Gå till innehållet
Lapsi istuu autossa turvaistuimessa
Transport av barn i bil

Barnets vårdnadshavare är vanligtvis ansvarsfulla förare som undviker att ta tydliga risker i trafiken. Å andra sidan kan ett barn i fordonet distrahera dig eller så kan trötthet påverka din körstil. Förutom att välja en lämplig bilbarnstol kan vårdnadshavarna också påverka trafiksäkerheten på många andra sätt.

Barnet kan distrahera dig

Barn kan distrahera föraren från att övervaka trafiksituationen. Det är viktigt att komma ihåg att när du kör bil bör du bara fokusera på trafiken. Barnet kan inte matas under körning och det är inte säkert att sträcka sig mot baksätet. Om barnet behöver uppmärksamhet under resan är det bäst att stanna bilen.

Om man har en liten gråtande bebis i bilen kan det vara mycket svårt att hålla uppmärksamheten på trafiken. Undvik körning med ett litet barn om det känns svårt.

Att köra med ett barn i bilen kan vara särskilt svårt för förare som ännu inte har stor erfarenhet av att köra bil. Oerfarna förare behöver koncentrera sig mer och man kan inte ta hänsyn till under körning utan att detta äventyrar säkerheten.

Observera ditt körskick – trötthet försämrar körförmågan

Sömnbrist försämrar din körförmåga. Småbarnsföräldrar är ofta trötta på grund av barnets sömnrytm. Om du har sovit dåligt är det säkrare att välja andra transportsätt än att sätta sig vid ratten.

Hormonella faktorer kan också påverka din körförmåga. Detta är värt att uppmärksamma efter graviditet och förlossning. Förlossningsdepression är ett ganska vanligt tillstånd som kan påverka säkerheten och även försämra körförmågan.

Om du kör ditt barn till daghem, dagvård eller skola:

Följ daghemmets eller skolans regler för att köra och parkera på området. Undvik att backa vid daghemmet eller skolan, det är svårt att se små barn bakom bilen.

Att föra barnen till skolan med bil ökar trafiken i skolornas näromgivning och ökar trafikriskerna. Ett barn som sitter i bil lär sig inte heller trafikkunskaper på samma sätt som de som själva rör sig i trafiken.

I kollektivtrafik

Vänj barnet med kollektivtrafik från en ung ålder. Användning av kollektivtrafik är säkert och ekologiskt.

Förklara för barnet hur man ska bete sig på hållplatsen och hur man tar sig in i fordonet. Påminn om att man ska sitta på sin plats i fordonet tills det stannar.

Att korsa vägen efter att man stigit av en buss är ofta en farlig situation. Påminn barnet om att man inte får gå över vägen framför eller bakom bussen förrän bussen har lämnat hållplatsen och sikten är bra igen.

Hur föräldrarna kan påverka säkerheten när de kör med barn i bilen

  • När det i fordonet finns en annan vuxen förutom föraren kan denna vuxna ta hand om eller underhålla barnet under resan, så att föraren kan koncentrera sig på att köra. Det är bra att alltid ha med sig en annan vuxen när man kör med barn – särskilt om barnet inte trivs i bilen.
  • Resor bör göras så bekväma som möjligt för barn. Ett lämpligt klätt barn trivs bättre i bilen. För äldre barn är det en bra idé att ha med sig sysselsättning för resan.
  • I bilen ska barnet placeras på den plats där han eller hon tar minst uppmärksamhet av föraren. Det kan vara svårt att koncentrera sig på trafiken om barnet sitter i framsätet.
  • Med äldre barn är det bra att diskutera hur man ska vara en bra passagerare och varför föraren måste få fokusera på att köra.
  • Det är alltid bra att fundera på sitt eget körskick innan man sätter sig vid ratten. När du är trött bör du välja andra färdmedel.
  • Familjer med fler än en bil bör välja den säkraste bilen när de kör barnen.
  • Mobiltelefon och bilkörning går inte ihop. För det första ökar risken för en kollision om du använder mobiltelefon, och för det andra är det viktigt att du är ett gott föredöme för ditt barn också när du använder mobiltelefon.