Siirry sisältöön
Soittokellon pakollisuus pyörässä

Onko soittokello pyörässä pakollinen?

Äänimerkinantolaite on polkupyörän pakollinen varuste. Tavallisin äänimerkinantolaite polkupyörässä on soittokello.

Polkupyörä on ajoneuvo (ajoneuvolaki 28§). Liikenteessä käytössä olevassa polkupyörässä on oltava äänimerkinantolaite (ajoneuvolaki 13§).

13 § Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varusteet

”Liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on kuitenkin oltava vähintään:

…. 10) äänimerkinantolaite, jos kysymyksessä on moottorikäyttöinen ajoneuvo, kevyt sähköajoneuvo, polkupyörä tai kevyt automaattinen tavarankuljetin.”

28 § Muut moottorittomat ajoneuvot

”Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen valmistettua polkimin tai käsikammin varustettua ja täysin tai pääosin lihasvoimalla käytettävää vähintään kaksipyöräistä ajoneuvoa. Polkupyörä voi myös olla varustettu sellaisilla yhteenlasketulta jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 250 watin tehoisilla sähkömoottoreilla, jotka toimivat vain poljettaessa ja kytkeytyvät toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa (sähköavusteinen polkupyörä). Sähkömoottorit voivat kuitenkin toimia polkematta, jos nopeus on enintään kuusi kilometriä tunnissa.”