Trafiktips
Lätt trafik
Gående

Ett barn som börjar skolan står inför många nya saker, och en av dem är skolvägen. Genom att öva den ordentligt på förhand försvinner åtminstone en spännande sak från den första skoldagen. Om ni ännu inte satt er in i saken lönar det sig att börja planera och bekanta sig med skolvägen så snart som möjligt.

”Det är förälderns ansvar att planera den säkraste rutten mellan hemmet och skolan. Det är viktigt att komma ihåg att den kortaste rutten inte alltid är den säkraste. Ofta löner det sig att föredra gångtunnlar istället för övergångsställen även om vägen blir lite längre”, säger Trafikskyddets planerare Ida Maasalo.

Barnet lär sig de färdigheter som behövs i trafiken bäst genom att gå självständigt men tillsammans med en vuxen. Det lönar sig att tillsammans gå skolvägen flera gånger innan skolan börjar. Barnet lär sig inte bara rutten utan även de säkraste sätten att agera i situationerna längs vägen genom att lära sig anvisningar för olika ställen.

”Trots att man övat ordentligt på förhand är det bra att nu som då kontrollera att barnet ännu minns anvisningarna. Föräldern kan till exempel följa med barnet på väg till skolan och se hur barnet agerar. Under samtal om hur det går i skolan lönar det sig också att fråga om hur skolvägen går, också med större barn”, föreslår Maasalo.

Kom ihåg att exempel är viktiga

Det är bra att komma ihåg att barnet lär sig av den vuxnas exempel. Det lönar sig därför för föräldrarna att bete sig så exemplariskt som möjligt i trafiken och själva se till att använda säkerhetsutrustning, såsom cykelhjälm och reflexer då det blir mörkt.

”Den vuxna föregår med exempel för sitt barn varje dag. Det lönar sig att själv leva som man lär: till exempel vad gäller säker körvägsövergång och inte exempelvis skynda till bussen mot rött ljus”, påminner Maasalo.

Skolvägen är för barn ofta ett steg på vägen till att röra sig självständigt. Erfarenhet ger så småningom skoleleven bättre trafikkunskaper och -färdigheter – genom att följa de vuxnas exempel och genom att öva själv. I baksätet på en bil lär man sig inte färdigheterna på samma sätt.

”Även energinivåerna och koncentrationsförmågan har konstaterats vara bättre då barnet rör på sig där ute på väg till skolan. Även om skolvägen är lång och största delen går med bil kan föräldern låta barnet promenera till exempel den sista kilometern till skolan. Då kan barnet njuta av nyttan med att vara utomhus och trafiken kring skolan stockas inte”, uppmuntrar Maasalo.

Tips för en trygg skolväg:

  • Planera den lämpligaste rutten till skolan – den säkraste rutten är nödvändigtvis inte alltid den kortaste.
  • Öva skolvägen tillsammans med ditt barn. Då barnet kan grunderna lönar det sig att låta barnet agera självständigt och följa med vid sidan.
  • Det är bra för barnet att själv ta sig fram ens en del av skolvägen – detta tränar upp trafikfärdigheterna och gör barnet piggare inför skoldagen.
  • Det lönar sig att under skolårets lopp fråga barnet om hur skolvägen går, även av lite äldre skolbarn – detta är ett viktigt tecken på att du bryr dig.

Tips för skolvägen i en ny animation:

 

 

Tagit: 
skola, skolvägen