Siirry sisältöön
Ajojärjestys kävelykadun ja muun tien risteyksessä

Kävelykadulta (joka on sallittu ajoneuvoliikenteelle) joka loppuu yleiseen (normaaliin) katuosuuteen. Onko risteys tasa-arvoinen, kun risteävillä teillä ei ole liikennemerkein toisin osoitettu (eli ei ole kolmioilla tai muilla merkeillä osoitettu väistämisvelvoitetta).

Lyhyestä kuvauksestasi en ole ihan varma olenko ymmärtänyt asian samalla tavalla johon haluat selvennystä.

Jos kysymys koskee kävelykadun ja muun tien/kadun risteystä, määritellään ajojärjestys tieliikennelain 24§:n 3 momentin mukaan seuraavasti: ”Ajoneuvolla on aina väistettävä muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle pihakadulta, kävelykadulta tai moottorikelkkailureitiltä.” Väistämissääntö koskee siis myös pyöräilijää ajoneuvon kuljettajana.

Pääsääntöisesti kävelykadulla ei pitäisi olla kovin paljon muuta ajoneuvoliikennettä koska moottorikäyttöisen ajoneuvon saa kävelykadulla ajaa vain kävelykadun varrella olevalle kiinteistölle, jos kiinteistölle ei ole muuta ajokelpoista yhteyttä. Kävelykadun ylittäminen on kuitenkin sallittu. Myös huoltoajo kävelykadulla on sallittu, jos liikennemerkillä niin osoitetaan.