Gå till innehållet
Liikennekasvatuksen vuosikello varhaiskasvatukselle
Årsklockan för småbarnspedagogikens trafikfostran

Årsklockan gör det lättare att göra upp en plan för enhetens trafikfostran. I årsklockan antecknas trafikteman som behandlas med personer i olika åldrar på en och samma gång. Då blir trafikfostran planmässig. Genom att inkludera barnens föräldrar i planeringen utökas samarbetet mellan enheten för småbarnspedagogik och hemmen.

Mål
  • Förbättra omfattningen och planeringen av den trafikfostran som ska genomföras.
  • Öka barnens deltagande i trafikfostran.
  • Engagera barnens vårdnadshavare i trafikfostran.
Det här behöver du
  • skriv ut den bild du vill ha och fylla i den med pennor eller post-it-lappar
  • fylla i önskad bild elektroniskt innan du skriver ut den

Genomförande av uppgiften

När du gör en egen årsklocka för din enhet är det lämpligt att involvera barnen i planeringen. Vilka är de trafiksäkerhetsfrågor som bör betonas i er enhet enligt barnens erfarenhet?

Planen ska också visas upp och diskuteras tillsammans med familjerna. Det bästa av allt är om planen kan göras upp på en föräldrakväll tillsammans med vårdnadshavare och barn. Trafikfostran är som mest effektiv när den bedrivs i samarbete mellan familjer och yrkespersoner!

Slutdiskussion

I slutet av året är det bra att se över hur planen genomförts. Ta hänsyn till föregående års erfarenheter när du planerar för följande år.