Siirry sisältöön

Yhdessä harjoittelu ja turvallisten toimintatapojen kertaaminen tukevat lasta turvallisessa kulkemisessa. Tältä sivulta löydät vinkkejä harjoitteluun pienen koululaisen kanssa ja turvallisten koulumatkojen varmistamiseen.

Esikouluikäiset lapset muistavat ja osaavat jo soveltaa yksinkertaisia liikennesääntöjä. Lapsen on kuitenkin vaikeaa arvioida ajoneuvojen nopeutta ja etäisyyttä. Lisäksi lapsen tarkkaavaisuus voi helposti siirtyä turvallisuuden kannalta epäolennaisiin asioihin kuten ohikulkevaan koiraan.

Erilaiset näkemäesteet, kuten lumikinokset ja pensaat, voivat jäädä helposti huomioimatta. Lapsi ei muista välttämättä tarkistaa, että niiden takaa voi tulla joku.

Lapsi oppii liikenteessä parhaiten siellä itse kulkiessaan. Turvallisten asenteiden muodostumiselle on välttämätöntä, että lapsi saa hyvää mallia aikuisilta. Turvallisiin käyttäytymistapoihin tottuminen auttaa lasta kulkemaan myös liikenteessä turvallisesti.

Koulumatkan harjoittelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin

Koulureitti kannattaa kulkea yhdessä lapsen kanssa monta kertaa ennen koulun alkua. Yhdessä liikkuessa on hyvä ohjata lasta kiinnittämään huomiota erilaisiin tilanteisiin: ”Tuon kulman takaa saattaa joku tulla yllättäen.”, ”Tässä risteyksessä autoilija ei näe sinua pensaan takaa.”

Kun perusasiat ovat hallussa, kannattaa antaa lapsen toimia itsenäisesti ja seurata vierestä. Lapselle jää reitin lisäksi mieleen myös turvalliset tavat toimia, kun aikuisen antamat ohjeet yhdistyvät tiettyihin paikkoihin. Yksinkertaiset neuvot toimivat ja jäävät mieleen parhaiten: ”Pysähdy aina ennen kuin ylität tien ja tarkista rauhallisesti onko autoja tulossa.”

Sen lisäksi, että koulumatkaa kulkiessa pohditaan ja käsitellään turvallista liikkumista, on hyvä idea kuvata matka ja katsoa kuvia yhdessä. Pyydä lasta kertomaan niistä: ”Mitä näet kuvissa?” ”Mitä kuvat kertovat liikenteestä?” ”Mikä paikka vaatii erityishuomiota?” ”Miten toimit niissä?”. Koska etäisyyden ja nopeuden arviointi ei ole vielä kehittynyt, lapselle voi kertoa selkeitä rajoja ”jos auto on tuon talon kohdalla, silloin ei enää saa ylittää tietä”.

Yhteiset pelisäännöt huoltajien kesken

Kavereilla on suuri vaikutus lapsen liikennekäyttäytymiseen. Lapsen käyttäytymistä liikenteessä on hyvä tarkkailla kaverijoukossa. Turvallisesta kulkemisesta ja yhteisistä pelisäännöistä kannattaa keskustella myös lapsen kavereiden vanhempien kanssa. Muiden vanhempien kanssa kannattaa sopia samat turvalliset toimintatavat. Esimerkiksi vanhemmat voivat sopia, että kaikki lapset käyttävät heijastinliiviä koulumatkalla. Lue myös kävelevästä koulubussista.

Puhelin ei sovi koulumatkalle

Pieni koululainen ei osaa arvioida puhelimen käyttöön liittyviä riskejä liikenteessä. Keskustele siis yhdessä lapsen kanssa puhelimen käytöstä ja sovi, miten toimitaan liikenteessä. Paras on ohjeistaa lapsi aina pysähtymään turvalliseen paikkaan, jos lapsen tarvitsee käyttää puhelinta liikenteessä.

Muista myös itse välttää soittamasta lapselle, kun tiedät hänen olevan koulumatkalla. Tärkeää on myös oma esimerkkisi: ethän itse käytä puhelinta liikenteessä.

Jos koulumatkalla käytetään joukkoliikennettä tai koulukuljetusta, on niissäkin toimista hyvä harjoitella

Koulumatkaa on hyvä harjoitella myös, jos lapsi kulkee koulumatkansa joukkoliikenteen tai koulukuljetuksen avulla. Lapsen pitää lähteä pysäkille ajoissa. Ohjeista lapsi odottamaan kuljetusta pysäkkialueella tien reunassa. On myös syytä muistuttaa, että kyytiin ja sieltä pois noustaan rauhallisesti. Lapsen tulee istua matkan aikana omalla paikalla ja käyttää turvavyötä, jos sellainen on.

Erityisen tärkeää on, että lapsi ei lähde ylittämään tietä kulkuvälineen edestä tai takaa yllättäen. Iso kulkuväline peittää näkyvyyden tielle ja autoilijoiden voi olla vaikea havaita pieni kulkija. Lapsi saa ylittää tien vasta, kun auto on poistunut pysäkiltä.

Kouluun kyydittäminen autolla

Lapsen on parempi kulkea koulumatkat itse, jos se on mahdollista. Jos viet lapsen autolla kouluun, on kuitenkin hyvä antaa lapsen kävellä esimerkiksi viimeinen kilometri kouluun itse. Näin lapsi harjoittelee turvallista kulkemista ja toisaalta myös koulun lähialue rauhoittuu liikenteeltä.

Lapsi tarvitsee autossa turvaistuimen. Laki vaatii, että turvalaitetta käytetään, kunnes lapsi on 135 cm pitkä. Liikenneturva suosittelee turvavyöistuimen käyttöä alle 150 cm lapsille.

Koulumatkan harjoittelu jatkuu alun jälkeenkin

Kysy lapsilta säännöllisesti, miten koulumatka sujuu. On hyvä varmistaa, että lapsi osaa asiat, joita on harjoiteltu. Eri vuodenaikoina koulumatka on erilainen. Talvella pimeys ja lumikinokset tuovat koulumatkalle haastetta, kesällä puiden ja pensaiden lehdet voivat peittää näkyvyyttä. Kulje lapsen kanssa koulumatka säännöllisesti kouluvuoden aikana ja kertaa turvallisia toimintatapoja liikenteessä.

Käytännön vinkkejä huoltajille lapsen turvallisen liikkumisen harjoitteluun:

Kävellen

 • Pohdi lapsen kanssa yhdessä, mikä on turvallinen reitti – se ei välttämättä ole lyhyin.
 • Pohtikaa yhdessä, millaisia näkemäesteitä on eri vuoden aikoina (esim. lumikinokset, kasvillisuus) ja miten ne vaikuttavat lapsen kykyyn nähdä muut tienkäyttäjät tai miten muut näkevät lapsen.
 • Kerro lapselle, että parkkipaikoilla tulee varoa peruuttavia autoja.
 • Keskustele liikenteestä ja kertaa toimintamalleja mahdollisimman usein lapsen kanssa: ”Mitä pitikään tehdä ennen tien ylittämistä?”, ”Mitä puetaan päälle liikenteeseen, kun on pimeää?”, ”Mitä pitää muistaa ennen kuin menet tästä tien yli?”.
 • Keskustele lapsen kanssa myös kännykän käytöstä liikenteessä ja näytä siinä myös itse hyvää mallia.

Pyörällä

 • Lapsi voi aloittaa itsenäisen pyöräilyn kouluun vasta, kun hän hallitsee liikkumisen turvallisesti kävellen.
 • Lapsi pyöräilee liikenteessä ensin yhdessä aikuisen kanssa.
 • Pysy lapsen lähellä, kun pyöräilette yhdessä.
 • Hanki lapselle oikean kokoinen pyörä ja pyöräilykypärä. Muista käyttää kypärää myös itse!
 • Tarkista säännöllisesti lapsen pyörän jarrut, valot ja heijastimet.

Joukkoliikenteessä

 • Harjoitelkaa matkan kulkemista yhdessä.
 • Perustele lapselle, miksi pysäkille lähdetään aina ajoissa ja miksi pysäkille ei saa ikinä rynnätä.
 • Kertaa lapsen kanssa miten matkalla käyttäydytään.
 • Keskustelkaa yhdessä, miksi on tärkeää odottaa, että auto on poistunut pysäkiltä ennen kuin tie ylitetään.

Autolla

 • Muista, että alle 150 cm lapsi matkustaa turvallisimmin turvavyöistuimessa.
 • Edistä lapsen turvallisen liikkumisen taitoja antamalla lapsen kävellä kouluun loppuosa matkasta – näin myös koulun lähiympäristö rauhoittuu liikenteeltä.

Katso ohjeet koulun aloittavien lasten vanhemmille. (Avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Lue lisää turvallisesta kulkemisesta joukkoliikenteessä ja koulukuljetuksissa. (PDF

Katso animaatio koulumatkan harjoittelusta: