Gå till innehållet
Mopoilija liikenteessä kypärä päässä. Mopoilijalla on yllään hyvät turvavarusteet.
Moped och utrustning för mopedförare

Mopedförarens utrustning inkluderar en ordentlig hjälm, robusta skor och ordentliga handskar. När mopeden används i trafiken ska dess utrustning och mopedförarens utrustning vara säkra.

Hjälm och övrig körutrustning

Merparten av allvarliga skador för mopedförare riktas mot huvudet. Av den anledningen föreskriver lagen att man måste bära hjälm under körning. Hjälmen måste vara av godkänd modell och den måste fästas noggrant och tillräckligt hårt. En ordentlig och hållbar körklädsel ökar säkerheten och körkomforten.

Körklädseln skyddar dig mot vind och skador när du faller. Körklädseln för en mopedförare innefattar dessutom ett par stadiga skor och rejäla handskar. En färggrann hjälm och en färggrann körklädsel med reflexer ökar mopedförarens synlighet för andra trafikanter. Som tumregel bör även passageraren bära annan skyddsutrustning utöver hjälmen.

Körutrustningens viktigaste uppgift är att skydda vid en olycka. Utrustningen ska ta emot stötar och tåla nötning. Körhandskar och stövlar för motorcyklister, liksom bröst- och ryggskydd eller skyddsskjortor, ger skydd när en mopedförare faller eller kolliderar.

Mopedens utrustning och underhåll

När mopeden används i trafiken ska dess skick och utrustning vara säkra. Mopedens originalutrustning måste fungera korrekt.

Mopedens viktigaste utrustning och tillbehör

 • effektiva, fungerande bromsar både fram och bak
 • intakta däck i enlighet med registreringsbeviset, med en slityta på minst 1,6 mm. Om vädret så kräver skall vinterdäck med eller utan dubbar användas på mopeden från början av november till slutet av mars. Som vinterdäck anses däck med grovt mönster som lämpar sig för vinterbruk, där mönsterdjupet på slitbanans huvudspår är minst 3 mm.
 • reglementsenliga körlyktor och reflexer

Övrig obligatorisk utrustning för mopeder

 • armstöd för mopedpassageraren
 • anordning för att förhindra obehörig åtkomst
 • stöd
 • säkert bränslesystem
 • ljuddämpare i enlighet med gällande regler
 • hastighetsmätare
 • signalhorn
 • registerskylt baktill
 • backspegel åtminstone på vänster sida.

Mopeden är utsatt för slitage och behöver därför underhållas då och då. En moped som inte underhålls är farlig och kan därför bli dyr. Detaljerade instruktioner finns i mopedens servicehandbok.

Hjälm, den viktigaste säkerhetsutrustningen för mopedförare

Hjälmen är avsedd att skydda huvudet i händelse av en olycka. Dessutom skyddar hjälmen huvudet mot regn, värme, kyla, buller och stenskott.

Utseende, en låg vikt eller ett billigt pris får inte vara de enda kriterierna vid valet av hjälm. Hjälmen ska passa huvudet. Hjälmens färg påverkar huruvida andra trafikanter lägger märke till dig och om de kör ut framför dig. En enfärgad hjälm med en klar färg är det bästa valet.

En hjälm för motorcyklister och mopedister ska ha ett bra stötskydd. Vid en olycka dämpar hjälmen slagkraften och fördelar den över ett stort område.

Hjälmens stötdämpande egenskaper måste också bibehållas i flera på varandra följande stötar i samma punkt.

Hjälmen ska skydda mot

 • inträngning av ett vasst föremål genom det yttre och inre skalet
 • klämning orsakad av att man t.ex. blir överkörd av en bil
 • formen får inte öka mängden skador i nacke och ryggrad vid glidning eller fall.

Hjälmen ska hålla mot

 • ytterskalet måste vara motståndskraftigt mot slitage på grund av glidning, dvs. friktion, för att bibehålla sina skyddsegenskaper
 • normal användning så att egenskaperna inte försämras.

Hjälmen får inte begränsa

 • syn-, hörsel- eller balanssinnet
 • hämma syretillförseln.

Hjälmen ska vara typgodkänd

Hjälmar som är godkända i Finland för användning i vägtrafiken är antingen

 • Godkända enligt ECE-reglemente nr 22: ECE-godkännandemärket på hjälmen är ett stort ”E” inuti en cirkel

Eller

 • Godkända enligt den amerikanska standarden FMVSS 218: Den amerikanska standarden anges med versalerna DOT.

Andra godkännanden, såsom JIS eller Snell, är inte godkända för vägtrafik i Finland.

Godkännandemärke

Hjälmar som har klarat ECE22-05-testet är märkta med följande påskrifter på hakremmen eller inuti hjälmen:

 1. Bokstaven ”E” och en siffra i en cirkel: Siffran visar i vilket land testet och godkännandet har gjorts.
 2. Egentligt ECE22-godkännandenummer: Numret anger tillverkare, modell och storlek på ytterskalet. Bokstaven ”P”, ”J” eller ”NP” i märkningen anger den specifika testmetoden.
 3. Tillverkarens serienummer: Till exempel 0128387.
 4. Tillverkningstid: Till exempel 05/07.

Testmetoder

 • P0595011, P – Protective. En integralhjälm med hakskydd. För att erhålla P-märkningen ska hjälmens hakskydd vara godkänt i test.
 • NP0595011, NP – Non Protective. En hjälm vars hakskydd inte har godkänts i det test som krävs för P-märkningen.
 • J0595011, J – Jet. En öppen hjälm som saknar hakskydd.