Gå till innehållet
Nästan var tredje finländare har fallit på grund av halka under året

Nästan var tredje finländare har fallit på grund av halka den här eller förra vintern. Av dem som halkade var det nästan en tredjedel som skadade sig och var åttonde måste stanna hemma från jobb eller skola. Halkolyckorna beror ofta på omständigheterna, men ofta finns det också brister i det egna agerandet. Kampanjen Håll dig på benen påminner om att halkolyckor kan förebyggas med rätt utrustning.

Enligt Trafikskyddets färska* enkät har nästan var tredje finländare fallit på grund av halka den här eller förra vintern. Rejält över hälften uppgav att olyckan orsakades av sträng halka.  

Halkolyckor kan förebyggas genom det egna agerandet

Hos nästan en tredjedel av dem som svarade var orsaken till halkolyckan dåligt val av skor. I vart sjätte fall hade personen bråttom och hos sju procent berodde olyckan på ouppmärksamhet, personen koncentrerade sig till exempel på sin telefon.  

”Omständigheterna kan inte påverkas nämnvärt, men nog det hur man själv är utrustad och hur man agerar. Halkskydd eller ordentliga dubb- eller friktionsskor gör att halkningar kan undvikas också på korta sträckor. Brådska kan tacklas genom att man reserverar mera tid för resor och till exempel telefonen ska man använda med eftertanke under promenaden, summerar Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen.  

Tre procent av dem som svarade nämnde att alkohol eller något annat rusmedel varit orsak till halkolyckan.  

”Alkoholbruk ökar risken för att halka betydligt. Ju högre alkoholhalten i blodet är desto större är risken för olycksfall.  Med en promillehalt på mindre än 0,5 försämras uppmärksamheten och rörelserna blir klumpigare. Reaktionshastigheten och muskelkontrollen försämras vid 0,5-1,0 promilles berusningstillstånd”, bekräftar kommunikationssakkunnig Maaret Väkinen vid Ehyt rf.   

Nästan en tredjedel av dem som halkade skadade sig vid olyckan

Om det är halt promenadföre, utrustar sig nästan hälften av finländarna vanligen med halkskydd eller dubbskor. Men samtidigt är det nästan en tredjedel som inte alls förbereder sig för halkföre.  Av utredningen framgår att personer över 50 år har bäst halkutrustning och använder halkskydd eller dubbskor. Det förekommer också skillnader mellan män och kvinnor, för män använder halkskydd eller dubbskor betydligt mera sällan än kvinnor.  

Nästan en tredjedel av dem som halkade skadade sig och ungefär var sjunde hade blivit tvungen att uppsöka läkare eller hälsovårdare.  

Håll dig på benen-trafikmärken

Trafikmärkena som skapats för Håll dig på benen-kampanjen grundar sig på sju viktiga steg som under årens lopp har lyfts fram i kampanjen. Med trafikmärkena vill man uppmärksamma människorna om att de genom sitt eget agerande kan minska halkrisken.  

Håll dig på benen-kampanjen är i gång 13-24.1.2021. På sociala medier kan du följa diskussionen med hashtaggen #pysypystyssä. På webbsidorna PysyPystyssä.fi publiceras artiklar som behandlar halkolyckor och olika sätt att förhindra dem.

Kommunikation om Håll dig på benen-kampanjen finns under Kotitapaturma:
Facebook: Facebook.com/kotitapaturma
Twitter: Twitter.com/kotitapaturma
Youtube: Titta på Håll dig på benen-videon här (undertexterna kan väljas på svenska)  (Öppnas i ett nytt fönster)

Ytterligare information:

Om kampanjen
Saara Aakko, planerare, Finlands Röda Kors, tfn  040 4806973, [email protected]

Promenader, arbetsresor
Laura Loikkanen, planerare, Trafikskyddet, 020 7282 341, [email protected]

Förebyggande rusmedelsarbete
Maaret Väkinen, kommunikationssakkunnig, EHYT rf/Organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete, 050 327 0009, [email protected]

I kampanjen deltar

Hjärnskadeförbundet rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Invalidförbundet, Finans Finland, Meteorologiska institutet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands Röda Kors, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Taitavat suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet.

*Trafikskyddets enkätundersökning genomfördes på uppdrag av Trafikskyddet av Kantar TNS Oy i december 2020.  I enkäten deltog sammanlagt 1017 personer.