Gå till innehållet
Aikuiset saattamassa kouluikäisiä lapsia tien yli turvallisesti

En vandrande skolbuss gör skolresan säker

En vandrande skolbuss innebär att barnen går till skolan med en eller flera vuxna enligt förutbestämda rutter, scheman och hållplatser. Om barnet promenerar till skolan tillsammans med en vuxen, lär sig barnet att röra sig säkert i trafiken på ett tryggt sätt, naturligt och så småningom.

Den vandrande skolbussen kan också skapa en ny känsla av gemenskap i grannskapet, och i sin enklaste form kan det vara två familjer som turas om att följa barnen till skolan.

Att föra barnen till skolan med bil ökar trafiken i skolornas näromgivning och ökar trafikriskerna. Dessutom bygger ett barn som sitter i en bil inte upp sina egna trafikfärdigheter på samma sätt som ett barn som själv färdas i trafiken, även om utvecklingen av barnets säkra trafikbeteende bör vara ett pedagogiskt mål. Den vandrande skolbussen gör att biltrafiken runt skolorna minskar.

Fördelar för alla

Barn

 • lär sig att röra sig på ett tryggt och miljövänligt sätt med stöd av vuxna
 • får daglig motion och kommer pigga till skolan
 • lära känna barnen i grannskapet och ha kul.

Vuxna

 • lära sig att se skolresan utifrån barnens säkerhet
 • tar ansvar för barnen trygghet och uppfostran
 • ser vad barnen kan och vad de behöver stöd med
 • träffar andra vuxna och barn
 • vet att barn går till skolan med stöd av en vuxen
 • får också ledigt från att följa barnen till skolan
 • får röra på sig.

Skolan

 • biltrafiken i närområdet minskar och säkerheten ökar
 • ökat samarbete med hemmen
 • eleverna kommer pigga och i tid till lektionerna.

Hur man startar en vandrande skolbuss

 • Samla en grupp intresserade föräldrar.
 • Lägg upp en rutt och testgå den.
 • Gör ett schema, bussen behöver inte gå varje dag.
 • Gör en lista över gemensamma spelregler som är i linje med trafikreglerna och så säkra som möjligt.
 • Observera att skolbussens storlek inte får bli för stor, för förstaklassare är en lämplig storlek fyra barn per vuxen.
 • Kom ihåg att föraren är en förebild för barnen. Föraren förklarar vad som behöver observeras och beaktas i olika trafiksituationer. Målet är att barnen ska lära sig att röra sig självständigt och att den vuxna så småningom ska bli överflödig.

Grundregler för den vandrande skolbussen

 • En vuxen är skolbussens förare.
 • Alla följer trafiken och ser sig omkring.
 • Vi går i grupp och tar det lugnt.
 • Vi stannar innan vi korsar vägen.
 • Vi går tillsammans över vägen när det är säkert.
 • Vi använder reflex eller reflexväst i mörker och skymning.
 • Vi rusar inte och knuffas inte.

Faktorer att beakta när det gäller den cyklande skolbussen

 • Trafikmiljön och barnens beredskap avgör vid vilken ålder cyklingen kan inledas.
 • Alla måste bära cykelhjälm.
 • Avståndet mellan cyklisterna måste vara tillräckligt stort.
 • Om det finns många cyklister behövs två vuxna.