Gå till innehållet
Pyöräilijä pyöräilee pyörätien oikeaa reuana pyöräilykypärä päässä.
Cykling

Cykling är ett hälsosamt, miljövänligt och förmånligt sätt att röra sig i trafiken. Cykling är ett smidigt och snabbt transportsätt, särskilt på korta resor. Cykling passar nästan för alla åldrar och att cykla är enkelt, roligt och konditionshöjande.

En cyklist måste behärska sin egen cykel och känna till trafikreglerna för cyklister. En förutseende körstil och en positiv attityd till andra trafikanter kommer att öka cykelsäkerheten och förbättra trafikklimatet. Till en förutseende körstil hör också att utrusta sig med en bra hjälm, eftersom hjälmen skyddar cyklistens huvud mot följderna av en eventuell olycka. Läs mer om cykelhjälmen.

Cykelföraren

En cyklist är en förare av ett fordon som i trafiken omfattas av nästan samma regler som andra fordonsförare. En cykel är vanligtvis tvåhjulig och körning kräver också god balans. Att visa körriktning med handen kräver till exempel färdigheter att styra en cykel med en hand.

En cyklist måste veta var man får cykla och känna till cyklistens plats på olika trafikleder. Det är viktigt att kunna väjningsreglerna för att säkerställa säker körning i korsningar. Utöver körförmåga kräver säker cykling att man kan ta hänsyn till andra trafikanter och att man kan identifiera faror. Förutseende innebär att man observerar andra trafikanters aktiviteter och anpassar sin egen verksamhet så att det är möjligt att röra sig säkert. Det är viktigt att vara uppmärksam och fokusera på cyklingen. Du bör inte använda din mobiltelefon när du cyklar om det stör cyklingen och koncentrationen på annan trafik. Ett bra sätt är att stanna när du använder din mobiltelefon på en plats som inte stör annan trafik.

Vägtrafiklagen ålägger alla trafikanter skyldighet att vara försiktiga och förutseende. I trafikmiljön finns det många kombinerade cykel- och gångbanor. När du cyklar måste du vara särskilt uppmärksam på fotgängare och ge dem säker passage. När en cyklist passerar en fotgängare eller annan cyklist måste hen lämna ett säkert avstånd till den som passeras. På samma sätt måste bilisten lämna ett säkert avstånd till cyklisten när hen passerar en cyklist som färdas längs kanten av körbanan.

Cyklisten ansvarar för att den egna körförmågan och konditionen är tillräcklig för att kunna köra cykeln på ett säkert sätt. Sjukdomar, läkemedel, trötthet eller berusning kan påverka förmågan att cykla. Användning av alkohol eller narkotika ökar risken för att en cyklist råkar ut för en olycka.

Styrstångsfylleri innebär trafikfylleri med motorlöst fordon. Styrstångsfylleri är ett brott, om cyklisten orsakar fara för andra trafikanter. En cyklist kan dömas till böter eller fängelse i upp till tre månader för styrstångsfylleri. I Finland finns inga promillegränser för cykelförare. I ett antal europeiska länder finns en sådan gräns för styrstångsfylleri.

Tips för trygg cykling

  • Håll cykeln i skick

En cykel i gott skick är säker och bekväm att cykla. Cykeln ska ha väl fungerande bromsar och däcken ska ha luft enligt rekommendationerna. Rekommendationen finns på däckets sida. Välj cykel enligt dina rörelsebehov och omständigheterna. Om du kör mycket på dåliga vägar eller cyklar på vintern, överväg då en cykel med bredare däck. Dubbdäck ökar både säkerheten och körkomforten på vintern. Det är bra att byta till dubbdäck när nattemperaturen är under noll grader och det finns rimfrost i gräset på morgonen. Åtminstone framdäcket bör vara försett med dubbar eftersom styrningen då är stabilare. Ett bakdäck med dubbar ökar greppet vid inbromsningar. Även djup- och grovmönstrade däck lämpar sig för cykling på vintern, men de ger grepp främst på snötäckta vägar.

Du måste se till att både se och synas särskilt i skymning och i mörker: kolla att reflexerna är i skick och lyktorna fungerar. Cykeln ska ha lyktor vid cykling i mörker samt fram-, bak- och sidoreflexer. Framlyktan ska visa vitt eller ljusgult sken och baklyktan rött sken. Istället för en lykta som fästs på cykeln kan man också använda en belysningsanordningar som har samma egenskaper och som är fästa på cyklisten, såsom en pannlampa.

Regelbundet underhåll håller cykeln i skick. På vintern är det bäst att förvara cykeln i ett torrt och kallt förråd. När cykeln tas till ett varmt garage från kölden kondenserar luftfuktigheten på cykeln. Om fukt kondenserar på bromsvajrarna kan de frysa vid start, vilket skapar en säkerhetsrisk. Särskilt vid köld som föregås av regn är det bra att snurra pedalerna för hand innan man ger sig av om cykeln har kedjeväxlar, så att växlarna inte går sönder. Det lönar sig även att smörja kedjorna regelbundet.

  • Håll cyklistutrustningen i skick

Hjälmen är ett viktigt skydd för cyklister. Den skyddar cyklistens huvud i händelse av en olycka. Du bör se till att hjälmen är i skick och att du fäster den rätt. På vintern ökar fallrisken på grund av halkan, vilket gör det ytterst viktigt att använda cykelhjälm. En hjälmhuva håller huvudet och pannan varma under hjälmen.

Cyklisten kan öka sin synlighet genom att använda reflexväst eller reflexer som fästs vid kläder eller hjälmen. Kläder med starka färger eller en färggrann hjälm gör att andra vägtrafikanter enklare ser cyklisten. 

Kläder i enlighet med vädret gör cykling bekvämare och säkrare. När det är kallt skyddar varma, vind- och regntäta kläder cyklisten mot väta och snålblåst. Det är även bra att välja körhandskarna noggrant, så att fingrarna hålls varma och inte stelnar av köld under resan. Bra skor håller vintern cyklistens fötter varma på vintern.

  • Lär dig cyklistens trafikregler

Cykeln är ett fordon och cyklisten är fordonets förare. Det är viktigt att cyklisten kan trafikreglerna för cyklister och är skyldig att följa dessa regler. De viktigaste trafikreglerna för cykling och promenader finns i guiden Till fots och med cykel (Öppnas i ett nytt fönster) (PDF).

Cykla förutseende

Du kan öka säkerheten och komforten i cykling genom att välja de säkraste rutterna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas vägkorsningar, eftersom de flesta olyckor mellan cyklister och bilar inträffar vid vägkorsningar. Eftersom vägmarkeringarna på vintern kan täckas av snö och is, ska man observera vägmärkena extra noggrant. Cyklister ska använda en cykelbana eller en kombinerad gång- och cykelbana om detta är möjligt. Om cykelbanan inte underhålls på vintern, kan man använda körbanans kant.

Cykelhastigheten och säkerhetsavståndet till andra trafikanter måste anpassas till trafiksituationen och miljön. Den vanligaste olyckan för en cyklist är en omkullkörning på grund av till exempel halka eller ojämnt underlag. Sakta ner din egen hastighet för att få mer tid att observera och reagera på situationer som plötsligt uppstår.

I Finland varar halkperioden från oktober till april och kan ibland överraska cyklisten. Den vanligaste cykelolyckan på vintern är fall på grund av halka på vägen. Särskilt om temperaturen är kring noll grader och om det finns is under snön, kan vägarna vara mycket hala. Vid halt väglag bör man undvika plötsliga manövreringar som enkelt kan göra att cykeln sladdar. I korsningar och när man korsar vägen är det även bra att observera att bilarnas bromsning kan ha gjort vägytan speciellt hal. Det kan också bli halt på hösten om blöta löv har samlats på cykelvägarna. På våren när snön har smält kan sandningsgruset på cykelbanorna göra att cykeln sladdar.

Trafikobservation kräver koncentration. Att lyssna på musik eller använda mobiltelefon kan distrahera cyklisten från trafiksituationen. Man får inte använda teknisk utrustning när man cyklar om användningen stör eller äventyrar körningen.

En förutseende cyklist tar hänsyn till andra trafikanter och berättar om sina avsikter. Det är cyklistens skyldighet att visa riktningen med handen när hen svänger och att vid behov varna andra med en ljudsignal (t.ex. en klocka) för att öka säkerheten vid cykling.

Ljudsignalanordningen ska vara i gott skick så att den vid behov kan varna andra trafikanter. Det finns många människor i olika åldrar på cykellederna, liksom människor med olika kunskaper och färdigheter. Runt daghem och skolor bör man vara förutseende eftersom små barn fortfarande håller på och lär sig att röra sig i trafiken.

Cykeltillbehör

En bra cykel är av lämplig storlek för användaren. En cykel av rätt storlek är bekväm att trampa och lätt att styra. Genom att testa, provköra och justera får du den cykel som passar dig bäst, så att du har en bekväm körställning och god kontroll över cykeln.

Obligatorisk utrustning för cyklar

Källa: Traficoms föreskrift 2021, Fordonslagen 2021

  • Åtminstone en effektiv bromsanordning. Två separata bromsanordningar ska finnas på cyklar som är avsedda för gods- eller persontransport. En cykel försedd med släpvagn samt cyklar med fler än två växlar ska också ha två separata bromsanordningar.
  • Vit främre reflex, röd bakre reflex och vita eller orangegula sidoreflexer (eller reflexdäck eller reflekterande klistermärken)
  • Ljus vid körning i mörker eller i skymningen: vit eller blekgul framlykta och röd baklykta. Ljusen kan också fästas på cyklisten eller på hjälmen.
  • En ljudsignalanordning, till exempel en ringklocka.

I mörkret syns cyklisten bättre för annan trafik om hen bär reflexer eller en reflexväst eller andra reflekterande kläder.

För transport av varor eller inköp kan du fästa en robust bagagekorg eller bra cykelväskor på cykeln. Vid transport av gods på cykel är balansen viktig. När lasten är jämnt fördelad på båda sidor av cykeln, är resan stabilare och säkrare.

Transport av passagerare med cykel

En cykel kan användas för att transportera passagerare om den är byggd för att transportera passagerare. Det ska finnas en lämplig sittplats för passageraren. Passagerare kan också transporteras på en släpvagn som kopplas till cykeln. Barn kan transporteras på cykeln om det finns en lämplig barnsits. Cykeln ska också vara utrustad med två separata bromsanordningar om den används för persontransport.