Gå till innehållet
Lapsi matkustaa turvallisimmin turvaistuimessa selkä menosuuntaan
Bilbarnstol

Ett barn reser så säkert som möjligt i en bilbarnstol monterad med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, åtminstone tills barnet har fyllt fyra år. Det rekommenderas att man använder en lämplig bilbarnstol tills barnet når en längd av 150 cm. Den säkraste platsen för barnet är i en bilbarnstol i baksätet.

Enligt lagen (Öppnas i ett nytt fönster) ska ett barn använda bilbarnstol vid resor med bil tills barnet är över 135 cm. Trafikskyddet rekommenderar att barnet sitter i en lämplig skyddsanordning tills det är 150 cm och i bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, åtminstone upp till fyra års ålder.

På denna sida hänvisar bilbarnstol generellt till skyddsanordningar för barn. 

Bilbarnstolarnas vikt- och längdgränser måste respekteras och stolen bytas ut mot en större när gränserna har uppnåtts. Den allra säkraste platsen för ett barn i bilen är i en lämplig bilbarnstol monterad i baksätet.

En baby reser i ett babyskydd

En baby reser i ett babyskydd som har monterats med ryggen mot färdriktningen. I bruksanvisningen för babyskyddet anges för ett hur stort och gammalt barn babyskyddet är avsett. Byt ut babyskyddet mot en bilbarnstol när vikt- eller längdgränsen har uppnåtts. Begär gärna mer information av tillverkaren eller importören av babyskyddet.

Det första steget är att justera bältena på babyskyddet så att de passar barnet. Detta måste göras innan babyskyddet installeras i bilen. Bältena måste sitta ordentligt, men ändå så att babyn känner sig bekväm i babyskyddet. Kom ihåg att läsa bruksanvisningen innan du använder babyskyddet. En baby reser säkrast i baksätet.

Bilbarnstolar eller babyskydd som fästs med ryggen i färdriktningen får inte fästas i framsätet om sätet utrustats med krockkuddar. En krockkudde som fylls medför livsfara för barnet. Baksätet är den säkraste platsen i bilen för ett barn.

Barn reser säkrast med ryggen mot färdriktningen

Ett barn reser så säkert som möjligt i en bilbarnstol monterad med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, åtminstone tills barnet har fyllt fyra år. När man köper en bilbarnstol som är godkänd för barn upp till 25 kg kan barnet resa med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt.

Ett barns huvud är tungt och nacken ömtålig och i bilbarnstolar med ryggen mot färdriktningen uppnås bästa möjliga stöd vid en kollision. Barnet tar inte skada av att sitta med böjda ben, och detta är inte heller en orsak till att vända bilbarnstolen för tidigt.

Hos en genomsnittlig ettåring motsvarar huvudets vikt cirka 25 procent av kroppens totalvikt. Hos en genomsnittlig vuxen motsvarar huvudets vikt bara ca 6 procent av kroppens totalvikt. Barnets huvud är större i förhållande till kroppen än den vuxnas.

Trafikskyddet rekommenderar att man använder en bilbarnstol som godkänts i Plustestet och som monteras med ryggen mot färdriktningen. Plustestet är ett frivilligt test för bilbarnstolar som är riktade till den svenska marknaden. Där mäts enligt striktaste krav den kraft som riktas mot barnets hals vid en frontalkrock.

Bilbältesstol används upp till 150 cm

Efter bilbarnstolen övergår barnet till bilbältesstol. Det säkraste är att använda bilbältesstol tills barnet är 150 cm långt. Bilbältesstolen är det säkraste valet, eftersom den gör det möjligt att placera bilbältet på rätt höjd för barnet och också ger skydd från sidan i händelse av en olycka. Kontrollera alltid i manualen till bilbältesstolen för vilken storlek stolen är avsedd.

Bältets nedre del ska löpa över höfterna. Dra år höftbältet så att det är lämpligt och kontrollera att det axelbältet går över axeln. Axelbältet får inte trädas under armen eller bakom ryggen. Justera nackstödet enligt barnets huvudhöjd så att bilbältet kommer på rätt höjd.

Lagen tillåter också att man använder en bälteskudde. När man använder en bälteskudde kommer höftbältet på rätt ställe, men kudden skyddar inte alls barnet i en kollision. Tillsammans med en bälteskudde ska man använda bilen eget huvudstöd och ett trepunktsbälte. Kontrollera alltid på bälteskudden för vilken storlek kudden är godkänd.

När ett barn är över 150 cm kan hen använda ett bilbälte precis som vuxna. Föräldrarnas exempel är viktigt vid användningen av bilbälte. Barnet använder bältet om föräldrarna gör det.

Hurdan är en bra bilbarnstol?

När du köper en bilbarnstol lönar det sig att se till att stolen passar den bil där den i regel kommer att användas. Gå igenom med försäljaren hur bilbarnstolen monteras rätt i din bil. Du kan även läsa på bilbarnstolens tillverkares webbplats om i vilka bilmodeller bilbarnstolen passar. Om möjligt lönar det sig även att prova bilbarnstolen tillsammans med barnet.

Kom ihåg att bilbarnstolen ska vara fäst i bilen även som tom. En lös bilbarnstol utgör en riskfaktor vid olyckor.

Alla säkerhetsanordningar för barn ska även enligt lagen vara E-godkända. E-godkänt betyder att stolen uppfyller vissa minimikrav fastställda av EU.

En begagnad bilbarnstol

Om du avser att köpa en begagnad bilbarnstol ska du ta reda på dess historia. Om bilbarnstolen är hel kan den till exempel ett yngre syskon ärva den av ett äldre syskon.

Bilbarnstolar åldras också. I genomsnitt borde bilbarnstolen och fästsystemet bytas efter sju år. Eftersom den maximala användningstiden för bilbarnstolar varierar kan försäljaren eller importören ge information om den egna bilbarnstolen. Bilbarnstolens tillverkningsår och tillverkningsvecka hittas på stommen.

Om du köper en bilbarnstol via nätet måste du vara noggrann. Ta reda på om bilbarnstolen till exempel är godkänd inom EU och att den säkert passar i din egen bil. Fästsystemen, särskilt för de bilbarnstolar som säljs via internationella webbutiker, kan vara mycket olika och bilbarnstolarnas kvalitet kan variera mycket.

En bilbarnstol som varit med om en olycka

Man rekommenderar att bilbarnstolen tas ur bruk om den har utsatts för kraftig belastning, skadats på annat sätt eller om man upptäcker brister. Man rekommenderar till exempel att en bilbarnstol som utsatts för en kollision eller krock ska bytas till en ny. Det rekommenderas också att isofixfästena byts efter en kollision, eftersom de också kan drabbas av osynliga skador vid en kollision.

I tillverkarens bruksanvisning hittar du instruktioner vad gäller en eventuell kollision. Kontrollera även ditt eget försäkringsbolags praxis vad gäller ersättning för en bilbarnstol.

Om en bilbarnstol inte kan monteras?

Barn under tre år får inte transporteras i person, paket- eller lastbilar där man inte kan montera en godkänd bilbarnstol. I bussar ska barnet använda det bilbälte eller den säkerhetsanordning som monterats för sätet.

Barn får inte transporteras i famnen i person-, paket- eller lastbilar.