Siirry sisältöön
jalankulkijoita suojatiellä
Jalankulkijat liikenteessä: turvallinen kävely

Moottoriajoneuvojen kuljettajien nopeus ja käyttäytyminen vaikuttaa pitkälti jalankulun turvallisuuteen. Mutta myös jalankulkijana on noudatettava liikennesääntöjä. Kuten muitakin tienkäyttäjiä, myös jalankulkijaa koskee ennakointivelvollisuus, joka edellyttää huolellisuutta ja varovaisuutta liikenteessä.

Kävelyn liikennesäännöt

Jalankulkijoita ovat kävelijöiden lisäksi muun muassa potkulautailijat, pyörätuolin käyttäjät, rullaluistelijat, lastenvaunujen kanssa tai suksilla liikkuvat. Jalankulkijoiden tulee noudattaa jalankulkijan liikennesääntöjä sekä käyttää kävelijöille tarkoitettua paikkaa liikenteessä. Jalankulkija on myös pyörää tai mopoa taluttava sekä jalankulkua avustavan tai korvaavan laitteen käyttäjä.

Myös kävelijä on liikenteessä tienkäyttäjä, jolla on tietyt oikeudet ja velvollisuudet. Kävelijän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Lisäksi kävelijän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa ja sovitettava oma toimintansa sen mukaiseksi sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata liikennettä.

Kävellen kulkevan on liikenteessä liikkuessaan käytettävä jalkakäytävää tai piennarta. Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole, tai sillä kulkeminen ei onnistu ilman haittaa, kävelijän on käytettävä pyörätien tai ajoradan reunaa. Ajoradalla kävelijän paikka on vasemmassa reunassa. Ajorata ylitetään suojatietä pitkin tai yli-tai alikulkua käyttäen, jos sellainen on lähellä. Jalankulkija väistää ajoneuvoja, jos hän ylittää ajoradan paikassa, jossa ei ole suojatietä.

Bussipysäkin ohi kulkevan pyöräilijän ja sähköpotkulautailijan on väistettävä linja-autosta poistuvia ja siihen nousevia matkustajia.

  • Jalkakäytävällä kävellen kulkeva voi kävellä missä kohtaa jalkakäytävää tahansa.
  • Pyörätiellä kävellen kulkevan on käytettävä pyörätien kumpaa tahansa reunaa. Laki ei ota kantaa siihen, miten jalankulkijoiden keskinäiset kohtaamiset hoidetaan ja kuka väistää mihinkin suuntaan. Jalankulkijoiden käyttämällä etenemisnopeudella väistäminen pitäisi onnistua.
  • Ajoradalla kävelijän on kuljettava vasenta reunaa. Jos oikean reunan käyttäminen on kuitenkin kulkureitin tai muiden syiden vuoksi turvallisempaa, käytetään sitä.
  • Polkupyörää tai mopoa taluttava saa käyttää ajoradan oikeaa reunaa.
  • Kävellen saa pihakadulla kulkea sen kaikilla osilla. Kävelijä ei kuitenkaan saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.
  • Heijastimen käyttö hämärän ja pimeän aikaan sekä ajoradan ylittäminen suojatietä pitkin aina kun mahdollista parantavat jalkaisin matkaavan turvallisuutta. Liukkaalla kelillä ennakointi, pitävät jalkineet ja liukuesteet ehkäisevät kaatumisia.
Yhdistetty väylä
Yhdistetyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä jalankulkija voi kävellä kumpaa reunaa tahansa.
Pyöräilijän ja sähköpotkulautailijan on väistettävä bussin matkustajia.
Pyöräilijän ja sähköpotkulautailijan on väistettävä linja-autoon nousevia ja sieltä poistuvia matkustajia.

Kännykän käyttö kävellessä

Kävelijän tulee olla tietoinen itseään koskevista velvollisuuksista ja noudattaa niitä. Myös kävellessä kännykkä voi viedä huomion liikenteestä. Ennen esimerkiksi viestittelyä on turvallisinta pysähtyä. Vältä myös kuulokkeiden käyttöä vilkkaassa liikenteessä. Kännykän käyttäjä ei itse välttämättä edes huomaa aiheuttamiaan vaaratilanteita, koska huomio on kännykässä.

Nuori pysähtynyt puhumaan puhelimeen.

Jalankulkua avustavat laitteet

Jalankulkua avustavilla tai korvaavilla laitteilla ja liikkumisvälineillä kuljetaan jalankulkuväylillä. Näissä laitteissa on enimmillään 1 kW:n moottori ja niiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km/h.

Kävelyä avustavilla laitteilla tarkoitetaan esimerkiksi tasapainotettuja yksi- tai useampipyöräisiä henkilökuljettimia, kuten

  • tasapainoskoottereita ja
  • muita vastaavia kevyitä sähkömoottorisia kulkuvälineitä.

Kevyet, enintään 15 km/h kulkevat laitteet rinnastetaan liikennesäännöissä potkulautoihin ja rullaluistimiin, eli niihin sovelletaan jalankulkijan liikennesääntöjä ja niiden paikka on jalankulkuväylillä.

Itsestään tasapainottuvaa kevyttä sähköajoneuvoa voi käyttää myös jalkakäytävällä, mutta jalankulkijalle tulee antaa siellä esteetön kulku.

Jalankulkijoiden onnettomuudet

Jalankulkijoiden liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 ja loukkaantunut 360 jalankulkijaa vuodessa. Vuoden 2019 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 37. Miehiä menehtyneistä oli 60 prosenttia. Loukkaantuneista naisia oli 57 %. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia oli jalankulkijoita.

Taajamissa tapahtui 60 prosenttia kuolemantapauksista ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui suojatiellä.

Kaikista kuolleista jalankulkijoista lähes puolet oli yli 64-vuotiaita ja loukkaantuneista lähes joka kolmas. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista neljä viidestä ja loukkaantuneista lähes joka kolmas oli yli 64 -vuotias. Yli neljännes tieliikenteessä loukkaantuneista jalankulkijoista oli lapsia tai nuoria.

Kaikista kuolemantapauksista puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että heijastin olisi mahdollisesti pelastanut kolmen heijastinta käyttämättömän, pimeällä onettomuudessa kuolleen jalankulkijan (vuosien 2015-2019 onnettomuudet).

Törmäysnopeus ja jalankulkija

Törmäysnopeus ratkaisee, millaiset mahdollisuudet jalankulkijalla on selviytyä hengissä. Todennäköisyys menehtymiselle kasvaa jyrkästi, kun törmäysnopeus on yli 60 km/h.

Infograafi: törmäysnopeus ratkaisee, millaiset mahdollisuudet jalankulkijalla on selviytyä hengissä.