Gå till innehållet
Likgiltighet gentemot trafikljus och stoppskyltar fördöms

Finländarna anser fortfarande att rattfylleri är den allvarligaste trafikförseelsen, avslöjar Trafikskyddets enkät. Även bilisternas likgiltighet inför trafikljus och skyltar ogillas, men många förare medger att de ibland kör förbi till exempel en stoppskylt utan att stanna. Detta syns även i Trafikskyddets kontroller.

Trafikskyddet frågade* finländarna hur de förhåller sig till olika trafikförseelser. Finländarna anser fortfarande att rattfylleri och drograttfylleri är allvarligast. Även avsiktlig ouppmärksamhet fördöms: fyra av fem finländare anser att det är en mycket allvarlig eller allvarlig trafikförseelse att skriva textmeddelanden medan man kör. Nästan lika många anser att körning mot rött ljus är en allvarlig trafikförseelse och endast något färre (73 procent) anser att körning förbi stoppskylt utan att stanna är en allvarlig trafikförseelse.

”Man kan säga att rattfyllans förkastlighet redan har integrerats i den finländska trafikkulturen. Att skriva meddelanden medan man kör och att inte ta hänsyn till trafikskyltar kan upplevas som mer avsiktlig likgiltighet, vilket gör att man även förhåller sig strängare till dem. Det borde emellertid vara klart och tydligt för varje förare hur ett stoppmärke och trafikljus ska tolkas. Att köra mot rödljus eller förbi ett stoppmärke utan att stanna försvagar också trafikreglernas ovillkorlighet, även om en verklig farlig situation inte skulle utvecklas i det enskilda fallet”, resonerar Trafikskyddets utbildningsledare Tomi Niemi.

Bland de trafikförseelser finländarna anser är mindre allvarliga kan nämnas att som vuxen cykla på trottoaren, fortkörning med mindre än 15 km/h över gränsen på landsväg samt avsevärd ”underhastighet”.

Att en person tycker illa om en viss handling påverkar inte nödvändigtvis det egna beteendet

Var femte förare som besvarat Trafikskyddets enkät uppger sig ha kört mot trafikljus som slått över till rött åtminstone ibland. Fyra av tio berättar att de har kört förbi en stoppskylt utan att stanna och endast sänkt hastigheten. Trafikskyddets kontroller i fjol visar att upp till tre av tio förare kör förbi en stoppskylt utan att stanna.

”Även om man på allmän nivå anser att en viss trafikförseelse är allvarlig, tycks det finnas förare som anser att klarar av att bryta mot trafikreglerna på ett säkert sätt. Den egna förmågan att bedöma situationen värdesätts alltså högre än reglerna. Följaktligen används exempelvis stoppskylten ofta i korsningar där det finns skäl att vara mer uppmärksam: dålig sikt, livlig trafik eller många redan inträffade olyckor. Även om olyckan inte inträffade för egen del när man frångick stopplikten, är detta inte ett bevis på att det man gjorde var säkert”, påminner Niemi.

 

*Trafikskyddet undersökte medvetenheten om trafikregler hos den över 15 år fyllda befolkningen i februari 2020. Sammanlagt 1 060 personer, av vilka 82 procent var bilister, besvarade enkätundersökningen som genomfördes av Kantar TNS Oy.