Gå till innehållet
Nuoria nuoren kuljettajan kyydissä.
Video om grupptryck & diskussionsinstruktioner

Videon om grupptryck fungerar som en öppning för en diskussion där man kan fundera på kompisgruppens inflytande på ens eget trafikbeteende, samt ens egna möjligheter att påverka kompisars beteende i trafiken.

Tavoite
  • Den unga förstår vad grupptryck och pluralistisk ignorans handlar om och kan kombinera fenomenen med sin egen vardag.
  • Den unga hittar lösningar som hen kan använda vid grupptryck.
Nämä tarvitset
  • Möjlighet att titta på videor från Trafikskyddets YouTube-kanal (inklusive ljud)

Instruktioner för genomförande:

Börja med att visa den tecknade videon för att få igång diskussionen.

Öppna diskussionen genom att gå igenom vad som hände i videon. Eleverna kan först diskutera i par eller i mindre grupper och sedan kan ni bolla idéer i en större grupp.

Det är bra att diskutera följande ämnen: grupptryck, pluralistisk ignorans, att använda säkerhetsbälte.

Grupptryck

Berättaren hejar på med de andra i baksätet, även om hon säger sig ha sett nyheter om vilka otäcka konsekvenser äventyrande i trafiken kan få. Hur och varför fungerar grupptryck? Vilka exempel på positivt grupptryck kommer ni på? Vilka negativa?

Grupptryck och behovet av att tillhöra en grupp kan få en person att agera mot sina egna principer. En individ kan ändra sitt beteende, sina värderingar eller sina attityder för att bättre möta gruppens förväntningar. Grupptrycket kan vara positivt eller negativt. Positivt grupptryck kan till exempel vara att ge mod och uppmuntra att göra något bra. Kompisar kan till exempel uppmuntra en annan att söka ett sommarjobb som kompisen i fråga inte känner sig kvalificerad nog för. Negativt grupptryck är att pressa någon att göra saker som den inte vill göra eller inte skulle göra ensam. Kompisar kan till exempel sätta press på att prova röka eller äventyra trafiken med en moped.

Pluralistisk ignorans

Berättaren undrar om hon är en fegis om hon kommenterar förarens sätt att köra. Hon antar att andra inte tycker att sättet att köra är problematiskt eftersom de inte säger någonting. I den här situationen uppstår en möjlig pluralistisk ignorans där alla kanske funderar att det skulle finnas behov av att sänka farten. De vågar däremot inte kommentera saken eftersom de tror att de andra inte håller med.

Pluralistisk ignorans handlar om att medlemmarna i en grupp har någon sorts föreställning av verkligheten. Ett klassiskt exempel på pluralistisk ignorans är en situation där en person ligger på marken och alla antar att personen är okej eftersom ingen annan reagerar på situationen. På samma sätt kan en ung person tycka att ingen annan i gruppen anser att det är viktigt att ha på sig säkerhetsbälte eftersom de själva inte har på sig säkerhetsbälte. Andra i gruppen kan vilja att alla ska ha på sig säkerhetsbälte, men om de inte berättar om sin åsikt skapas en pluralistisk ignorans som gör att alla tror att det är en allmänt accepterad norm inom gruppen att inte ha på sig säkerhetsbälte.

Att använda säkerhetsbälte

Hur förändras de ungas användning av säkerhetsbälte när videon fortskrider? Varför är inte säkerhetsbältena fastspända redan från början? Varför är det så viktigt att använda säkerhetsbälte?

Annat att fundera på

Hade situationen i videon varit annorlunda om personen som påpekade körsättet hade varit en pojke? Vad om föraren varit en tjej, skulle det påverka saken? Varför skulle situationen vara annorlunda eller varför inte?

Slutdiskussion

När du har gått igenom händelserna i videon är det dags att gå vidare och reflektera över själva ämnet.

Till exempel kan de unga fundera på:

  • Kan en liknande situation hända mig? Varför? Varför inte?
  • I vilka situationer har du upplevt positivt och negativt grupptryck eller pluralistisk ignorans?
  • Hur agerade du i de situationerna? Vad hände?
  • Hur skulle du agera i liknande situationer i framtiden?
  • Hur kan du berätta för en kompis om hens beteende oroar dig? (t.ex. vid fortkörning)

Det är också bra att fundera på hur man ska agera i en situation där det inte finns stöd från en grupp kompisar. Exempel: Vad gör du om du åker ensam med en kompis och vill påpeka hens fortkörning? Ett bra sätt att närma ämnet är genom att berätta för kompisen att du bryr dig om hen. Du vill inte förlora hen, så kunde hen köra lite lugnare för att ni ska komma fram på ett tryggt sätt.

Fundera på exempel på både positivt och negativt grupptryck. Det är bra för unga att vara medvetna om hur en grupp kan påverka beteendet negativt. Dessutom är det viktigt för dem att förstå att en grupp kompisar ofta kan ha en positiv effekt även på individers beteende. Vad andra säger och gör spelar roll, och individer kan påverka om det uppstår ett positivt eller negativt grupptryck i en grupp.

Videon fungerar också som en introduktion till skrivuppgifter

Du kan också använda videon som en introduktion till olika skrivuppgifter. Från videon får de unga en liten inblick i andra unga människors tidsfördriv. I en skrivuppgift kan de reflektera över vad som hände före och efter handlingen i videon. Hur kunde olika personer ha påverkat säkerheten på resan innan händelserna började? Och hur kunde de försäkra sig om, efter det som hände, att samma sak inte skulle hända igen? De unga kan också reflektera över sina egna erfarenheter av grupptryck och pluralistisk ignorans.