Siirry sisältöön
kaksi aikuista ja useita lapsia ylittämässä suojatietä yhdessä.
Kävelevä koulubussi tekee koulumatkasta turvallisen

Kävelevässä koulubussissa lapset kävelevät kouluun yhden tai useamman aikuisen kanssa etukäteen sovituin reitein, aikatauluin ja pysäkein. Yksinkertaisimmillaan kävelevä koulubussi voi olla kahden perheen vuorottelua lasten kouluun saattamisessa.

Kävelevästä koulubussista hyötyvät kaikki

Lapset

 • oppivat turvallista ja ympäristöystävällistä liikkumista aikuisten tuella
 • saavat arkiliikuntaa ja saapuvat kouluun virkeinä
 • tutustuvat lähiseudun lapsiin ja heillä on hauskaa.

Aikuiset

 • oppivat tarkastelemaan koulumatkaa lasten turvallisuuden kannalta
 • näkevät, mitä liikenteessä liikkumisen taitoja lapset osaavat ja missä he tarvitsevat tukea
 • tietävät, että lapset kulkevat koulumatkan aikuisen tuella
 • saavat vuorottelua lasten kouluun saattamisesta
 • liikkuvat itsekin.

Koulu

 • autolla tapahtuva saattoliikenne vähenee ja liikenneturvallisuus paranee
 • yhteistyö kotien kanssa lisääntyy
 • oppilaat tulevat virkeinä ja ajoissa oppitunneille.

Kuinka käynnistätte kävelevän koulubussin

 • Kerätkää joukko kiinnostuneita vanhempia.
 • Sopikaa reitti ja koekävelkää se.
 • Tehkää aikataulu ja sopikaa, milloin kukakin aikuinen on vastuussa lasten saattamisesta kouluun.
 • Sopikaa yhteisen kävelyn pelisäännöt. Sääntöjen on hyvä olla mahdollisimman turvalliset, jotta lapset oppivat liikkumaan koulumatkan turvallisesti.
 • Huomioikaa, että koulubussin kokoa ei kannata kasvattaa liian suureksi. Ekaluokkalaisilla sopiva koko on neljä lasta yhtä aikuista kohti.

Muistakaa, että kouluun lapsia saattava aikuinen on lapsille tärkeä roolimalli, jonka on tärkeä näyttää hyvää ja turvallista esimerkkiä esimerkiksi kännykän käytössä. Kännykkä on siis hyvä opettaa pitämään poissa kädestä liikenteessä. Mikäli puhelinta pitää käyttää, kannattaa lapset opettaa pysähtymään aina turvalliseen paikkaan koko puhelin käytön ajaksi. Aikuisen kannattaa koulumatkoilla myös keskustella liikennetilanteista lasten kanssa, jotta lapset oppivat huomioimaan esimerkiksi puiden, pensaiden ja lumikinosten aiheuttamat näkemäesteet. Myös turvallista tien ylittämistä on tärkeä harjoitella keskustellen. Lapsilta on esimerkiksi hyvä kysyä: ”Mitä pitikään muistaa, kun ylittää suojatien?” Tavoitteena on, että lapset oppivat kävelevän koulubussin avulla itsenäisiksi liikkujiksi.

Kävelevän koulubussin perussäännöt

 • Aikuinen on koulubussin kuljettaja.
 • Jokainen seuraa liikennettä ja katsoo ympärilleen.
 • Kuljetaan ryhmässä ja rauhallisesti.
 • Pysähdytään ennen tien ylittämistä.
 • Mennään tien yli yhdessä vasta, kun se on turvallista.
 • Käytetään heijastinta tai heijastinliiviä pimeällä ja hämärässä.
 • Ei säntäillä tai tönitä.

Pyöräilevässä koulubussissa erityisesti huomioon otettavaa

 • Liikenneympäristö ja lasten valmiudet ratkaisevat pyöräilyn aloittamisiän.
 • Kaikki pyöräilijät käyttävät kypärää, myös aikuinen. Pimeällä on hyvä myös tarkistaa, että kaikkien pyörissä on etu- ja takavalo sekä etu-, taka- ja sivuheijastimet. Myös soittokellojen toiminta on tärkeä tarkistaa.
 • Lapset on hyvä opettaa pitämään riittävä etäisyys toisiinsa, jotta ei tapahdu törmäyksiä.
 • Jos pyöräilijöitä on paljon, tarvitaan kaksi aikuista.