Siirry sisältöön
Suojatien eteen pysäköinti

Auton ja suojatien väliin on jäätävä 5 metriä. Onko kyseinen etäisyys toteuduttava molemmilla puolilla, eli sekä oikealla puolella parkissa olevalla autolla että vasemmalla puolella tietä olevalla autolla on molemmilla oltava etäisyys 5 metriä?

Kysyn siksi, koska oikealla puolella etäisyys 4 metriä suojatiestä ja 45 euroa sakkoa. Vasemmalla puolella etäisyys vähemmän kun 4 metriä, mutta ei sakkoa ikkunassa, ollut saman aikaa kuin oikealla puolella oleva auto. Mistä on kyse?

Kuvaamassasi tilanteessa on ilmeisesti kyse taajamassa kaksisuuntaisella kadulla tapahtuvasta pysäköinnistä suojatien läheisyyteen. Olet oikeassa, että tieliikennelaki toteaa 37 §:n 2 momentin kohdan 1 mukaan, että pysäköinti on kielletty viiden metrin matkalla ennen suojatietä.

Käytännössä täytyy huomioida, mikä on pysäköintiin käytettävän viereisen kaistan varsinainen ajosuunta, jonka mukaan ”ennen suojatietä” suunnan tulkitseminen tehdään. Jos pysäköidään ajoneuvo oikeaan reunaan, tulee keulan ja suojatien väliin jättää tuo vähintään 5 metrin matka.

Jos pysäköit poikkeuksellisesti (mutta nykyisin lain mukaan sallitusti) samassa kohtaa kaksisuuntaisen ajoradan vasempaan reunaan, täytyy myös sillä puolen ajatella viereisen vapaan ajokaistan varsinaista ajosuuntaa. Tällöin ajoneuvon kuljettaja voi pysäköidä keulan jopa hyvin lähelle suojatietä koska tällöin ajoneuvo ei estä vastakkaisesta ajosuunnasta tulevan ajoneuvon näkyvyyttä suojatielle ja tällaisessa tilanteessa pysäköity ajoneuvo ei ole lähestyvän ajoneuvon suunnasta ennen suojatietä vaan sen jälkeen.

Mutta jos aikoo pysäköidä ajoneuvon kyseisessä tilanteessa niin, että ajaa suojatien yli vasempaan reunaan, niin tällöin täytyy huolehtia siitä että peräosan ja suojatien väliin jää vähintään 5 metriä tilaa. Täytyy siis muistaa huomioida lähimmän vapaan ajettavan kaistan ajosuunta ja miettiä, peittääkö pysäköity ajoneuvo näkyvyyttä suojatielle ja sen mukaan on jätettävä vapaaksi 5 metrin tila, lasketaan se sitten auton perä- tai keulaosasta.