Siirry sisältöön
Liikenneympyrästä poistuessa autoilija välistää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä
Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Jalankulkijoiden henkilövahinkojen määrä on laskenut lähes kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 24 ja loukkaantunut 270 jalankulkijaa. Vuoden 2022 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 37. Lisäksi virallisten tilastojen ulkopuolella hoitoilmoitusaineistossa oli 39 vakavasti loukkaantunutta jalankulkijaa. Miehiä menehtyneistä oli yli puolet. Loukkaantuneista naisia oli 57 prosenttia.

Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia oli jalankulkijoita.

Taajamissa tapahtui lähes kaksi kolmesta kuolemantapauksista ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta.

Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista yli puolet tapahtui suojatiellä.

Ikääntyneet ovat usein uhreina

Kaikista kuolleista lähes puolet ja loukkaantuneista lähes kolmannes oli 65- vuotiaita tai sitä iäkkäämpiä. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista kaksi kolmesta ja loukkaantuneista joka neljäs oli 65 –vuotias tai sitä iäkkäämpi.

Lähes kolmannes tieliikenteessä loukkaantuneista jalankulkijoista oli alle 25-vuotias.

Kuolemantapauksista 40 prosenttia tapahtui pimeällä tai hämärässä

Kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista 40 prosenttia tapahtui pimeällä tai hämärässä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että heijastin olisi mahdollisesti pelastanut kuolemalta joka toisen heijastinta käyttämättömän, pimeällä onnettomuuteen joutuneen jalankulkijan). 1

Vuoden pimeimmän vuosikolmanneksen aikana loka-tammikuussa tapahtui yli 40 prosenttia jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista.

Vasemmalla kuvassa kuolleet jalankulkijat ja oikealla loukkaantuneet jalankulkijat.

Vasemmalla kuvassa kuolleet jalankulkijat iän mukaan. Oikealla loukkaantuneet jalankulkijat iän mukaan (vuosien 2021-2023 kumulatiivinen kertymä).

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2021 – 2023. Vuosi 2023 on ennakkotietoja. 1) Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportti 2021