Siirry sisältöön
Liikenneympyrästä poistuessa autoilija välistää jalankulkijoita ja pyöräilijöitä

Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Jalankulkijoiden henkilövahinkojen määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 20 ja loukkaantunut 320 jalankulkijaa. Vuoden 2020 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 43 (kuva 2). Miehiä menehtyneistä oli 60 prosenttia. Loukkaantuneista naisia oli 57 prosenttia.

Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia oli jalankulkijoita.

Taajamissa tapahtui 60 prosenttia kuolemantapauksista ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta.

Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui suojatiellä.

Ikääntyneet ovat usein uhreina

Kaikista kuolleista lähes puolet ja loukkaantuneista lähes kolmannes oli 65- vuotiaita tai sitä iäkkäämpiä. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista neljä viidestä ja loukkaantuneista lähes joka kolmas oli 65 –vuotias tai sitä iäkkäämpi.

Yli neljäsosa tieliikenteessä loukkaantuneista jalankulkijoista oli alle 25-vuotias.

Kuolemantapauksista puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä

Kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että heijastin olisi mahdollisesti pelastanut kuolemalta kolme heijastinta käyttämätöntä, pimeällä onnettomuuteen joutunutta jalankulkijaa (vuosien 2015-2019 onnettomuudet). 1

Vuoden pimeimmän vuosikolmanneksen aikana loka-tammikuussa tapahtui puolet jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista. Erityisesti suojateillä tapahtuneet henkilövahingot keskittyivät näille kuukausille: 58 prosenttia jalankulkijoiden henkilövahingoista suojateillä sattui tänä aikana.

Vasemmalla kuvassa kuolleet jalankulkijat ja oikealla loukkaantuneet jalankulkijat.

Vasemmalla kuvassa kuolleet jalankulkijat iän mukaan. Oikealla loukkaantuneet jalankulkijat iän mukaan (kolmen viime vuoden keskiarvo).

Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tilastoimiin, poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin vuosina 2019 – 2021. Vuosi 2021 on ennakkotietoja. 1) Onnettomuustietoinstituutin vuosiraportit 2015-2019