Siirry sisältöön
Suojatien eteen pysäköinti ja etäisyyden mittaaminen

Millä tarkkuudella mitataan suojatien eteen pysäköity auto ja millä laiteella parkkipirkot mittaavat? Miten pysäköijä voi sen tarkistaa?

Auto tulee pysäköidä suojatiestä vähintään viiden metrin päähän. Jos suojatietä ei ole maalattu tiehen, suojatien liikennemerkin paikka osoittaa suojatien etureunan, josta vähimmäisetäisyys (5 metriä) määritetään.

Pysäköinninvalvojilta voi kysyä mitä laitetta he käyttävät mittaamiseen ja millä tarkkuudella se tehdään. Autoilijan kannattaa kyseisessä tilanteessa toimia ”varman päälle” välttääkseen mahdollista seuraamusta väärästä pysäköinnistä. Tai pitää autossa mukana mittaa omaa tarkistusta varten.