Siirry sisältöön
Väistämisvelvollisuus jalkakäytävän tai pyörätien ylityksen jälkeen

Pitääkö oikealta tulevan väistää, mikäli oikealta tuleva ylittää jalkakäytävän tai pyörätien?

Kyllä pitää.

Tieliikennelain 24§ Väistäminen sanoo mm. seuraavasti:

Ajoneuvolla on aina väistettävä:

  1. muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle pihakadulta, kävelykadulta tai moottorikelkkailureitiltä;
  2. muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle kiinteistön pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta tiehen liittyvältä alueelta, taikka tien ulkopuolelta;
  3. muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle polulta tai vastaavalta vähäiseltä tieltä;
  4. muita tienkäyttäjiä tultaessa ajoradalle jalkakäytävän tai pyörätien ylityksen jälkeen;
  5. jalkakäytävää tai pyörätietä käyttävää jalankulkijaa, pyöräilijää tai mopoilijaa ylitettäessä jalkakäytävää tai pyörätietä;
  6. pihakatua tai kävelykatua käyttäviä tienkäyttäjiä tultaessa pihakadulle tai kävelykadulle taikka ylitettäessä sitä.

Tunne liikennesäännöt – Kertaa tavallisimmat säännöt – Liikenneturva