Siirry sisältöön
Liikenneympyrään saapuvan väistämisvelvollisuus

Kenellä on väistämisvelvollisuus saavuttaessa liikenneympyrään, jossa on useampi kaista rinnakkain? Onko liikenneympyrään saapuvan aina väistettävä myös niitä, jotka vaihtavat kaistaa liikenneympyrässä?

Liikenneympyrään saapuva on väistämisvelvollinen, koska liikenteenohjauslaitteella (tässä tapauksessa liikennemerkillä) osoitettu velvollisuus on ensisijainen liikennesääntöön nähden. Liikenneympyrässä kaistaa vaihtavan on toki huolehdittava lain asettamien velvollisuuksien toteutumisesta, mutta liikenneympyrään saapuvan väistämisvelvollisuus määrätään liikennemerkillä, jollaisen käyttö on liikenneympyrässä pakollista.

Tieliikennelain (729/2018) 8 §:

”Tienkäyttäjän on ensisijaisesti noudatettava liikenteenvalvojan antamaa merkkiä, käskyä tai kieltoa ja muun liikenteenohjaajan antamaa merkkiä.

Liikenteenohjauslaitteella osoitettua velvollisuutta on noudatettava, vaikka se edellyttäisi poikkeamista liikennesäännöstä. Liikennevalo-opaste on kuitenkin ensisijainen väistämisvelvollisuutta osoittavaan liikenteenohjauslaitteeseen nähden.”

Tieliikennelain liitteestä 3.2:

”B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä risteyksessä muita ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Risteyksessä käännyttäessä on lisäksi noudatettava 24 §:n 2 momentissa säädettyä väistämisvelvollisuutta. Liikenneympyrässä merkkiä käytetään merkin D2 kanssa.”