Siirry sisältöön
Liikenneympyrästä poistuessa autoilija välistää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä

Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Jalankulkijoiden henkilövahinkojen määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 23 ja loukkaantunut 270 jalankulkijaa. Vuoden 2021 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 42 (kuva 2). Miehiä menehtyneistä oli 60 prosenttia. Loukkaantuneista naisia oli 57 prosenttia.

Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia oli jalankulkijoita.

Taajamissa tapahtui 60 prosenttia kuolemantapauksista ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta.

Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista 57 prosenttia tapahtui suojatiellä.

Ikääntyneet ovat usein uhreina

Kaikista kuolleista puolet ja loukkaantuneista lähes kolmannes oli 65- vuotiaita tai sitä iäkkäämpiä. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista neljä viidestä ja loukkaantuneista joka neljäs oli 65 –vuotias tai sitä iäkkäämpi.

Yli neljäsosa tieliikenteessä loukkaantuneista jalankulkijoista oli alle 25-vuotias.

Kuolemantapauksista puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä

Kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että heijastin olisi mahdollisesti pelastanut kuolemalta joka toisen heijastinta käyttämättömän, pimeällä onnettomuuteen joutuneen jalankulkijan). 1

Vuoden pimeimmän vuosikolmanneksen aikana loka-tammikuussa tapahtui 40 prosenttia jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista.

Vasemmalla kuvassa kuolleet jalankulkijat ja oikealla loukkaantuneet jalankulkijat.

Vasemmalla kuvassa kuolleet jalankulkijat iän mukaan. Oikealla loukkaantuneet jalankulkijat iän mukaan (vuosien 2020-2022 kumulatiivinen kertymä).

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2020 – 2022. Vuosi 2022 on ennakkotietoja. 1) Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportti 2021