Gå till innehållet
Kaksi kävelijää ja koira kävelevät liukkaalla tiellä nastakengät jaloissaan.
Håll dig på benen: var beredd på vinterhalkan

Personer i arbetsför ålder råkar ut för många halkolyckor vars inverkningar syns årligen som märkvärdiga kostnader och sjukledigheter. Riskområden för halkolyckor är till exempel den egna tomten eller parkeringsplatsen på arbetet. Redan i 15 år har kampanjen Håll dig på benen tipsat om hur man kan förebygga halkolyckor. Kampanjen fortsätter i den andra veckan i januari.

Håll dig på benen -samkampanjen har lyft fram saken till offentlig diskussion

”Målprogrammet för förebyggande av olycksfall i hemmen och på fritiden 2021–2030” utfärdat av social- och hälsovårdsministeriet lyfter fram Håll dig på benen -kampanjen som en lyckad åtgärd för att förebygga halkolyckor. Samkampanjen mellan olika aktörer och organisationer har påmint finländarna om vinterhalkan i 15 år, men temat har förstås varit framme ännu längre.

”Årligen måste tusentals finländare söka sig till hälsovården på grund av en halkolycka. De ekonomiskt största förlusterna för samhället orsakas av sjukledigheter av personer i arbetsför ålder. Inom ramen för Håll dig på benen -kampanjen som koordineras av det olycksförebyggande nätverket har man lyckats främja förebyggande åtgärder, och detta arbete ska förtsättas och effektiviseras också i framtiden”, betonar social- och hälsovårdsministeriets rådgivande tjänsteman Pirjo Lillsunde.

Eftersom halkolyckor är så vanliga kan även små förändringar i olycksrisken leda till stora effekter, och det är därför viktigt att iaktta situationen.

Muskelstyrka, koordination och balans – det är viktigt att upprätthålla sin fysiska funktionsförmåga

Baserat på undersökningar om förebyggande av fallolyckor bland äldre vet vi att den mest effektiva enskilda åtgärden för att förebygga fallolyckor är fysisk träning som förbättrar människans rörelse- och funktionsförmåga. Muskelstyrkan, koordinationen och balansen påverkar människans risk för halkolyckor. Motionering är viktigt för människor i alla åldrar.

Iaktta vädret redan på förhand

Man kan förebygga olyckor genom sitt eget agerande, och som fotgängare är det bra att förutse riskerna.

”Man kan ta reda på om det eventuellt är halt redan innan man ger sig iväg och välja skor efter vädret eller använda halkskydd. Om man är osäker på vädret är det en bra idé att kontrollera fotgängarvädret i Meteorologiska institutets tjänst. När man är ute och går är det viktigt att koncentrera sig på gåendet och ta kontrollerade steg. Och även om man bara skulle köra bil, blir även bilföraren en fotgängare i något skede”, betonar Trafikskyddets planerare Eero Kalmakoski.

Trafikskyltar för förebyggande av halkolyckor

Håll dig på benen -kampanjen pågår den 13-24.1.2021 då det också lanseras trafikskyltar för förebyggande av halkolyckor.  I sociala medier kan du följa diskussionen med hashtaggen #pysypystyssä. På webbsidan www.pysypystyssä.fi publiceras det artiklar där halkolyckor och deras förebyggande behandlas ur olika synvinklar.

Håll dig på benen -kampanjens kommunikation sker via Kotitapaturma-sidan:
Facebook: https://www.facebook.com/kotitapaturma
Twitter https://twitter.com/kotitapaturma

Mer information:

Om kampanjen: Saara Aakko, planerare, Finlands Röda Kors, tfn 040 4806973, [email protected]

Målprogram för förebyggande av olycksfall i hemmen och på fritiden: Pirjo Lillsunde, rådgivande tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, 0295 163 177, [email protected]

Förebyggande av fallolyckor Riitta Koivula, utvecklingschef, institutet för hälsa och välfärd, 029 524 8437, [email protected]

Fotgängare, förutseende: Eero Kalmakoski, kontaktchef, Trafikskyddet, 020 7282 380, [email protected]

I kampanjen deltar:

Hjärnskadeförbundet, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands Röda Kors, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet.