Gå till innehållet
Vauva turvakaukalossa
Rådgivningsbyråer och trafiksäkerhet

Barnens trafikolyckor kan förebyggas. Rådgivningsbyråerna spelar en viktig roll när det gäller att stödja vårdnadshavare när det gäller att främja trafiksäkerheten för barn.

Information för att stödja familjer i säkra transporter av barn och i utvecklingen av barns färdigheter i trafiken

Trafikskyddet stödjer rådgivningsbyråerna genom att tillhandahålla information och material. Teman är både säker transport av barn och hur vårdnadshavare kan stödja utvecklingen av barnens trafikfärdigheter. Vi utbildar också gärna personalen på rådgivningsbyråer i trafiksäkerhetsfrågor för barn och familjer.

Det är bra att prata med vårdnadshavarna om att transportera barn i en bil, vilket ibland kan innebära utmanande situationer. Det är bra att betona för vårdnadshavarna att det alltid är viktigt att fokusera på trafiken och endast köra när du är utvilad. Läs mer om transport av barn. Vet du hur du ska svara på exempelvis följande frågor från vårdnadshavare: En hurdan bilbarnstol ska jag köpa? Hur lång är bilbarnstolens livslängd? Varför är det tryggast att transportera barn med ryggen mot färdriktningen? Vad betyder iSize? Vad är Plus-testet? Läs mer om bilbarnstolar här.

I den tidiga barndomen läggs grunden för säkra attityder och handlingssätt. Det är viktigt att du berättar för vårdnadshavarna att de är viktiga förebilder för sina barn även i trafikbeteendet. Vet du på vilka olika sätt vårdnadshavare kan stödja ett barns utveckling mot en säker trafikant?

Man cyklar också med barn. Läs tips om hur du säkert transporterar ditt barn i ett cykelsäte, på en släpvagn eller med lådcykel eller titta på en kort video om hur du transporterar ditt barn på en cykel (Öppnas i ett nytt fönster)(på finska).

Fråga om Trafikskyddets utbildningar för dem som arbetar på rådgivningsbyråer på närmaste distriktsbyrå.

Trafikskyddets material för rådgivningsbyråer

Trafikskyddet erbjuder material för användning av rådgivningsbyråer. Affischerna är lämpliga för rådgivningsbyråernas väggar för att påminna vårdnadshavarna om trafiksäkerhetsfrågor. Broschyrer och guider är lämpliga för distribution under rådgivningsbesök.

Material kan beställas från Trafikskyddet och det är avgiftsfritt och inga porto eller fraktkostnader tillkommer. 

Barn i bilen broschyr och videor

Broschyren ger grundläggande information om skyddsanordningar för barn i olika åldrar och om att välja rätt bilbarnstol och hur man agerar som förare för barn. Broschyren kan delas ut i samband med familjeförberedelsekurser och rådgivningsbesök.

Trafikskyddet rekommenderar att barn transporteras med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt och att en lämplig bilbarnstol används tills barnet är 150 cm. Den säkraste platsen för barn i bilen är i en bilbarnstol i baksätet. Lagen föreskriver att barn ska använda bilbarnstol vid resor med bil tills barnet är över 135 cm.

Videorna på temat Barn i bilen (Öppnas i ett nytt fönster) kan spelas upp till exempel i rådgivningsbyråns info-tv (på finska).

Med den för rådgivningen och daghemmen ämnade mätsticka affischen kan man tillsammans kolla om barnet behöver en säkerhetsanordning under bilfärden.

Materialpaketet Barn i trafiken

Barn i trafiken är ett material som Trafikskyddet erbjuder för distribution endast genom rådgivningsbyråerna. I paketet ingår en guide för vårdnadshavare och en uppgiftsbok för barn. Materialet riktar sig till fyraåriga barn och deras vårdnadshavare. Guiden för vårdnadshavare beskriver hur trafikfostran kan ingå i vardagen i barnets olika åldersskeden. Med hjälp av uppgiftsboken kan barnet gå igenom frågor som gäller dagliga resor i trafiken och trygga handlingssätt.

Affischer på temat trafiksäkerhet för rådgivningsbyråns väggar

Den tecknade affischen Barn i trafiken påminner föräldrarna om principerna i trafikfostran.

Väggaffischer eller guidekort för föräldrar finns också på temana till fots och med cykel, mätsticka, Filla&Rilla- cykla säkert och cykellykta.