Gå till innehållet
Sähköpotkulautailija on pysähtynyt käyttämään kännykkää.
Är det mer acceptabelt att cykla berusad, än att köra elsparkcykel i berusat tillstånd?

Närmare 80 procent av finländarna godkänner inte elsparkcykling i berusat tillstånd. När det gäller cykling är det fler som är likgiltigt inställda. Nästan hälften av finländarna godkänner cykling i ett lätt berusningstillstånd. Trafikskyddet vill lyfta katten på bordet och påminna om att berusningsmedel och fordon – oavsett om det är en bil, cykel eller elsparkcykel – inte går ihop.

Enligt en enkät* som Trafikskyddet låtit göra godkänner 79 procent av finländarna inte elsparkcykling i berusat tillstånd. Samtidigt godkänner 47 procent inte cykling som berusad.

När man ser på saken omvänt godkänner 49 procent av finländarna cykling – åtminstone i lätt påstruket tillstånd – och 17 procent elsparkcykling.

Trafikskyddets utbildningshandledare Pasi Pohjonen säger rakt ut att resultatet är förbryllande.

”Om föraren saknar förutsättningar att köra, till exempel på grund av berusning eller trötthet, får hen inte fatta tag i styrstången eller ratten. Även styrstångfylleri är ett brott. Om man använder ett motorlöst fordon, en cykel eller en skoter i berusat tillstånd och det innebär en risk för någon annans säkerhet, kan föraren dömas till böter eller till och med till fängelsestraff.”

Man kan bara spekulera vad som ligger bakom skillnaderna i attityden till de olika typerna av styrstångsfylleri.

”Nästan alla har i något skede av livet cyklat, men elsparkcykling är en ny form av mobilitet. Olyckor med elsparkcyklar har under de senaste åren fått uppmärksamhet i tidningarna. Med tanke på trafiksäkerheten är båda formerna av styrstångsfylleri lika oacceptabla – redan en liten mängd alkohol försämrar uppmärksamheten”, säger Pohjonen.

Över hälften av finländarna erkänner att de har cyklat i berusat tillstånd

Hela 55 procent av finländarna erkände att de har cyklat berusade. En knapp femtedel av svarspersonerna trodde att de skulle cykla berusade även i framtiden.

De spiknyktra cyklisterna är i minoritet, men lyckligtvis finns det också sådana. 42 procent av svarspersonerna uppgav att de inte har cyklat berusade en enda gång.

”Det tar tid att förändra kulturen och vanorna. Att använda fordon i berusat tillstånd passar inte in i den nuvarande trafikkulturen. Det är också motsägelsefullt att alkohol skulle ha olika inverkan på säkerheten för någon som använder elsparkcykel respektive en cyklist. Attityderna förändras, och för närvarande granskas promillegränserna, vilket kunde underlätta en attitydförändring”, säger Pohjonen.

Tre tips för hur du rör dig under vappenfirandet:

  • Om du dricker, kör du inte – något som helst fordon.
  • Planera dina resor på förhand om alkoholhaltiga drycker är en del av vappenfirandet. Då frestas du inte att hoppa upp på en elsparkcykel i berusat tillstånd.
  • Åk med offentliga transporter eller taxi eller få skjuts av en kompis som är i rätt tillstånd att köra.

När det gäller elsparkcykling kan du få tips på sidan för kampanjen Kör riktigt och en lista över cyklingstips finns på sidan om cykling.

*Trafikskyddet utredde finländarnas åsikter om trafiken med en enkätundersökning sommaren 2023. Kantar Publics (numera Verias) enkät besvarades av sammanlagt 1 000 finländare, varav 78 procent använde bil, 53 procent cykel och 8 procent elsparkcykel.