Gå till innehållet
Äiti antaa auton avaimet lapselleen, joka istuu auton etupenkillä. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva
Trafikskyddet och Traficom ger omfattande tips till föräldrar med barn i körkortsåldern

Unga behöver stöd av sina föräldrar för att utvecklas till säkra förare. Trafikskyddet och Traficom har sammanställt tips för föräldrar vars unga nyss har fått körkort eller vars unga överväger att skaffa körkort. Det har talats mycket om körkortsinnehavare som fått åldersdispens, men det är bra att utveckla alla ungdomars beredskap att fungera som säkra förare.

Trots den positiva utvecklingen under det senaste årtiondet är unga överrepresenterade i trafikolyckor, eftersom nästan var tredje person som skadats i vägtrafiken är 15–24 år. Trafiksäkerheten inom åldersgruppen ligger i Finland under EU-genomsnittet.

Den mest riskfyllda tiden för nya förare är det första året efter att de fått körkortet, och föräldrarna har ett stort ansvar när det gäller att stöda ungdomarna till att röra sig säkert i trafiken. Trafikskyddet har också utarbetat tips för föräldrarna både i den situation där den unga överväger att ta körkort – samt i den situation där den unga nyss har fått körkort.

”När det blir aktuellt att skaffa körkort står både den unga och föräldrarna ofta inför en helt ny situation. Föräldrarnas stöd är viktigt för att den unga ska kunna utvecklas till en säker förare ”, berättar Trafikskyddets planerare Tomi Niemi.

”Varje ung person är dock en individ och det finns inga lösningar som fungerar i alla situationer. Det viktigaste är att vårdnadshavaren visar att hen är intresserad av att den unga ska ta sig fram på ett säkert vis. På vår webbplats finns tips till exempel om hur man bäst kan prata om körning med ungdomen”, fortsätter Niemi.

Det är bra att utveckla alla ungdomars färdigheter som förare

Till exempel Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats Körkortsinfo (Öppnas i ett nytt fönster) hänvisar till Trafikskyddets tipssidor.

”Det är fint att vi genom samarbete kan dela information om hur föräldrarna kan stöda den unga att tackla riskerna efter att den unga fått körkort. Trafikskyddets tips är ett viktigt tillägg till hur och på vilka villkor körkort överhuvudtaget kan skaffas ”, säger teamledare Henna Antila vid Traficom.

Körkortslagen håller på att revideras och i samband med att projektet inleddes har i synnerhet trafiksäkerheten för 17-åringar tagits upp. Lagstiftningsarbetet har bara börjat.

”Även om det i offentligheten har talats mycket om innehavare av åldersdispens ska alla unga förare utveckla sin beredskap – inte bara de som får körrätt med dispens. Som en följd av detta samarbete försöker vi också påminna föräldrarna själva om att deras eget trafikbeteende är en stor sak – vilket exempel visar vi för våra barn?”, frågar Niemi.

Mer information:

planerare Toni Niemi, Trafikskyddet (tfn 020 7282 334)

teamledare Henna Antila, Transport- och kommunikationsverket Traficom (tfn 029 534 5277)