Siirry sisältöön
Aikuinen kuljettaa lasta polkupyörällä

Lapsen kuljettaminen polkupyörällä

Lapsen kuljettamiseen polkupyörällä löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja. Lasta voi kuljettaa esimerkiksi polkupyörän lastenistuimessa, polkupyörän perävaunussa tai laatikkopyörässä. Kyydissä olevalla lapsella pitää olla käytössä asianmukainen istuin. Sopiva istuin estää lapsen putoamisen pyörän kyydistä ja estää lapsen jalkojen joutumisen kosketuksiin renkaiden tai pyörän pinnojen kanssa.

Yleisin tapa kuljettaa lasta pyörän kyydissä on polkupyörän taakse tavaratelineen päälle sijoitettu lastenistuin. Polkupyörän perävaunuissa voi kuljettaa yhtä tai kahta lasta riippuen perävaunun rakenteesta. Laatikkopyörissä voi kuljettaa useampiakin lapsia samalla kertaa. Matkustajien määrä riippuu siitä, millainen laatikkopyörä on kyseessä.

Kuljettajan on hyvä varmistaa se, että lapsi istuu kyydissä tukevasti ja mahdollisimman mukavasti. Polkupyörän lastenistuimen tai polkupyörän perävaunun käyttöohjeet kannattaa lukea ja kiinnittää istuin tai perävaunu pyörään aina ohjeiden mukaan. Kiinnitykset on hyvä vielä varmistaa lasta kyytiin laittaessa. Istuimen turvavyöt auttavat lasta pysymään paikallaan pyöräilyn aikana. Tärkeää on huolehtia siitä, etteivät lapsen kädet tai jalat pääse osumaan pyörän liikkuviin osiin. Kypärä suojaa pyöräillessä sekä ajajan että matkustajan päätä mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Lapsen kuljettaminen istuimessa tai perävaunussa voi vaikuttaa polkupyörän ajo-ominaisuuksiin, jarrutusmatkoihin ja pyörän vakauteen.

Mitä tieliikennelaki sanoo lasten kuljettamisesta pyörällä

Tieliikennelain mukaan alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen polkupyörällä tai perävaunussa on käytettävä lapsen kuljettamiseen soveltuvaa istuinta. Tieliikennelaki vaatii polkupyörään kaksi erillistä jarrulaitetta, jos pyörällä kuljettaa matkustajaa. Kun matkustajia kuljettaa polkupyörän perävaunussa, niin silloin tulee polkupyörässä olla kaksi erillistä jarrulaitetta ja ajoneuvoyhdistelmässä vähintään kaksi jarruin varustettua pyörää.

Polkupyörän rakenne määrittää kuljetettavien määrän ja enimmäispainon. Polkupyörän käyttöohjeesta löytää polkupyörälle sallitun maksimipainon. Myös tavaratelineen maksimikuormitus on hyvä tarkistaa, jos istuin on tarkoitus kiinnittää siihen. Kuljettajalle tai kyyditettäville ei ole tieliikennelaissa asetettu ikärajoja tai kuljetuksille painorajoja.

Vinkkejä pyörän lastenistuimen ja peräkärryn käyttöön:

  1. Lue käyttöohje ja noudata istuimen ja peräkärryn pituus- ja painorajoja.
  2. Kiinnitä istuin tai peräkärry polkupyörään huolellisesti. Varmista kiinnitys ennen jokaista matkaa.
  3. Huolehdi lasta istuimeen laittaessa, että pyörä pysyy pystyssä. Kaksihaarainen seisontatuki on tukeva.
  4. Säädä istuimen turvavyöt ja jalkatuet lapselle sopiviksi ja kiinnitä lapsi istuimeen, niin että lapsen kädet, jalat tai vaatteet eivät osu pyörän liikkuviin osiin.
  5. Varmista, että lapsi on säältä suojattuna. Lapsi istuu paikallaan, joten hän usein tarvitsee lämpimämmän vaatetuksen kuin pyöräilijä itse.
  6. Laita kypärä lapselle ennen istuimeen kiinnittämistä ja käytä myös itse kypärää.
  7. Kuormaa pyörä turvallisesti myös tavaroiden osalta: selässä oleva reppu voi tuntua istuimessa istuvasta lapsesta ikävältä – suosi esimerkiksi tavarakoria tai pyörän laukkuja. ​
  8. Pyörän istuimen ja peräkärryn kuntoa kannattaa tarkastella aika ajoin ja huoltaa tarvittaessa. Kunnossa olevalla polkupyörällä matkoista tulee turvallisempia ja mukavampia niin kuljettajalle kuin matkustajallekin.
  9. Muista ennakoiva ajotapa. Tasainen kyyti tuntuu lapsesta mukavimmalta.

Polkupyörän lastenistuin

Tavaratelineen päälle sijoittuva polkupyörän lastenistuin lienee perinteisin ja tavallisin tapa kuljettaa lasta pyörän kyydissä. Standardi polkupyörien lastenistuimista (EN 14344) koskee istuimia, jotka on tarkoitettu 9–22 kg lapsille. Polkupyörän lastenistuimen käyttö onnistuu, kun lapsi istuu ilman tukea – ainakin aiotun matkan ajan. Kypärän käyttökin onnistuu, kun lapsi jaksaa kannatella päätään.

Polkupyörän lastenistuin kannattaa valita siten, että lapsen paino ja koko vastaavat istuinvalmistajan ohjeita. Istuimen leveyden pitäisi sallia paksummat vaatteet (jos sää vaatii) ja istuimen pituuden pitäisi olla sellainen, että pienetkin lapset voivat taivuttaa polvensa, jotta saavat kunnon tuen jaloille. Istuimen korkeuden tulisi olla riittävä, jotta kiinnityshihnat tulevat hartioiden yli, tällöin lapsi saa tukea eteenpäin kallistuttaessa. Selkänojan on hyvä tukea lapsen päätä taaksepäin nojatessa.

Polkupyörän perävaunu tai laatikkopyörä

Polkupyörään kiinnitettäviä perävaunuja on eri kokoisia. Niillä voi kuljettaa yhtä tai kahta lasta. Perävaunu on yleensä helppo kiinnittää ja irrottaa. Perävaunun käyttö- ja turvallisuusohjeet on hyvä lukea ennen käyttöä. Ennen hankintapäätöstä polkupyörän ohjekirjasta on hyvä myös tarkistaa, saako kyseisen perävaunun kiinnitettyä omaan pyörään. Perävaunuihin on usein saatavissa lisävarusteita, joiden avulla ne toimivat myös kävely- tai juoksurattaina. Perävaunun kuomu tarjoaa lapselle myös suojaa sateelta ja viimalta.

Lasten kuljettaminen pyörän perässä pyöräkärryssä.

Standardi polkupyörien perävaunuille (EN 15918) koskee peräkärryjä, joissa voi kuljettaa yhtä tai enintään kahta lapsimatkustajaa. Standardissa on määritelty se, että matkustajien pitäisi osata istua itsenäisesti ja kumpikaan matkustajista ei saisi painaa yli 22 kg. Standardin mukaan polkupyörän perävaunun maksimipaino kuormineen on 60 kg ja perävaunussa on oltava seisontajarru. Polkupyörän peräkärryssä on oltava myös sopiva istuin lasta varten ja suojavarusteet, jotka estävät lasta osumasta liikkuviin osiin tai putoamasta kyydistä. Turvavyö pitää pienet lapsimatkustajat turvallisesti paikallaan ajon aikana.  Standardin mukainen peräkärry varustetaan kolmion muotoisella lipulla, joka on valmistettu oranssista näkyvästä materiaalista.

Laatikkopyöriä löytyy kaksi- ja kolmipyöräisenä. Sähköavustin helpottaa ajamista etenkin, jos kuljettaa useampaa lasta. Laatikkopyörässä voi myös kuljettaa useampaa lasta, kunhan lapsille löytyy sopiva istuin ja pyörästä kaksi erillistä jarrulaitetta. Turvavyöt pitävät lapset turvallisesti kiinni myös laatikkopyörän kyydissä.

Pienten vauvojen kuljettaminen pyörällä

Polkupyöriin suunniteltuja vauvan kuljettamiseen tarkoitettuja turvakaukaloja tai istuimia ei juurikaan löydy. Käytössä saattaa olla autoon tarkoitettuja turvakaukaloita, jotka on kiinnitetty esim. tavarapyörän koriin. Kaukalon kiinnitykseen polkupyöriin ei löydy standardoituja järjestelmiä, eikä tällaisen kiinnityksen asianmukaisuudesta tai turvallisuudesta ole tutkittua tietoa. Huolenaiheena etenkin pienten vauvojen kohdalla on myös se, miten pyörän tärinä vaikuttaa vauvaan ja miltä se vauvasta tuntuu.

Pyörän lasten istuimen käyttöikä

Pyörän lastenistuimen tai lasten kuljettamiseen tarkoitetun peräkärryn käyttöikä riippuu istuinvalmistajan suosituksista, siitä miten paljon tai millaisissa olosuhteissa istuinta on käytetty, onko istuin altistunut kylmälle, kuumalle, auringonpaisteelle tms. Silmämääräisesti muovin kulahtaminen vaaleaksi tai säröt tai halkeamat kertovat istuimen kulumisesta. Jotkut valmistajat suosittelevat maksimissaan 5 vuoden käyttöikää.

Pyöräile ennakoiden

Pyöräilijän ajotapa vaikuttaa niin turvallisuuteen, matkan sujuvuuteen kuin kyydissä olevan lapsen mukavuuteen. Tasainen kyyti on turvallista ja tuntuu lapsestakin miellyttävältä. Pyörän istuimessa tai peräkärryssä oleva lapsi tuntee kuopat ja töyssyt eri tavalla kuin pyöräilijä itse.

Kannattaa myös huomioida se, että lapsen kuljettaminen voi vaikuttaa niin pyörän käsittelyyn, pyöräilijän tasapainoon, ohjaukseen kuin jarrutusmatkoihinkin. Jos vasta aloittelee lasten kuljettamista pyörällä, voi olla hyvä harjoitella pyörän käsittelyä ensin rauhallisemmassa ympäristössä.