Gå till innehållet
Lapsi matkustaa turvallisimmin turvaistuimessa selkä menosuuntaan
Ett barn ska sitta i en bilbarnstol även på korta sträckor – polisen skärper övervakningen den här veckan

En knapp tiondel av finländarna tror att ett barn inte behöver en bilbarnstol på korta sträckor. Trafikskyddet påminner om att skyldigheten att använda en skyddsanordning för barn inte är beroende av resans längd. Polisen skärper övervakningen av användningen av säkerhetsanordningar och övervakningen av ouppmärksamhet i trafiken 11–15.3.

Enligt Trafikskyddets enkät som genomfördes våren 2023* visste största delen av respondenterna att man bör använda en bilbarnstol även på korta sträckor. 9 procent av respondenterna var av samma eller av ganska samma åsikt som påståendet ”man kan tryggt transportera ett litet barn utan bilbarnstol på en kort sträcka”.

Enligt lagen ska ett barn under 3 år alltid använda en skyddsanordning för barn i en personbil. Trafikskyddets kontaktchef Elias Ruutti preciserar saken.

”Barn under 135 cm ska använda en skyddsanordning för barn i en personbil. Taxitrafiken gör här ett undantag: ett barn på minst 3 år kan resa utan en säkerhetsanordning för barn i baksätet i taxin.”

Enligt Trafikskyddets rekommendation ska barnet så länge som möjligt resa i en bilbarnstol som är monterad med ryggen mot färdriktningen, dock åtminstone upp till fyra års ålder. Det är bra att använda en lämplig skyddsanordning för barn upp till 150 cm. Den säkraste platsen för ett barn i bilen är i en bilbarnstol i baksätet.

Man vågar köpa en begagnad bilbarnstol om man är säker på dess historia

I medborgarfrågor som kommer till Trafikskyddet framträder ofta anskaffningen av använda bilbarnstolar och deras säkerhet. Bilbarnstolens livslängd varierar mellan olika märken och modeller. Om man ska skaffa en begagnad bilbarnstol måste man känna till bilbarnstolens historia. Dessutom bör man ta reda på den återstående livslängden från bruksanvisningen eller av tillverkaren. Livslängden för en hel bilbarnstol som inte har varit med om en krock är vanligtvis 7–10 år, men på marknaden finns även stolar som kan användas i till och med 15 år.

”Man måste kunna säkerställa den använda bilbarnstolens historia. En säkerhetsanordning som är avsedd för barn och som har varit i en kollision eller annars har skadats ska tas ur bruk. Skadorna syns inte nödvändigtvis alltid utåt”, påminner Ruutti.

”Säkerhetsanordningarna har utvecklats betydligt och i och med ändringarna i reglerna för godkännande försvinner förmånliga modeller från marknaden**. Det är viktigt att marknaden för använda säkerhetsanordningar fungerar så att man kan resa tryggt även om man har en liten budget”, betonar Elias Ruutti.

*Trafikskyddet utredde finländarnas erfarenheter av trafiken med en enkät i mars 2023. Enkäten genomfördes av Kantar Public (nuvarande Verian) och besvarades av sammanlagt 1 073 personer, varav 75 procent var bilister.

** Försäljningen av skyddsanordningar för barn enligt E-reglemente 44 upphör den 1.9.2024. Det nuvarande E-reglementet är 129. Det är dock fortfarande tillåtet att använda säkerhetsanordningar som köpts tidigare, förutsatt att de är minst i ändringsserie 44/03.