Gå till innehållet
Autoilija antaa jalankulkijalle tietä suojatiellä, ja jalankulkija heilauttaa kättään kiitokseksi.
Kommunikationsuppgift om trafiksäkerhet

Hur kan man påverka närmiljön? Vilken typ av observationer har ni gjort i ert dagliga liv? Vad skulle vara bra att påminna andra om?

Mål
 • Eleverna själva tänker på faktorer som är relevanta för deras trafikmiljö
 • Eleverna inser att den faktor som påverkar säkerheten är människors egna handlingar
 • Eleverna lär sig olika sätt att påverka genom kommunikation
 • Ur perspektivet medieutbildning: produktion och förståelse av medieinnehåll som kulturellt fenomen
Du behöver

De nödvändiga tillbehören beror mycket på hur uppgiften genomförs och vilken åldersgrupp det rör sig om.

 • Papper, pennor, målfärg
 • Utrustning för fotografering
 • Utrustning för videoinspelning

Anvisningar för eleverna:

Tänk på saker som du vill att vuxna ska vara särskilt uppmärksamma på i anslutning till hur du själv rör dig (t.ex. skolresor). Syftet är att genomföra ett kommunikationsprojekt, där hela klassens idéer används. Du kan göra en bild av ditt eget meddelande på papper, en video inspelad på din mobiltelefon, en insändare eller något helt annat! Vilket tycker du är det mest effektiva sättet att påverka vuxna?
Du kan söka inspiration till teman i listan nedan.


Trafikskyddets workshops under trafiksäkerhetsveckan har visat att barn och ungdomar känner igen många risker i vuxnas agerande. Nedan följer en sammanfattning av de aktiviteter som barn och unga ser i sin vardag, både hos sina egna vårdnadshavare och andra vuxna.

Vad skulle vuxna behöva påminnas om? Exempel:

 • Använda mobiltelefon i trafiken
 • Använda hjälm vid cykling
 • Körhastighet med bil
 • Körhastighet med cykel
 • Reflexer
 • Väjning för fotgängare
 • Hänsyn till barn
 • Använda lamporna
 • Använda blinkers
 • Undvika brådska
 • Vända på huvudet, kontroll av döda vinklar
 • Passera en cyklist och en fotgängare på längre avstånd

Ett budskap som påverkar människors handlingar bör syfta till att vara trovärdigt, tillförlitligt, konsekvent, tydligt, övertygande, relevant och attraktivt. Studier visar att budskapet bäst når fram då man kombinerar kunskap och känslor.

Mer specifikt om enskilda metoder:

Insändare: en text där författaren uttrycker sina egna åsikter om ett ämne som vanligtvis är aktuellt. Ett bra insändare väcker intresse, är personlig, kortfattad och trovärdig. Insändaren behöver inte vara lång, det är bra att komprimera! Det är önskvärt att insändaren presenterar ett nytt perspektiv eller för debatten vidare.

Visuell kommunikation: en bild kan bidra till att klargöra även komplexa frågor. ”En bild säger mer än tusen ord.” Vilken typ av trafiksäkerhetsbild kan förverkligas med olika verktyg och metoder? Exempel på Trafikskyddets visuella kommunikation kan ses t.ex. på vår Flickr-kanal. (Öppnas i ett nytt fönster)

Video: Video är ett intressant och utmanande sätt att producera innehåll. Videoinnehållet bör väcka intresse genast i början av videon, så att tittaren följer videon till slutet.

Exempel på Trafikskyddets videokommunikation kan ses t.ex. på vår YouTube-kanal. (Öppnas i ett nytt fönster)

Tilläggsuppgift: Vilka kanaler kan användas för att nå vuxna med de produktioner ni gjort? Vilka kanaler har skolan tillgång till? Vilka kanaler följer vårdnadshavarna hemma?