Gå till innehållet
Laita matkapuhelin pois ajon ajaksi.
Ouppmärksamhet

Fordonsförarens viktigaste uppgift är att utföra köruppgiften säkert. Förarens ouppmärksamhet innebär att uppmärksamheten fästs vid något annat än att köra.

Förarens viktigaste uppgift är att säkert köra fordonet. Med ouppmärksamhet avses att uppmärksamheten vänds bort från denna uppgift. Vanligtvis finns det tre påverkanskanaler: blicken är inte riktad mot trafiken, händerna håller inte i fordonets styrdon eller föraren koncentrerar sig inte på körsituationen. Ouppmärksamhet kan bero på användningen av elektroniska apparater, t.ex. en mobiltelefon eller navigator. Uppmärksamheten kan förskjutas till exempel när du letar efter föremål i en väska eller i bilen, eller när uppmärksamheten förskjuts av medpassagerare.

Risken för olycka varierar beroende på aktivitet. Att skicka meddelanden fördubblar olycksrisken, och att sträcka sig efter och leta efter telefonen medan man kör fördubblar också risken. Ouppmärksamhet åttafaldigar risken för påkörning bakifrån (Crash Risk of Cell Phone Use While Driving).

Ouppmärksamhet inverkar på fyra olika sätt

 1. Visuellt: blicken fästs bort från trafiksituationen
 2. Manuellt: en hand tas bort från ratten på grund av att föraren gör något annat
 3. Kognitivt: den medvetna tankeverksamheten riktas bort från körningen
 4. Auditivt: till exempel stör hård musik din hörsel

Tips för körning – när du kör, kör

 • Sätt telefonen i tyst läge och låt samtalen gå till röstbrevlådan.
 • Låt din smarttelefon svara till uppringare med ett textmeddelande ”Jag kör”.
 • Stanna på en säker plats för att ringa eller läsa meddelanden.
 • Planera din resa och avsätt tid för en kaffepaus och lyssna på meddelanden.
 • Avsluta samtalet snabbt om du ringer en förare som kör.
 • Föregå med gott exempel med ditt eget beteende: ditt barn kommer snart att uppnå körkortsåldern.

Säker körning är det primära, allt annat är sekundärt

Den mänskliga hjärnan har en begränsad förmåga att dela uppmärksamheten mellan konkurrerande uppgifter. Enligt hjärnforskare utför hjärnan inte ”multitasking” utan skiftar uppmärksamheten mellan två uppgifter. När du utför två kognitivt krävande uppgifter samtidigt, störs utförandet av den ena eller båda. Din observation av trafiken försämras, du identifierar inte potentiella farosituationer och i plötsliga situationer reagerar du långsammare. De korrigerande åtgärderna görs ofta i fel riktning, eftersom fokus har varit på andra saker än trafiken.

För att utföra en sekundär funktion på ett säkert sätt, beakta följande:

 • håll blicken fäst på vägen
 • håll åtminstone en hand kvar på ratten
 • sekundärfunktionen kan avbrytas när som helst
 • prestationen styrs av föraren, inte av externa enheter
 • displayen är lätt synlig för föraren och innehållet är begripligt.