Siirry sisältöön
AIkuinen pyöräilee lapsen kanssa on
Pyöräily lapsen kanssa

Yhteinen pyöräily lapsen kanssa on mahdollisuus opetella liikenteessä liikkumista turvallisesti. Kun perheessä pohditaan lapsen itsenäistä pyöräilyä, vanhemman vastuulla on arvioida lapsen pyöräilyosaaminen. Vanhempi huolehtii myös lapsen pyörän kunnosta ja varusteista sekä kunnollisesta pyöräilykypärästä.

Lapsen kanssa pyöräily on hyödyllinen tapa taittaa arkisia matkoja ja samalla opetella liikenteessä liikkumista. Pyöräilyn aloittaminen lisää lapsen liikkuvuutta ja nopeutta, mikä vaatii vanhemmilta valppautta. Pienen lapsen tarkkaavaisuus saattaa suuntautua vain yhteen asiaan tai liikenteen kannalta toissijaiseen asiaan, eikä siihen mikä olisi turvallisuuden kannalta olennaisinta.

Pyöräilyn voi aloittaa myös potkupyörällä. Potkupyörässä ei ole polkimia, vaan lapsi potkuttelee jaloilla vauhtia ja samalla hän voi opetella tasapainon pitämistä ja ohjaamista. Monissa potkupyörissä on myös käsijarrut, joten niillä voi opetella myös jarruttamista.

Lapsi oppii liikenteessä liikkuessaan

Lapsen valmiudet pyöräillä liikenteessä kehittyvät vähitellen ja yksilöllisesti, kun ikä ja kokemus karttuu. Yhteinen pyöräily lapsen kanssa valmentaa lasta toimimaan liikennetilanteissa ja antaa vanhemmalle mahdollisuuden nähdä, miten lapsi toimii liikenteessä. Näin vanhemman on helpompi arvioida, mitä lapsi osaa, ja missä on vielä harjoiteltavaa.

Lapsen kanssa pyöräillessä on hyvä havainnoida yhdessä erilaisia liikennetilanteita ja kerrata, miten niissä tulee toimia. Vanhempien ja lasten yhteiset keskustelut ja liikennetilanteiden pohtiminen ulkona liikuttaessa on mitä parhaita liikennekasvatusta.

Turvallinen pyöräily vaatii pyörän hallintataitoja ja sääntötuntemusta sekä kykyä havainnoida ja ennakoida liikenteessä. Kun kertaat toimintaohjeita, muista, että lapsi vielä kehittyy. Lapsen kyky tehdä turvallisia päätöksiä liikenteessä ei ole samalla tasolla kuin aikuisella. Vaikka suojatien saa ylittää pyörällä ajaen, on lapselle monesti turvallisempaa taluttaa pyörä suojatien yli. Kun pyörän pysäyttää ennen tien ylitystä, lapsi saa aikaa tehdä havainnot ja päätökset rauhassa. Pyörän taluttaja on jalankulkija, jolloin väistämisen säännöt suojatiellä on monille lapsille helpompi hahmottaa.

Yhteiset pyöräretket ja reitit kannattaa suunnitella lapsen osaaminen ja taidot huomioiden. Erilaisissa ympäristöissä on hyvä pyöräillä yhdessä riittävästi ennen kuin lapsi aloittaa esimerkiksi itsenäisen pyöräilyn.

Suunnittele lapselle turvallinen pyöräilyreitti kouluun

Kun pohditaan pyöräilyä kouluun, kannattaa vanhemman suunnitella reitti ja harjoitella sitä yhdessä lapsen kanssa. Koulumatka suunnitellaan niin, että lapsi voi kulkea pyörätietä pitkin ja että tien ylitykset olisivat mahdollisimman turvallisia.

Huomioi reitin suunnittelussa, että lapsi voi kokea matkan eri lailla kuin aikuinen. Liikenneturvan koululaiskyselyssä* moni lapsi kertoi esimerkiksi jyrkkien tai mutkaisten mäkien olevan ikäviä pyörällä. Lapsilla oli kokemuksia myös pyörällä kaatumisista koulumatkoilla. Toisaalta moni lapsi totesi pystyvänsä vaikuttamaan oman liikkumiseen turvallisuuteen vauhtia sääntelemällä.

Koulureittiä on syytä harjoitella etukäteen yhdessä myös pyörällä. Käytännössä siis kuljetaan yhdessä koulumatkaa ja kerrataan, miten eteen tulevissa liikennetilanteissa toimitaan. Näin lapsi harjaantuu toimimaan päivittäin vastaan tulevissa tilanteissa. Myös vanhempi näkee, mikä on hankalampaa ja missä tarvitaan vielä treeniä. Perustele lapselle, miksi tietyissä tilanteissa toimitaan tietyllä tavalla. Muista, että liikenneympäristö on erilainen eri vuodenaikoina. Koulumatkan turvallisuudesta on tärkeää huolehtia ympäri vuoden.

Huolla lapsen pyörä kuntoon ja varmistu varusteista

Kun päätös koulumatkapyöräilystä tehdään, vanhemman vastuulla on punnita lapsen kehitystaso liikenteen hahmottamisen ja sääntötuntemuksen osalta sekä pyörän hallintataidot. Huoltaja huolehtii myös lapsen pyörän kunnosta sekä tarvittavista varusteista, kuten valoista, heijastimista ja pyöräilykypärästä. Vanhempi siis tarkistaa pyörän säädöt lapselle sopiviksi, renkaiden ilmanpaineet, ketjut, heijastimet ja valot eteen ja taakse.

Vanhemman on varmistettava myös lapsen pyöräilykypärän istuvuus ja asianmukainen kiinnitys. Kypärä ei suojaa, jos remmi roikkuu solisluissa. Lapsen kanssa on siis hyvä käydä läpi, miten kypärä kiinnitetään oikein. Kypärän säädöt kannattaa tarkistaa tasaisin väliajoin, sillä remmit saattavat löystyä ja myös lapsen pää kasvaa.

Kun lapsi pyöräilee, aikuinen on roolimalli

Lapsi oppii turvallisia toimintatapoja pyöräilyyn ja liikenteessä liikkumiseen kasvaessaan ja kokemuksen liikenteestä karttuessa. Vanhempien kannattaa muistaa, että lapsi katsoo roolimallia aikuisista. Aikuisen esimerkillinen toiminta auttaa lasta omaksumaan turvallisia toimintamalleja.

Jos lapsen kanssa kulkee esimerkiksi punaisia päin, lapselle on vaikea perustella aukottomaksi, miksi lapsen pitää valoja aina noudattaa. Ja sama koskee turvavarusteiden, kuten kypärän, käyttöä yhteisillä retkillä. Jos aikuinen ei käytä pyöräilykypärää, ei kypärästä muodostu tapaa lapsellekaan.

Muistilista huoltajalle:

  • Varmista oma sääntötuntemuksesi Liikenneturvan Jalan ja pyöräillen -oppaasta.
  • Hanki lapselle sopivan kokoinen pyörä. Tarkista lapsen pyörän kunto, etenkin jarrujen toimivuus. Muista etu- ja takavalo.
  • Varmista pyöräilykypärän istuvuus ja kunto. Heijastinliivit auttavat lasta näkymään muille tienkäyttäjille.
  • Harjoittele lapsen kanssa pyörän käsittelyä ja hallintaa rauhallisessa paikassa. Jos pyörän hallinta (tasapaino, ohjaaminen, nopeuden säätely, jarruttaminen, liikkeelle lähtö ja pysähtyminen) vie lapsen huomion, ei liikennetilanteita ehdi seuraamaan riittävän hyvin.
  • Suunnittele pyöräilyreitti kouluun lapsen osaamisen ehdoilla. Muista, että lyhin reitti ei aina ole se turvallisin.
  • Harjoittele koulumatkaa lapsen kanssa yhdessä pyöräillen. Varmistu siitä, että lapsi on kykeneväinen itsenäiseen pyöräilyyn.
  • Sovi kännykkäsäännöt liikenteeseen. Jos puhelinta on käytettävä koulumatkalla, pitää ensin pysähtyä turvalliseen paikkaan.

*Liikenneturvan koululaiskyselyn tiedot kerättiin opettajien avulla. Opettajat kävivät oppilaiden kanssa keskusteluja etukäteen asetettujen kysymysten pohjalta ja kirjasivat ajatukset ylös. Tuloksiin on nostettu keskusteluissa yleisimmin esiin nousseet teemat. Keskusteluja käytiin eri puolilla Suomea. Niihin osallistui yhteensä 732 oppilasta, pääosin vuosiluokilta 1-4.