Siirry sisältöön
Lasten kuljettaminen pyörän perässä pyöräkärryssä.
Lapsen kuljettaminen pyörällä: usein kysytyt kysymykset

Mitä laki sanoo lapsen kuljettamisesta polkupyörällä? Minkä ikäistä lasta voi kuljettaa polkupyörällä? Alta löydät vastaukset näihin ja muihin usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Mitä laki sanoo lapsen kuljettamisesta polkupyörän kyydissä?
Mitä laki sanoo lapsen kuljettamisesta polkupyörän perävaunun kyydissä?
Minkä ikäistä lasta voi kuljettaa pyörän kyydissä?
Mikä on pyörän lastenistuimen tai peräkärryn käyttöikä?
Tarvitseeko pyörän perävaunussa matkustava lapsi kypärää?
Voiko lastenkantorinkassa kuljettaa lasta, kun ajaa pyörällä?
Mikä on turvallisin tapa kuljettaa lasta polkupyörällä?
Miten erilaiset lasten kuljettamistavat eroavat toisistaan?
Voiko pientä lasta kuljettaa aikuisen pyörään kiinnitetyllä ns. minisatulalla?

Mitä laki sanoo lapsen kuljettamisesta polkupyörän kyydissä? 

Tieliikennelain (Avautuu uuteen ikkunaan) mukaan alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen polkupyörällä on käytettävä lapsen kuljettamiseen soveltuvaa istuinta tai lasten turvalaitetta.  Polkupyörällä ei saa kuljettaa useampia henkilöitä kuin mille se on rakennettu. Matkustajan kuljettaminen on sallittu vain, jos polkupyörässä on matkustajalle soveltuva istuin. Kun kuljetetaan matkustajaa, niin polkupyörässä on oltava kaksi erillistä jarrulaitetta. 

Tieliikennelain mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä kypärää. 

Mitä laki sanoo lapsen kuljettamisesta polkupyörän perävaunun kyydissä? 

Tieliikennelain (Avautuu uuteen ikkunaan)  mukaan polkupyörän perävaunussa saa kuljettaa matkustajia. Edellytyksenä on, että perävaunu ja sen kytkentä polkupyörään on tarkoitettu henkilökuljetukseen ja mitoitettu kuljetettavalle massalle. Kuljetettaville henkilöille pitää olla tarkoituksenmukainen istuin ja perävaunun rakenteen tulee olla sellainen, että matkustaja ei joudu kosketuksiin perävaunun pyörien eikä tien kanssa. Lisäksi polkupyörässä tulee olla vähintään kaksi erillistä jarrulaitetta.

Tieliikennelain mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä kypärää. 

Minkä ikäistä lasta voi kuljettaa pyörän kyydissä?

Mitään tarkkaa suositusikää ei voida antaa. Etsi omalle lapselle (ikä, koko, kehitystaso) sopiva istuin, jossa lapsi pystyy istumaan kyydissä turvallisesti ja mukavasti. Istuimen pitää olla sellainen, ettei lapsi putoa kyydistä tai lapsen kädet tai jalat pääse osumaan pyörän liikkuviin osiin. Lapsen pitäisi pysyä pyörän istuimessa myös tilanteissa, joissa pyörällä joudutaan jarruttamaan äkillisesti tai tekemään nopeita ohjausliikkeitä esim. tien epätasaisuuden tai liikennetilanteen vuoksi. Pidemmillä matkoilla pienet lapset saattavat myös helposti nukahtaa pyörän kyydissä. Tämäkin kannattaa huomioida istuinta hankittaessa. 

Polkupyörän lastenistuinten käyttöohjeissa on mainittu, minkä ikäisille ja kokoisille lapsille istuin on tarkoitettu. Polkupyörän lastenistuimille löytyy eurooppalainen standardi (EN 14344:2004).  Standardin mukaiset istuimet on tarkoitettu 9–22 kg painoisille lapsille (eli noin 9 kuukaudesta 5 vuoteen), jotka pystyvät istumaan itsenäisesti.  

Polkupyörän perävaunun käyttöohjeissa on mainittu, minkä ikäisille ja kokoisille lapsille perävaunu on tarkoitettu.  Polkupyörän kaksipyöräisille perävaunuille löytyy eurooppalainen standardi (EN 15918:2011+ A2:2017). Standardin mukaiset perävaunut on tarkoitettu yhden tai kahden, maksimissaan 22 kg painavan ja itsenäisesti istumaan kykenevän, lapsen kuljettamiseen.  

Vauvojen kuljettamiseen ei juurikaan löydy polkupyöriin tarkoitettuja istuimia. Jotkut käyttävät autoon tarkoitettuja turvakaukaloita, jotka on kiinnitetty esim. tavarapyörän koriin. Kaukalon kiinnitykseen ei löydy standardoituja järjestelmiä. Huolenaiheena on myös, miten pyörän tärinä vaikuttaa vauvaan, aiheuttaako tärinä terveysriskin ja miltä se vauvasta tuntuu. 

Mikä on pyörän lastenistuimen tai peräkärryn käyttöikä? 

Pyörän lastenistuimen tai lasten kuljettamiseen tarkoitetun perävaunun käyttöiän määrittää valmistaja. 

Käyttöikään voivat vaikuttaa esimerkiksi se, miten paljon tai millaisissa olosuhteissa istuinta tai vaunua on käytetty, onko se altistunut kylmälle, kuumalle, auringonpaisteelle tms. Silmämääräisesti muovin kulahtaminen vaaleaksi tai säröt tai halkeamat voivat olla merkkejä uusimistarpeesta. 

Tarvitseeko pyörän perävaunussa matkustava lapsi kypärää? 

Tieliikennelain (Avautuu uuteen ikkunaan) mukaan ”polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä suojakypärää.” 

Voiko lastenkantorinkassa kuljettaa lasta, kun ajaa pyörällä? 

Ei voi, sillä lastenkantorinkkaa ei ole tarkoitettu lapsen kuljettamiseen polkupyörän kyydissä.  

Tieliikennelaissa (Avautuu uuteen ikkunaan) säädetään, että lapsen kuljettamiseen polkupyörässä on käytettävä lapsen kuljettamiseen soveltuvaa istuinta tai lasten turvalaitetta.  

Mikä on turvallisin tapa kuljettaa lasta polkupyörällä? 

Kysymykseen on vaikea vastata, sillä turvallisuuteen vaikuttaa valitun kuljetustavan lisäksi myös pyöräilijän ajotapa, liikenneympäristö ja muu liikenne. Tärkeää on, että lapsen kuljettamisessa käytetty istuin on lapsen kuljettamiseen soveltuva, omia tarpeita vastaava ja hyvässä kunnossa. Lapsi on matkan aikana aina ohjeiden mukaan kiinnitettynä ja kypärä on käytössä.  

Miten erilaiset lasten kuljettamistavat eroavat toisistaan? 

Pyörän taakse kiinnitettävä istuin on yleisin tapa kuljettaa lasta. Liikenneturvan kyselyssä (2017) kolme neljästä kuljetti alle kouluikäistä lastan pyörän lastenistuimessa, noin neljäsosalla oli käytössä polkupyörän perävaunu tai laatikkopyörän kuljetuslaatikko tms. 

Pyörän satulan taakse kiinnitettävä istuin on kohtuullisen edullinen ja helppo kiinnittää ja käyttää. Lapsen aiheuttama lisäpaino voi vaikeuttaa tasapainon ylläpitämistä ja pyörän päälle nouseminen voi vaikeutua – etenkin jos runkoputki on korkealla.  Lisäksi lapsen asettaminen istuimeen tai poisottaminen vaatii kunnon tuen, jotta pyörä pysyy pystyssä. 

Perävaunut ovat käteviä, jos tarvitsee kuljettaa useampaa kuin yhtä lasta. Ne ovat myös helposti kiinnitettäviä ja irrotettavia, eivätkä ne vaikuta pyöräilijän tasapainoon. Perävaunu suojaa lapsia säältä. Perävaunut voivat olla raskaampia vetää ja ne voivat pyörähtää ympäri, esim. töyssyjen vaikutuksesta. 

Laatikkopyörät on suunniteltu lastin kuljettamiseen. Lapset ovat kuljettajan näkyvillä edessä. Kolmipyöräinen laatikkopyörä helppo lastattava ja vakaa ajettava hitaassa vauhdissa. Kaksipyöräinen laatikkopyörä on ketterämpi, mutta haastavampi ajaa hitaissa nopeuksissa eikä pysy paikallaan ollessa tukematta pystyssä.  

Voiko pientä lasta kuljettaa aikuisen pyörään kiinnitetyllä ns. minisatulalla?

Tieliikennelain mukaan lapsen kuljettaminen polkupyörässä on sallittu vain, jos polkupyörässä on lapsen kuljetukseen soveltuva istuin tai lasten turvalaite. Säädöksissä ei tarkemmin määritellä sitä, millainen on lapsen kuljetukseen soveltuva istuin. Liikenneturva suosittelee istuimia, joissa lapsen paikoillaan ja kyydissä pysyminen voidaan luotettavasti varmistaa.

Polkupyörällä lasta kuljetettaessa on tärkeää löytää omalle lapselle (ikä, koko, kehitystaso) sopiva istuin, jossa lapsi istuu kyydissä tukevasti, turvallisesti ja mukavasti. Istuimen pitää olla sellainen, ettei lapsi putoa kyydistä tai pääse osumaan pyörän liikkuviin osiin. Lapsen pitää pysyä pyörän istuimessa myös tilanteissa, joissa pyörällä joudutaan jarruttamaan äkillisesti tai tekemään nopeita ohjausliikkeitä esim. tien epätasaisuuden tai liikennetilanteen vuoksi. Pidemmillä matkoilla pienet lapset saattavat myös helposti nukahtaa pyörän kyydissä.

Polkupyörien lastenistuimet ja polkupyörien perävaunut ovat tavallisia tapoja kuljettaa pieniä lapsia ja näille kuljetustavoille löytyy myös standardit sekä valmistajien käyttöohjeet.