Däremot är finländarna mindre benägna att rapportera att de kört bil efter att ha druckit alkohol eller tagit mediciner. Finländare upplever också trafiken som säkrare än genomsnittet i andra länder oavsett färdmedel”, summerar Trafikskyddets forskningschef Marja Pakarinen.

Fortkörning är mer regel än undantag

Undersökningen om finländarnas hastighetsval målar upp en mindre smickrande bild. Under de senaste 30 dagarna berättar tre av fyra finländska förare att de minst en gång kört för fort både i tätorter och på landsvägar. Detta är långt över genomsnittet för de svarande länderna. Man berättar också att situationshastigheten var för hög oftare än genomsnittet.

”Konsekvenserna av den för höga hastigheten syns i de dödsolyckor som undersökningskommissionerna har undersökt i Finland,  av vilka cirka 40 procent orsakades av fortkörning eller för hög situationshastighet. Resultaten av undersökningen visar tyvärr också att fortkörning i Finland anses vara betydligt mer acceptabelt än i de övriga svarande länderna”, beskriver Pakarinen.

Att köra trött fördöms, men det hindrar inte att köra

Finländska förares svagheter är inte bara hastighet, utan även mobiltelefoner och trötthet. Cirka 46 procent av de finländska förarna har under de senaste 30 dagarna talat i mobilen så att telefonen har hållits i handen. Andelen är 20 procentenheter större än genomsnittet i de svarande länderna. 41 procent av de finländska förarna uppger att de har läst meddelanden eller uppdateringar i sociala medier och nyheter.

Även förare som kämpar trött vid ratten har nedsatt funktionsförmåga. Nästan var tredje finländare berättar att de kört så trötta att det har varit svårt att hålla ögonen öppna under föregående månad.

Pakarinen betonar att både mobilanvändning under körningen och att köra trött är vanor som man måste lära sig att bli av med. ”När olyckor inte inträffar eller du inte lägger märke till farliga situationer kan det verka som att du kan kontrollera din mobilanvändning är du kör, men det är allt annat än sant.”

Risker tas också till fots, med cykel och med elsparkcykel

ESRA3-undersökningen kartlade inte bara bilkörning utan även beteendet till fots, med cykel och med elsparkcykel. Finländska elsparkcyklister körde också i högre utsträckning på trottoaren än genomsnittet enligt undersökningen. Finländarna var också mer toleranta för att cykla berusade i jämförelse med deltagare från andra länder. Närmare en fjärdedel av de finländska respondenterna i undersökningen hade cyklat under de senaste 30 dagarna, trots att de trodde att de hade druckit för mycket.

*Uppgifterna i ESRA3-enkäten samlades in år 2023. Det fanns sammanlagt respondenter från 39 olika länder. Finlands resultat har jämförts med de europeiska staterna, av vilka sammanlagt 22 deltog i undersökningen: Österrike, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Mer information om projektet finns på www.esranet.eu.