Siirry sisältöön
Väistämisvelvollisuus lähdettäessä liikkeelle ajoradan reunasta

Kaksisuuntaisen kadun oikeaan reunaan on pysäköity auto ja vasempaan reunaan myös. Vasempaan reunaan pysäköity auto on pysäköity uuden tieliikennelain mukaisesti ”vastavirtaan”. Kumpi on väistämisvelvollinen jos autot lähtevät liikkeelle samaan suuntaan yhtä aikaa?

Kysymykseen ei voi antaa joko/tai -vastausta, sillä molemman osapuolen tulee ottaa huomioon tieliikennelain 35 § (Ajoneuvon siirtäminen sivusuunnassa).

Sen mukaan ajoneuvolla saa lähteä liikkeelle tien reunasta, vaihtaa ajokaistaa tai muuten siirtyä sivusuunnassa vain, jos se ei vaaranna turvallisuutta eikä haittaa tarpeettomasti muuta liikennettä. Kyseinen pykälä ei erottele sitä, kummalta puolelta tien reunasta liikkeelle lähtee tai kummalta puolelta lähtijällä olisi suurempi vastuu väistämisen suhteen. Tämän osalta siis molemmilla on lähtökohtaisesti yhtäläinen velvoite. Verrattavissa siihen, jos esimerkiksi pysäköintipaikalla ruudusta kaksi ajoneuvoa lähtee yhtä aikaa peruuttaen liikkeelle ja törmäävät toisiinsa. Yleensä vastuu on jaettu ja todennäköisesti ei poliisiasia, vaan vakuutusyhtiöiden ratkaisema.