Planera och öva en säker skolväg 

Den säkraste skolvägen är inte alltid den kortaste. Planera ditt barns skolväg så att den har så få körvägsövergångar som möjligt. Ett övergångsställe är det ställe där man i första hand ska korsa vägen. Om det inte finns ett övergångsställe, välj en sådan plats att gå över vägen där man har bra sikt åt båda hållen och där bilisterna ser barnet.  

Det lönar sig att tillsammans gå skolvägen flera gånger innan skolan börjar. Så märker du vilka situationer barnet ännu inte behärskar. Förbered barnet för självständig rörelse genom att fråga hur hen skulle agera i olika situationer eller på olika ställen. Ge barnet rådet att innan man korsar vägen ska man stanna upp, se åt båda hållen och lyssna. Barnet bör lära sig att komma ihåg de säkraste sätten att agera i situationer som kan uppkomma på skolvägen. 

Det lönar sig att under skolårets lopp fråga barnet om hur skolvägen går, även med lite äldre skolbarn – detta är ett viktigt tecken på att du bryr dig.  

Skolvägen på egen hand

Överväg om det är nödvändigt att skjutsa barnet till skolan. Det är lättare att koncentrera sig på skolarbetet då barnet rör på sig där ute på väg till skolan. Även om skolvägen är lång och största delen går med bil kan föräldern låta barnet promenera till exempel den sista kilometern till skolan. Då kan barnet njuta av nyttan med att vara utomhus, och man undviker trafikstockning kring skolan. 

I stället för skjuts med bil kan man pröva på gående skolbuss där en liten grupp barn i samma grannskap går till skolan tillsammans med en vuxen.  

Om ni åker bil se till att barnet fäster säkerhetsbältet rätt. Barn under 135 cm ska använda en behörig bilbarnstol. Om ditt barn använder skoltransport, säg till att man ska vänta tills fordonet kört från hållplatsen innan man går över vägen. 

Innan barnet börjar cykla till skolan ska skolvägen vara väl bekant till fots och barnet ska behärska cykeln. Det är föräldrarna som ska bedöma när ett barn är moget att självständigt börja cykla till skolan.

Kom överens om regler för mobiltelefonen i trafiken

Användning av mobiltelefon drar lätt uppmärksamheten bort från trafiken. Kom överens med barnet tydliga regler för hur man får använda mobiltelefon i trafiken. Bestäm att man ska stanna om man vill använda mobiltelefon i trafiken. Även att tala i telefon kan interferera med hur man iakttar trafiken. Undvik att själv kontakta ditt barn under skolvägen.

Kom ihåg säkerhetsutrustning och agera själv som exempel 

Se till att ditt barn använder ändamålsenlig säkerhetsutrustning. Det är viktigt att använda reflex då det är mörkt, även på belysta vägar. Om ditt barn cyklar till skolan se till att hen alltid använder hjälm. 

Barnet lär sig genom att följa de vuxnas exempel. Se till att du själv bär dig åt exemplariskt i trafiken och att du själv gör som du lär. Kom ihåg att även själv använda säkerhetsutrustning som hjälm och reflex i höstmörkret.

Animationsfilmen har tips för hur man kan öva skolvägen: