Siirry sisältöön

Harjoituksia ja leikkejä silmillä ja korvilla havainnoimisesta liikenteessä

Tavoite
  • Ymmärtää, että liikenteessä pitää kulkea silmät ja korvat tarkkana, jotta osataan tehdä tarkkoja havaintoja. Samalla kerrataan, miten tie ylitetään turvallisesti.
Nämä tarvitset
  • Tilaa liikkua, sisällä tai ulkona
  • Äänilähde (esim. pilli, soittimia tai äänentoistolaite)

Ohjeistus

Valitaan alla olevista leikeistä (’Pysähdy’, ’Kuuntele’, ’Katso & kävele’) sopivat harjoitukset. Leikin jälkeen keskustellaan, miten asia liittyy liikenteessä liikkumiseen.

PYSÄHDY – Pysähtymisleikki

Oppilaat saavat liikkua tilassa haluamallaan tavalla tai opettaja voi määrätä tyylin. Kun oppilaat kuulevat äänimerkin (pilli, soitin, rumpu, tms.) tai musiikki lakkaa soimasta, heidän tulee pysähtyä. Liike saa jatkua, kun opettaja antaa luvan.

Loppukeskustelu

Miksi kuunteleminen on tärkeää liikenteessä?

KUUNTELE – Kuulon testaus

Tehdään yhdessä vanhempien oppilaiden kanssa. Nuoremmat oppilaat seisovat ryhmänä keskellä kenttää tai salia. Vanhemmat oppilaat asettuvat piiriin ympärille, riittävän kauas keskialueesta. Nuorempia oppilaita pyydetään sulkemaan silmät ja vanhemmat oppilaat antavat vuorollaan äänimerkkejä. Nuoremman oppilaan tulee kääntyä siihen suuntaan, mistä ääni kuului. Äänimerkkejä voidaan antaa esimerkiksi pyörän soittokellolla, tamburiinilla, triangelilla, pillillä.

Loppukeskustelu

Kerro tilanteita liikenteessä, jolloin pitää tietää, mistä suunnasta ääni tulee. Kysy ja keskustele oppilaiden kanssa.

  • Oliko vaikeaa erottaa äänen suunta? Entä, jos silmiä ei suljeta?

KATSO ja KÄVELE – Tien ylitys-harjoitus

Kävellään turvalliseen paikkaan, jossa voidaan harjoitella tien ylittämistä. Vaihtoehtoisesti voidaan harjoitella koulun pihassa tai salissa (suojatieviivat tehdään pihaan esimerkiksi naruilla tai hiekkaan piirtäen). Jokainen oppilas näyttää opettajalle/vanhemmalle oppilaalle, kuinka toimitaan tietä ylitettäessä.

Loppukeskustelu

Kerro turvallisen tien ylittämisen vaiheet. (Vaiheet ovat: pysähdy, kuuntele, katsele, kävele.)