Gå till innehållet
Nuoret autossa puhelimien kanssa.

Många unga upplever att föraren kör för fort

I kompisgänget kan även dumma idéer ibland kännas bra eller roliga, och då kan det hända och ske i trafiken. Trafikskyddet påminner om att just kompisarna har möjlighet att agera och uppmuntra föraren att uppföra sig smart och säkert.

Enligt Trafikskyddets enkätundersökning har 63 procent av finländarna åtminstone någon gång velat be föraren att sänka hastigheten. Av de unga uppgav 11 procent av de upplevt en sådan situation, medan siffran för alla svarande var 5 procent.

Trafikskyddets planerare Hanna Rutila är orolig för resultaten och de ungas känsla av otrygghet i trafiken. 

”Utifrån resultaten kan man dra slutsatsen att en del av de unga upprepade gånger befinner sig i en situation där föraren kör fortare än vad som känns tryggt. Kanske hamnar man inte i sådana situationer tillsammans med de vuxna i familjen, utan testandet av gränserna och hastighetsbegränsningarna sker snarare i kompisgänget. Även smarta unga kan agera i strid med sina egna principer under grupptryck”, funderar Rutila och fortsätter i samma andetag: 

”Detta innebär naturligtvis inte att osäkert agerande förekommer i alla kompisgäng. Största delen av ungdomarna vill och rör sig i trafiken i regel säkert och följer trafikreglerna.”

Var och en bidrar till att skapa en trygg atmosfär i bilen. Det är viktigt att föraren är öppen för respons och att passagerarna å andra sidan tillsammans ingriper i dumheter. Även kompisgänget utanför bilen har betydelse. Man ska heller inte stöda dumheter i trafiken i de sociala medierna eller i sitt prat. 

Våga säga till om skjutsen känns otrygg

Om förarens körskick eller körsätt får dig att känna dig osäker lönar det sig alltid att säga det högt. Det kan kännas svårt att föra hastigheten eller körskicket på tal. Unga förare vill dock höra respons av sina kompisar. Det är också viktigt att stöda gott uppförande genom att tacka eller ge positiv respons.

Av de som svarande, även av de unga, sade cirka två av fem att de åtminstone ibland känt sig obekväma på grund av förarens körskick. Körskicket påverkas bland annat av rusmedel, trötthet och sjukdomar. 

”Det här är ett tydligt tecken på att även vuxna behöver bättra på sig. Saken är mycket enkel: man stiger inte in i bilen om föraren är berusad eller annars inte i skick att köra. Det lönar sig att förutse och komma överens om en säker skjuts redan på förhand till exempel före festen. Föräldern ska göra det klart för den unga att när en knepig situation uppstår kan man alltid ringa de vuxna i familjen och be dem om hjälp.”

Två av tre finländare har velat be föraren hålla ett större säkerhetsavstånd till bilen framför, unga lika ofta som personer i annan ålder.

”Var och en har rätt att säga till om man känner sig rädd att sitta på med en kompis. Det lönar sig att söka stöd hos andra kompisar för att våga säga till. Om du känner dig obekväm eller otrygg upplever sannolikt också någon annan samma sak i bilen”, påminner Rutila.

#SafeSpaceAutoon-kampanjen påminner unga passagerare om att stöda föraren

Trafikskyddets kampanj #SafeSpaceAutoon som riktar sig till unga syns och hörs i sociala medier, på biografer och i radio i februari–mars.

Med hjälp av kampanjen uppmanar vi ungdomarna att ingripa i kompisarnas dumheter i trafiken och att också ge beröm då föraren kör tryggt.

”Vi vill att ungdomarna ska inse att var och en med sitt eget agerande eller sin overksamhet kan påverka säkerheten under resan. Syftet är alltså att få den unga att fundera på vad hen själv kan göra för att man ska komma fram på ett säkert sätt”, kommenterar Rutila. 

Följ kampanjen i sociala medier med hashtaggarna #SafeSpaceAuto och #Liikenneturva.

*Trafikskyddet utredde finländarnas inställning till olika trafikfenomen i november 2022. Kantar TNS Oy:s enkät besvarades av sammanlagt 1 113 personer, av vilka 155 var i åldern 15–24 år.