Gå till innehållet
Neljä nuorta pysäköidyn auton ympärillä. Yksi ottaa selfietä koko porukasta.
Sociala mediers utmaningar orsakar farliga situationer i trafiken

Olika utmaningar som sprids på sociala medier har blivit populära bland unga. Trafikrelaterade utmaningar utgör ofta fara för liv. Trafikskyddet uppmuntrar föräldrarna att prata med den unga om utmaningarna och riskerna med dem.

Hälften av dem som svarade på Trafikskyddets enkät berättade att de antingen sett eller hört talas om tricksutmaningar i trafiken på sociala medier.*

”Att göra trafikutmaningar som cirkulerar på sociala medier är farligt både för dem som utför dem, kompisar och utomstående. Dessutom uppmuntrar utmaningarna ofta till att bryta mot lagen. Utmaningarna kan leda till en allvarlig olycka och till exempel att slira runt kan leda till böter och körförbud”, berättar Hanna Rutila, ungdomsplanerare vid Trafikskyddet.

Av dem som svarade på enkäten anser 71 % att utmaningarna på sociala medier är dumma.

”Det är bra att en stor del tycker det. Förhoppningsvis säger de det också högt och ingriper i farliga situationer i trafiken”, säger Rutila.

Uppmuntra den unga att ingripa i dumheter

Ta upp trafik och sociala medier till diskussion med den unga. Du kan fråga om den unga har råkat se tricksutmaningar i trafiken eller på sociala medier. Var även i övrigt intresserad av hur och med vem den unga rör sig. Det skapar också en trygg grund för diskussioner om utmaningar och svåra ämnen.

”Prata åtminstone om hur man ska man bete sig när man åker med en kompis och vad man kan göra när någon vill göra något trick. Uppvigling till utmaningar är oansvarigt och kan få ödesdigra konsekvenser. När den unga är chaufför ansvarar hen för sin egen och andra trafikanters säkerhet. Man behöver inte ge skjuts åt kompisar som försöker övertala till dumheter”, tipsar Rutila.

Uppvigling sker inte bara i baksätet utan också på sociala medier. Den unga kan själv bestämma om hen vill delta i hetsen på sociala medier genom att gilla och dela vårdslösa videor eller om de får stå för sig själva.

Som förälder är du också själv skyldig att ingripa i dumheter i trafiken om du upptäcker det bland ditt barns vänner.

Kampanjen påminner om kompisarnas inflytande

Trafikskyddets kampanj SafeSpaceAutoon, som riktar sig till unga, synliggör kompisarnas inverkan på beteendet i trafiken. Med hjälp av kampanjen uppmuntrar vi unga att påverka resans säkerhet även från passagerarsätet.

Följ kampanjen i sociala medier med hashtaggarna #SafeSpaceAuto och #Liikenneturva.

*Trafikskyddets enkätundersökningen genomfördes av Kantar Public (nuv. Verian) i november 2023. Enkäten besvarades av sammanlagt 1160 personer. Respondenterna var i åldern 15–79 år.